עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית צמחונות, טבעונות, עמדה פסיכולוגית, כמותני: עמדות כלפי חיות, שאלונים: אוכל, תזונה, מוסר, צער בעלי חיים (עבודה אקדמית מס. 11899)

‏390.00 ₪

23 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11899

עבודה אקדמית צמחונות, טבעונות, עמדה פסיכולוגית, כמותני: עמדות כלפי חיות, שאלונים: אוכל, תזונה, מוסר, צער בעלי חיים

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי עמדה כלפי צמחונות/ טבעונות ומוסר בתזונה ?

תוכן עניינים

תקציר

מבוא

שיטה

תוצאות

דיון

ביבליוגרפיה

נספח 1 - כלי הניסוי

נספח 2 - אישור ועדת אתיקה

נספח 3 - טופס הצהרת מקוריות

 

 

 ישנה שונות רחבה של עמדות בני אדם כלפי בעלי חיים, כך שבעוד שיש אנשים אשר רואים בהם אוכלוסייה מוחלשת המחייבת חמלה , ישנם אחרים אשר נוטים להאמין כי בעלי חיים הינם יצורים חסרי רגש ומחשבה, ומותר לאוכלם ולשעבדם ללא אשמה. עמדות שונות כלפי בעלי החיים, מובילות לחלוקה בין בני האדם, בין אלו הצורכים מזון מהחי, לבין אלו הנמנעים מהשימוש בו. במחקר הנוכחי נבחנו העמדות השונות כלפי בעלי החיים על פי תיאורית רמת ההבניה (אלמוג, 2015), המניחה כי המרחק הפסיכולוגי, דהיינו ההתייחסות הסובייקטיבית לאובייקט, משפיע באופן משמעותי על הדרך שבה אנו חושבים ומתנהגים. התרחקות בכל ממד של ריחוק פסיכולוגי (זמני, מרחבי, חברתי והיפותטי), מובילה לרמת הבניה גבוהה יותר, בה האובייקט נתפס פחות ממשי ובאופן מופשט יותר. שוער כי תפיסת המרחק הפסיכולוגי מבעלי החיים תהיה גדולה יותר, ורמת ההבניה לגביהם תהיה גבוהה יותר בקרב אוכלי בשר, מאשר בקרב כאלה שאינם אוכלי בשר. כמו כן, עבודה זו בחנה גם את שונות ההשפעה של המרחק הפסיכולוגי ביחס לנשים וגברים. לצורך כך נותחו 104 שאלונים של נשים וגברים בגילאי 20-62, בשתי קבוצות התייחסות של אוכלי בשר ושל אנשים שאינם אוכלי בשר. הממצאים הראו כי תפיסת המרחק הפסיכולוגי ורמת ההבניה מבעלי החיים היו רבים וגדולים יותר בקרב אוכלי בשר מאשר בקרב כאלה שאינם אוכלי בשר. עם זאת, לא נמצא הבדל בין נשים וגברים בתפיסתם את המרחק הפסיכולוגי מבעלי החיים וברמת ההבניה כגורם המסביר את אכילת או אי אכילת הבשר. ממצאים אלו מצביעים כי קרבה פסיכולוגית אל בעלי החיים דרך התנסות ישירה עימם, קבלת מידע לגביהם, ראיתם באופן ממשי, מעוררים רגשות ואמפתיה המביאים למניעת שימושם כמזון.

משתתפים. 104 נבדקים השתתפו במחקר, מתוכם 48 גברים ו-56 נשים. טווח הגילאים נע בין 20 ל-62 עם ממוצע של M= 33.4שנים וסטיית תקן SD= 10.2 . ההשתתפות במחקר הייתה על בסיס התנדבותי בלבד. המשתתפים גויסו דרך הרשת החברתית פייסבוק , ובפורומים של טבעונים ואוכלי בשר באינטרנט. (בן-יהושע, 2016)

 

 כלים. כלי המחקר היה שאלון מקוון, אשר כלל 3 חלקים שהועברו במערך תוך – נבדקי. החלק הראשון היה שאלון דמוגרפי בעל 5 שאלות שנועד לבחון את הרגלי התזונה של הנבדקים (האם הם אוכלי בשר, צמחונים או טבעונים). 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות