עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מגדר, ילדים, משחקי כדור, הבדלים בנים בנות, איכותני: תצפיות, השתקפות ההבדל המגדרי הילדים במשחקי כדור (עבודה אקדמית מס. 12001)

‏390.00 ₪

38 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12001
עבודה אקדמית מגדר, ילדים, משחקי כדור, הבדלים בנים בנות, איכותני: תצפיות, השתקפות ההבדל המגדרי הילדים במשחקי כדור

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השתקפות ההבדל המגדרי הילדים במשחקי כדור?

 

תוכן עניינים

תוכן העניינים

מבוא 

חלק א: סקירת ספרות

  1. המשחק :הגדרות והיסטוריה

1.1.    חוקים, מאפיינים ותנאים חיוניים למשחק

1.2.    פרק 2: משחקי כדור תחרותיים

1.3.    הגדרה מאפיינם וסוגי השונים

1.4.    תרומת משחקי כדור התחרותיים להתפתחות הילדים בגיל הרך.

  1. פרק 3: מגדר במשחק
  2. 3.1 הגדרה וההבדל בין מגדר ומין

3.2 מאפייני מגדר במשחק

3.3 סטריאוטיפים מגדריים במשחק 

  1. פרק 4: הבדלים במגדר במשחק תחרותי

חלק ב: המחקר

פרק 5: מתודולוגיה

פרק 6: ממצאים

פרק 7: דיון וסיכום

רשימת מקורות

נספחים: התצפיות והראיונות

 

עבודה זו עסקה בנושא של ניצחון והפסד במשחקי כדור תוך התייחסות למגדר. מטרת המחקר הייתה לבחון כיצד יגיבו הבנות והבנים לניצחון והפסד במשחקי כדור.

על סמך ממצאי העבודה נוכחתי לראות את ההשפעה של נורמות מגדריות ומגדר בכלל על תגובותיהם של ילדי גן במצב של ניצחון והפסד במשחקים בכלל ובמשחקי כדור בפרט.

בהתייחס לממצאי החוקרים שדנו בהשפעה של מגדר על תגובותיהם של ילדי גן, במצב של ניצחון והפסד במשחקים בכלל ובמשחקי כדור בפרט, עולה כי רוב המחקרים מאששים בבירור את פערי המגדר ומראים כי הבנים בגילאי הגן מאופיינים בתכונות סטריאוטיפיות של מגדר גברי: רמה גבוהה של מוטיבציה, רצון עז לנצח, ניצחון כיעד ראשי, העדר שיתוף פעולה ואף ביצוע סבוטאז' למתחרים במשחק. לעומתם הבנות, שאף הן מאופיינות בסטריאוטיפים מגדריים נשיים, הן בעלות רמת מוטיבציה נמוכה לניצחון, פחות שאפתניות ופחות תחרויות. לדידן המשחק נועד להנאה ולא לניצחון, הפסד אינו כה חמור, כפי שנתפס על ידי הבנים. (Goble, Martin, Hanish and Fabes, 2012; Gockeritz, Schmidt and Tomasello, 2014;

 Miyaguchi, Demura, Sugiura, Uchiyama and Noda, 2013; 2012 Bryant, Akerman and Drell,; Priewasser, Roessler and Permer, 2013)

 

בהתייחס למחקר שאני ערכתי , נוכחתי לראות כי הממצאים באים בהלימה כמעט מוחלטת לספרות המקצועיות .נוכחתי לראות בנוסף לפער המגדרי את ההשפעה שמתקיימת על הילדים מבחינה רגשית והתנהגותית והופתעתי מעוצמתה כפי שבאה לידי ביטוי בתצפיות ובמראיונים.

כמו כן , הבנתי את התרומה המשמעותית שבמודעות להבדלים אלו.

במחקר נמצאו רבדים נוספים ונחשפתי למשל להעמקת המודעות לגבי ההבדל המגדרי שקיים. בנוסף, הבנתי שהשפעת הפערים על תפיסת חווית הניצחון או אי ההצלחה במשחקי כדור תחרותיים של הילדים בגן, היא קריטית. ועל כן יש לתת דגש בנשוא זה

בנוסף זה יוכל לתרום לגננות להבין בצורה טובה יותר את התגובות ההתנהגותיות שעולות בקרב הילדים בזמן המשחק ולאחריו.

דבר מיוחד שעלה היה כשנחשפו התחושות הרגשיות של הבנים. ופה אני התרשמתי מרמה תחרותית גבוה כל כך עד לכדי כך שהבנים אינם זוכרים לרגע את חווית עצמה מהמשחק לכשעצמו. הפסד במשחק נתפס בעיני הבנים כרע. או שלילי.

ראיתי שהבנות מייחסות את שיתוף הפעולה לניצחון . וזה יפה לראות שאם קיים שיתוף פעולה כמעט והושג היעד מרכזי של המשחק. כפי שרואים בראיונות. שם שיתוף הפעולה משמש כפקטור מעורר הנאה.

רובד נוסף, כשחלק מהבנים גילו סולידריות כלפי הבנות מצד אחד עובדה זו יוצרת בי כחוקרת אמפטיה לדפוס התנהגותי שכזה הקיים אצל הבנים מנגד ניתן לפרש דפוס זה כמחזק סטיגמות מגדריות. הפרשנות פה היא אינדיבידואלית בהתאם לתפיסת עולם אצל כל אחד ואחת מאיתנו.

 

מסקנות יישומיות ותרומת הממצאים לידע בכלל ולעבודת הגננת בפרט

מסקנות יישומיות העולות מהמחקר הן למשל מבחינת העמקת המודעות לגבי יתרונות בהבנת

פערים אלו והכרה בקיומם. התגובות השונות עשויות להשפיע רגשית וחברתית של הילדים בגן, והעובדה שהגננות מודעות להם יכולה לתרום לגננות כתורמות להתפתחות הילדים. הגננת תשקיע משאבים בקידום נושא מרכזי ובכך היא תורמת לקידום מיטבי של שינוי בתפיסת משחקי כדור של בנים ובנות יחד ומעודדת את שיתוף הפעולה ביניהם תוך כדי התחשבות בדפוסי ההתנהגות העשויים להופיע.

הגננת כקובעת את מדיניות בגן ,תיישם מסקנות אלו בכך שביכולת להשקיע משאבים בקידום סדנאות והדרכות והכשרת צוות חינוכי לקידום פעילויות במשחקי כדור שמשלבים את שמעודדים משחק של שני המגדרים. כאשר טיפול בדפוסי התנהגות השונים במצבי ניצחון או אי הצלחה במשחקי כדור וחתירה לשינוי.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

בן-ישראל, רות. הגדת רות - מאין אני באה ולאן אני הולכת. עם עובד (2017)

בן-יהושע צבר, נעמה (עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותני - תפיסות, אסטרטגיות וכלים למתקדמים. תל אביב, מופת. (2016)

אג'אי לביא מיה, קרומר-נבו מיכל, דפנה הקר (עורכות) מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות (הוצאת הקיבוץ המאוחד) 

תגיות:

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות