עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית טיפול באמנות, איש קוטף תפוח מעץ, הערכה פסיכולוגית ציורים, מגדר (עבודה אקדמית מס. 11925)

‏290.00 ₪

20 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11925


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הערכה פסיכולוגית ציורים ומגדר?

 

תוכן עניינים

תקציר  

מבוא    

ציורים ככלי הערכה        

ציור איש קוטף תפוח ככלי הערכה Person Picking an Apple from a Tree (PPAT)    

נערים ונערות בגיל ההתבגרות    

ציורי נערים ונערות בגיל ההתבגרות        

שאלות המחקר  

שיטה   

דגימה  

הליך    

כלי המחקר ומדדים       

ממצאים

דיון ומסקנות     

בביליוגרפיה      

נספחים

המחשת ממוצעי הדרוגים           

הדגמה של מאפיינים ייחודיים ומקוריים הקשורים לקבוצת הגיל       

 

המחקר עוסק בציורי Person Picking an Apple from a Tree (PPAT) של בני נוער. מטרת המחקר היא להשוות בין דירוגי הסולמות:Formal Elements Art Therapy Scale (FEATS) של ציורי PPAT של נערים לבין הדירוגים של ציורי הנערות. מחקרים קודמים עסקו באוכלוסיות של בוגרים מסוגים שונים ובאוכלוסיה של ילדים מטופלים אך לא באוכלוסיית בני הנוער, ולא על רקע מגדרי. מחקר זה עורך השוואה על בסיס מגדרי, על רקע השלב ההתפתחותי. העבודה סוקרת את מאפייניה הייחודיים של קבוצת הגיל ובוחנת את ביטוייהם בציורים. בהתאם להשערות, נמצאו הבדלים רבים ומובהקים בציורים, חלקם קשורים כנראה לקבוצת הגיל הייחודית וחלקם מאפיינים את המגדר באופן כללי וקיימים גם באוכלוסיה הבוגרת.

אופי המדגם וגודלו קשורים קשר הדוק לתוצאות המחקר. כל הציורים עבור מחקר זה נאספו מבית ספר אחד. היתרון של האיסוף מבית ספר אחד הוא ההומוגניות היחסית. לבית הספר יש מטבע הדברים מאפיינים ייחודיים שקשורים לאזור שבו הוא ממוקם מבחינה תרבותית וסוציו-אקונומית, ההומוגניות מאפשרת השוואה טובה יותר של שתי הקבוצות (נערים ונערות). החיסרון נובע מאותו עניין בדיוק – ההומוגניות של הקבוצה. מכיוון שכל המשתתפים בעלי רקע דומה, יתכן שהתוצאות מאפיינות נוער בעל הרקע הספציפי הזה, ולא נוער מכלל האוכלוסיה הישראלית. במחקר עתידי מעניין יהיה לבדוק ואולי אפילו להשוות ציורים של בני נוער מאזורים שונים בארץ (או אפילו בעולם) וכמובן גם להרחיב את היקף המדגם.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

רון ברטוש, שרגא ווייל: אמן בחברה. הוצאת ברוש, תל אביב, 2015.

שני ליטמן, מחקרו פורץ הדרך של פרופ' דייוויד פרידברג חושף מה קורה במוח כשאנחנו מביטים ביצירת אמנות

אברהם ע.. הגלוי והנסתר בציורי דמויות-אנוש. מודן הוצאה לאור.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות