עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

פרו"ס פנסיה דמוקרטיה OECD, רפורמת הפנסיה בישראל- השפעה על העוני , מדד עוני ופנסיה בישראל ובעולם, השוואה (עבודה אקדמית מס. 11926)

‏290.00 ₪

11 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11926

עבודה אקדמית רפורמת הפנסיה בישראל- השפעה על העוני , עוני ופנסיה בישראל ובעולם

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השוואה זכויות דמוקרטיות לפנסיה בישראל לעומת העולם?

תוכן עניינים

מבוא

סקירת ספרות

ממצאים ומסקנות

אחוז הירידה בשיעור העוני לפי סוג אוכלוסייה

משקי הבית מתחת לקו העוני על פני ציר זמן לפי סוג אוכלוסייה. 

הכנסה מפנסיה מדינות ה-OECD

ביבליוגרפיה

 

לפי כלל הנתונים ניתן לומר באופן גורף כי ישנה השפעה מכרעת של הרפורמה במערכת הפנסיונית החל משנות ה-90 ועד לימינו, בכל הנוגע לשיפור רווחת האוכלוסייה המבוגרת בארץ ישראל, אוכלוסיית הזכאים לפנסיה, רפורמה זו בהן נעשו צעדים משמעותיים המערכת הפנסיונית בארץ ישראל, בהתאם למגמה גלובלית שהתרחשה באותם שנים, הוחלט כאמור להפריט את קופות הפנסיה ולנהלן ע"י חברות ביטוח עצמאיות כמובן בהתאם לחוק הביטוח וכפוף לחוקי האתיקה המקצועית.

בהתאם למגמות הנ"ל הגדלת גיל הפרישה, השקעה באפיק בערבות מדינה (אג"ח מיועדות), מעבר לפנסיה צוברת מפנסיה תקציבית (הפרטת המערכת הפנסיונית), כל אלו גרמו לירידה בשיעור העוני של הזכאים לפנסיה בגיל הפרישה בישראל, כאשר רפורמת הפנסיה בישראל דומה במאפייניה לרפורמות במדינות רווחה לדוגמת שוודיה וגרמניה. כל מהותן של 15 שנות רפורמה במערכת הפנסיונית בישראל התנקזה לאיזון הגרעון האקטוארי אליו נקלעה מדינת ישראל עוד בשנות ה-70 המוקדמות, כאשר האוצר דאז העדיף להתרכז בשיקולים קצרי טווח אשר הטיבו עם העובדים בהווה אך הגדילו את חוב המדינה בראייה ארוכת טווח. 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

בהט אסתר וליויתן אוריאל (2016) "ביטויים של הלימה פרט-סביבה והשפעתם הדיפרנציאלית על ביטויי המחויבות בארגוני עבודה" מגמות נ3 , 322-293.

אקשטיין א' "אינרציה אסדרתית וקבוצות אינטרס: ראיות אמפיריות מתחום האסדרה של שוק ההון" מחקרי משפט ל 635 (2016).


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות