עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית גז, משאב הגז הטבעי, גילוי גז השפעת גילוי הגז על הצמיחה בישראל (11977)


‏290.00 ₪

17 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11977

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת גילוי הגז על הצמיחה בישראל?

תוכן עניינים

מבוא

שאלת המחקר

שיטה - מתודולוגיה

סקירת ספרות

השוואה בבעיה ארגונית.

1.איך בנוי הארגון (תפיסה בפועל):

2.חזון ומטרת ארגון (תפיסת עולם):

גילוי הגז וההשפעה הפוטנציאלית שלו על הצמיחה בישראל

רפלקציה 1

רפלקציה 2

ביבליוגרפיה

 

ישראל נכנסת כיום לעידן אנרגיה חדש, וזאת לאחר שהתבשרנו על גילויי גז בהיקפים גדולים. עתודות הגז שהתגלו אמנם מוגבלות למדי כרגע, אך התיאוריות הגיאולוגיות והמדעיות רומזות על עתודות נוספות שיתגלו בהמשך. בנוסף, ניסיונן של מדינות אחרות מלמד כי תמיד הגילוי הראשוני הוא בהיקפים נמוכים ביחס להמשך (אבן, 2010).

 גז טבעי הינו מקור האנרגיה בעל שיעור הצמיחה הגבוה ביותר כיום בעולם. בקרוב הוא אף עלול לעבור את הפחם כמקור האנרגיה השימושי השני בחשיבותו בעולם (לאחר הנפט), ולמעשה כבר היום בקרב המדינות החברות ב-OECD ידוע שהגז הטבעי עוקף את הפחם בחשיבותו. יש הטוענים כי בתוך מספר עשורים הוא עשוי אפוא לשמש כמקור הראשי לצריכת האנרגיה העולמית (מעל נפט). חשוב לציין כי הגז הינו אטרקטיבי כיום יותר מתמיד, במיוחד לאור העובדה כי יש בשימוש בו פליטה נמוכה יותר של מזהמי אוויר (ביחס לנפט) הגורמים למגוון בעיות ובין היתר לשינויי אקלים ולפגיעה באיכות הסביבה. במקביל, השימוש בו הינו זול באופן משמעותי ממקורות אנרגיה "נקיים" אחרים כמו אנרגיה גרעינית, אנרגיה סולארית ורוח. ( דהן , בן בסט , 2014).

כך או כך, גילוי שדות הגז בישראל יכול להיות מנוף משמעותי לצמיחה כלכלית בישראל והוא אמור להביא להוזלה משמעותית של תעריפי החשמל בארץ ובכך לאפשר, למשל, את הפעלתם של מנועי צמיחה לאומיים כמו המכונית החשמלית ופרויקטים של התפלת מי הים (שפר, 2011: 3). בעקבות הפרסום בדבר עתודות הגז טבעי שנתגלו ליד חופי ישראל התפתח פולמוס ציבורי רחב אודות החלוקה הראויה בין המדינה לבין התאגידים המפתחים את אוצרות הגז הטבעי. חלק נכבד מן הדיון התקשורתי והפרטי התמקד בשאלה מה יהיה הייעוד של הרווחים וכיצד הוא ישפיע על רמת הצמיחה הכלכלית של המדינה וכמובן גם על הרווחה האישית. בהקשר זה, ניסיונן של מדינות רבות בעולם מלמד כי לדרך השימוש ברווחים (בין אם יושגו באופן ישיר ובין אם דרך מיסוי) תהיה השפעה מכרעת הן על הכלכלה והן על איכות השלטון בישראל. חשיבותו של הגילוי היא אפוא רבת השפעה: מדינת ישראל צפויה לחסוך אחוזים ניכרים במחירי האנרגיה; תפחת התלות בגז ממצרים או מהמאגרים מול חופי עזה; התלות בנפט הערבי תרד, ותתכן אף אפשרות לייצוא הגז; כמו כן הקידוח יאפשר לממשלה להתארגן כראוי לפרויקט יבוא גז טבעי נוזלי (LNG) ואולי אף תישקל מחדש את הקמתה של תחנת הכוח הפחמית הנוספת באשקלון. לנוכח הדיון הציבורי וההשלכות האפשריות החלטנו לדון בשאלת המחקר כיצד גילוי הגז עלול להשפיע על הצמיחה בישראל? המטרה של הדיון ולמידה של שאלת המחקר הזו היא לתאר את המנגנונים האפשריים שיכולים לשפר את הצמיחה בעקבות החשיפה של המצבורים, ומנגד לזהות גם את הביטויים ההפוכים. מבחינת מבנה העבודה, אנו פותחים בסקירה ספרותית של מחקרים שבחנו את השאלה והתמודדו איתה ברמה האקדמית התיאורטית וברמת המחקר הכמותי. הסקירה תתמקד אחר כך גם ברקע הכללי לגילוי הגז בישראל וגם באיתור מחקרים שלמדו את ההשפעה של גילוי משאבים על הצמיחה הכלכלית והרווחתית במדינות העולם. ברמה הישראלית, לדוגמה, בנק ישראל כבר פירסם (לאחר הגילוי) תחשיבים מחקריים לחיזוי הרווח הכלכלי של המדינה; ברמה הכלל עולמית, מחקרים שונים ניסו להשוות בין גילוי משאבי טבע במדינות שונות. בשלב השני, היישומי, נבחן את השאלה המחקרית הזאת לאור תחושות האזרחים; לשם כך העברנו שאלון קצר בקרב עשרה אנשים בגילאים שונים וכהמשך להם אף ערכנו ראיון קצר עם קרוב משפחה שמילא תפקיד בחברת אנרגיה ומכיר את הנושא באופן יותר מעמיק. 

שיטה - מתודולוגיה

 

תינקט שיטת מחקר עיונית. אנתח ניתוח של המאמרים ותנותח הספרות בנושא.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

מור, ורדה. "גילוי הגז הטבעי בישראל: המשמעויות הכלכליות והאסטרטגיות", מתוך מאמרו של ד''ר שמואל אבן, שפורסם ב''עדכן אסטרטגי'' לחודש נובמבר 2012, בהוצאת מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת תל-אביב.

שפר, ב. ניר עמדה המוגש ל"וועדת ששינסקי" בנוגע למדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז טבעי בישראל, אוניברסיטת חיפה. עמ' 3. 

 

Cutler, J. Clevland. Natural Resource Scarcity and economic and biophysical perspectives, in Costanza, R. Ecological Economics, Colombia University Press


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)