עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מצגת שלטון מקומי, יחס בין שלטון מרכזי (ממשלה) לשלטון מקומי (עיריות), השלטון המקומי מוניציפלי,רשויות מקומיות, מוניציפאלי, הרש (עבודה אקדמית מס. 11932)

‏99.00 ₪

מצגת שלטון מקומי, יחס בין שלטון מרכזי (ממשלה) לשלטון מקומי (עיריות), השלטון המקומי מוניציפלי,רשויות מקומיות, מוניציפאלי, הרש

מצגת עם כ-20 שקפים.

הצוות שלנו הכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט מחולקת לשקפים. מצגת  powerpoint מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט.

כל זה תמורת 99 שח!

עבודה זו עוסקת ביחס בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי . השלטון המרכזי והשלטון המקומי אינם עשויים מעור אחד, ואין הם מתפקדים כיחידות מונוליטיות העומדות זה מול זה ונתונות להיררכיה ברורה. במישור המקומי, הרשויות המקומיות הן יחידות מינהליות ופוליטיות, הנבדלות ביניהן מבחינת המשאבים הכלכליים, התרבותיים והחברתיים העומדים לרשותן; בממד הפוליטי והאישי של המנהיגים המטביעים עליהן את חותמם; ובסוג היחסים הנרקמים בין גורמים שונים, ובראש ובראשונה עם משרדי הממשלה. גם השלטון המרכזי אינו הומוגני, ואף הוא מהווה מעין אוסף של משרדי ממשלה, בעלי אינטרסים וסדר יום משלהם, הקשורים באמצעות מערכת תיאום רופפת ביותר. על אף ההבדלים הפורמליים במעמדם, הרי שבפועל אין מערכת היחסים בין השלטון המרכזי למקומי מושתתת על היררכיה שלטונית פשוטה ועל כללים פורמליים קשוחים, אלא על מארג של רשתות רב-מוקדיות ורב-ממדיות המנוהלות לעיתים קרובות במסגרת הסדרים לא פורמליים . רשתות אלו עוצבו על ידי גורמים שונים, ביניהם הגיוון בתחומי הפעילות של הרשויות המקומיות והקיטוע הפונקציונלי של השלטון המרבות (לרבות הקיטוע הפנים-משרדי). גורם שתרם אף הוא למארג זה – כפי שנראה בהמשך – הוא העדר מחיצות בין הפוליטיקה המקומית לבין הפוליטיקה הארצית. [1]

העיקרון הארגוני והניהולי השולט במערכת זו אינו עקרון הטריטוריה, המכבד את ייחודיות המקום והמבוסס על התאמת המדיניות לצרכים המקומיים, אלא התפיסה הרואה את הפונקציה כגורם מכריע. משום כך, הרשות המקומית בישראל נתפסת כהמשכה של הזרוע הפונקציונלית של משרדי הממשלה, זו המוציאה לפועל את מדיניותו של כל משרד בנפרד, בלי שיעלה הצורך להתאים את המדיניות לצורכי המקום.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏99.00 ₪

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה