עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מקסימיזציה, תרומות, מיקסום רווח של פירמה מגייסת מודל רגרסיה, משוואה ניבוי (עבודה אקדמית מס. 11966)

‏390.00 ₪

20 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11966


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי בעיית מקסימיזציה, כאשר אנו נדרשים לבחון את הפרמטרים הנקשרים עם הרווח של הפירמה המגייסת?

 

תוכן עניינים

מבוא 

חלק א'- תיאור הבעיה העסקית 

חלק ב'- הבנת הנתונים 

חלק ג' – עיבוד מקדים של הנתונים 

חלק ד'- מודל אנליטי

הפעלת המודל- קבוצת ה-learning

הרצת מודל evaluation

חלק ה'- הערכת תוצאות

14. ניתוח תוצאות מודל (evaluation)

15. משמעות התוצאות

חלק ו'- מסקנות

ביבליוגרפיה

 

הבעיה העסקית שמוצגת לפנינו הינה בעיית מקסימיזציה, כאשר אנו נדרשים לבחון את הפרמטרים הנקשרים עם הרווח של הפירמה המגייסת. בחינת הקשר תיעשה ע"י מודל רגרסיה, על פיו נוכל לאמוד את משוואת הניבוי, וכך לחזות ולמקסם את הרווח העתידי מתרומות, וזאת בכפוף לפרמטרים שנמצאו מובהקים. בנוסף, המשתנים המסבירים מייצגים את המידע שנאסף על התורמים למשל תחומי עניין, תחביבים, מצב סוציו אקונומי, נתונים דמוגרפיים וכדומה, כאשר משתני המטרה מייצגים את סכום התרומה לתקופה NK97 ( (target_d ואת קיום/אי-קיום התרומה (target_d – משתנה דמה המקבל ערכים של 0/1 בהתאמה). על כן, אנו נדרש לבחון פרמטרים בעזרתם נוכל לאשש/להפריך קיום קשר מובהק עם משתני המטרה, כאשר יש לשים דגש על אופי הנתונים ותוקפם לבעיה העסקית הנ"ל, הואיל ופרמטרים רבים חולשים על אותו קריטריון לדוגמא: מצב סוציו אקונומי (עשרות משתנים). בהתאם לכך, הפרמטר נדרש להסביר בצורה כוללת ומקיפה את קטגוריה אליה הוא משתייך, וזאת בכדי שנוכל לבחון תופעה היקף ולהגיע לתוצאות הרצויות. (אקשטיין, 2016)

  1.  
  2. מטרות ותרומת ניתוח הנתונים
  • מטרת העל של ניתוח נתונים זה, הינה למקסם את הרווח מתרומות של החברה המגייסת, כאשר אמצעי הדיוור שמוצג במקרה הבוחן הנוכחי הינו מייל ישיר.

באופן כללי ניתן לומר כי ניתוח נתונים מהווה חלק מרכזי בהפיכת הארגון לארגון לומד, כך שלאור הנתונים שנאספים בצורה שוטפת, נעשה ניתוח סטטיסטי ומתמטי, לפיו ניתן לבחון את השתנות הפרמטרים, ולערוך ניתוחי רגישות ותחזיות רווח. ניתוח נתונים משמש בין היתר לניתוח ממצאים פנים ארגוניים לדוגמת שכר ותמריצים, לצד למציאת חריגות, ניתוח הטבות שניתנו ללקוח, ניתוח החזרות והשמדות מוצר וכו'. (בהט, לויתן , 2016)

 

  • בהתאם לסביבה עסקית בעלת מרכיב אי-וודאות מבני, ביצוע תחזיות ועריכת מודלים לייעול תהליכים בארגון, תורמת רבות גם במובן הפשוט בדמות הרווח המידי, אך גם לחוסנה הפיננסי והעסקי של הארגון, לרבות חיזוק יתרונותיו התחרותיים בהשוואה לשחקנים בסביבה התחרותית אליה הוא שייך, כלה במידת המוכנות הניהולית בכל הנוגע לצליחת משבר.
  • איסוף הנתונים אינו מחזיק מים ללא הסקת מסקנות מקיפה על גביו, דוגמא לשימוש בניתוח נתונים יכולה להיות בחינה של השתנות שכר העובדים לפי שקלול ותק והישגים מקצועיים, כאשר מטרת הניתוח היא לבחון את אנומליות השכר (תשואת יתר/חסר) ולבצע תמורות על כן.
  1. הגדרת שאלת המחקר: האם קיים קשר בין המצב הסוציו אקונומי, המאפיינים הדמוגרפים, תחומי העניין, אופיו של התורם (האם הוא שונא סיכון? האם יש לו תוכנית תרומות סדורה?), פעולות יזומות של החברה המגייסת (קידומים ומתנות) ותרומותיו על סמך העבר, לבין רווחיות החברה המגייסת מתרומות.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות