עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אחריות תאגידית, שווי חברה, רגרסיה, השפעת ניהול רווחים על שווי חברות שהן CSR ועל שווי חברות שהן NON-CSR הערכת אנליס (עבודה אקדמית מס. 11917)

‏290.00 ₪

33 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11917
עבודה אקדמית אחריות תאגידית, שווי חברה, רגרסיה, השפעת ניהול רווחים על שווי חברות שהן CSR ועל שווי חברות שהן NON-CSR  הערכת אנליס


שאלת המחקר

האם השפעת ניהול רווחים על שווי חברות שהן CSR תהיה חלשה מהשפעת ניהול רווחים על שווי חברות שהן Non-CSR ?

תוכן עניינים

תקציר

מבוא

סקירת ספרות

אחריות תאגידית

ניהול רווחים

נתונים שיטה

ניתוח טבלת המדגם

ניתוח תוצאות

סיכום ומסקנות

מקורות

ביבליוגרפיה כללית

 

נפילתן של חברות הענק אנרון, וורלדקום וחברות אחרות, אשר הואשמו בהונאה ותרמיות חשבונאיות, שם במרכז ההתעניינות הציבורית את נושא ניהול הרווחים בחברות ציבוריות. לאור התרחשויות אלו גברה הדרישה מכל ארגון עסקי להתנהל כ"אזרח" הגון ולהתנהגות כוללת ראויה, התנהגות אשר רואה גם את התועלת הסביבתית והחברתית של הארגונים העסקיים ולא רק את שורת הרווח. ההנחה הרווחת כי חברות אשר אימצו את כללי ההתנהגות הראויה דהיינו חברות שהן CSR פועלות על בסיס אתי של אמון ושיתוף פעולה בכל הנוגע לבעלי המניות ומחזיקי העניין ובכך לתרום יצירת ערך נוסף למשקיעים. מטרת מחקר זה היא לבחון את תגובת השוק, את תגובתם של אנליסטים וכן את אחזקות המוסדיים, האם ניהול רווחים בחברות שהן CSR ובחברות שהן Non-CSR משפיע על הערכת שווי שוק של מניה וכן האם ניהול רווחים בחברות אלו משפיע גם על מספר ושיעור אחזקות המוסדיים במניה. נמצא כי (1) בחברות שהן CSR המשתנים החשבונאיים המעידים של ניהול רווחים לא באו לידי ביטוי, כלומר המשקיעים אינם מושפעים מניהול רווחים בדוחות הכספיים של חברות אלו ואילו בחברות שהן Non-CSR המשתנים של ניהול רווחים כן השפיעו על מחיר המניה כלפי מטה. (2) אנליסטים, בבואם להעריך שווי מניה נותנים משקל נמוך יותר לדוחות הכספיים כאשר יש חשש לניהול רווחים, נתון נוסף וחשוב שעולה מהמחקר הוא שהערכת שווי מניה ע"י האנליסטים אינה מושפעת מניהול רווחים.

 

המדגם כולל 99 חברות אשר נסחרו בבורסה. 48 מתוך סה"כ החברות במדגם, דורגו בדירוג "מעלה" כחברות בעלות אחריות תאגידית (CSR), שאר החברות, 51 במספר, מוגדרות כחברות שאינן בעל אחריות תאגידית (Non-CSR). דירוג מעלה מאפשר לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן בתחום האחריות התאגידית ולהיכלל בדירוג מעלה ובמדד מעלה בבורסה לניירות ערך. כאשר הדירוג מתבסס על קריטריונים מפורטים בשישה תחומים מרכזיים של אחריות תאגידית: איכות סביבה, אתיקה בעסקים, זכויות אדם וסביבת עבודה, מעורבות בקהילה ממשל תאגידי ודיווח חברתי סביבתי.

לצורך המחקר נאספו מאתר בלומברג נתונים מהדוחות הכספיים השנתיים עבור 99 החברות המשתתפות במחקר. נתונים אלו היוו את המשתנים החשבונאים המופיעים במשוואות הרגרסיה בסעיף 4. בנוסף נאספו הנתונים הבאים: שווי שוק למניה נדגם פעם אחת ביום 01.01.12 ופעם שנייה ב 11.06.12 עבור כל החברות המשתתפות במדגם, נתונים אלו נאספו מאתר הבורסה לניירות ערך. מחיר מניה לפי הערכות אנליסט שהינו המחיר מניה לפי הערכת אנליסט הראשון שפורסם מאז 01.01.12, אחוז אחזקות מוסדיים בחברה בסוף שנה, מספר המוסדיים המחזיקים בחברה בסוף שנה, תשואת המניה בשנה, תשואת תיק השוק והביטא של המניה לשנה נלקחו מאתר ביזפורטל. שווי המניה בעסקה של מיזוג או רכישה מחוץ לבורסה נלקח ממערכת אינטרנט להודעות ("מאיה") של הבורסה. 

(בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות