עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אמנות מגויסת, דמות המנהיג, דמות החייל, אמנות ישראלית, טרטקובר, צילום אמנותי (עבודה אקדמית מס. 11888)

‏290.00 ₪

37 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11888
עבודה אקדמית אמנות מגויסת, דמות המנהיג, דמות החייל, אמנות ישראלית, טרטקובר, צילום אמנותי


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אמנות מגויסת ודמות המנהיג?

 

תוכן עניינים

מבוא

פרק א' הטראנספורמציה שחלה במעמד האמנות במדינת ישראל -

 מאמנות "מגויסת פוליטית" לאמנות "מבקרת פוליטית"

1.א. הטראנספורמציה של דמות החייל באמנות הישראלית –

 השנים האחרונות ביחס לשנים המוקדמות של קום המדינה

1.ב. כש"חייל" הופך ל"צבא

2.א. דמות המנהיג אמנות הישראלית בשנים המוקדמות של קום המדינה

2.ב. ביטויים אמנותיים לניתוץ דמות המנהיג בעולם

2.ג. ביטויים אמנותיים לניתוץ דמות המנהיג בישראל

3.א. צילום בישראל – סקירה כללית

3.ב. צילום ממסדי

פרק ב' תפקיד האמן ואחריותו במדינה הדמוקרטית;

 דוד ריב כמנכיח דעות השוליים

1.א. תצלומי עיתונות ואמנות

1.ב. שימושו של דוד ריב בצילום כבסיס לעבודותיו

2.א. ריב והכיבוש

2.ב. אחריות האמן בצל הכיבוש

פרק ג' תפקיד האמן ואחריותו במדינה הדמוקרטית;

 דוד טרטקובר – עד ומבקר

1.א. בין עיצוב גראפי לאמנות

1.ב. דוד טרטקובר – גראפיקה כאמנות, כרזה ככלי תעמולתי

2.א. טרטקובר – "שער הניצחון"

2.ב. טרטקובר כמבקר ההנהגה 

סיכום

ביבליוגרפיה

נספחים

 

אמנות ישראלית משקפת, פעמים רבות, את האווירה החברתית ובמיוחד את האווירה הפוליטית במדינה[1]. נראה לי כי האמנות הישראלית ניזונה ומושפעת מאווירה זו. לתחושתי, יש ביצירות אמנות רבות בישראל אמירה פוליטית ברורה ומובהקת. היות והקשר בין אמנות לבין פוליטיקה מעסיק אותי, בחרתי לבחון קשר זה.

טענתי היא:

"תפקידו של האמן והאמנות, במציאות פוליטית דמוקרטית, הוא להעיר, להאיר ולהנכיח את אותם התחומים שמחוץ לקונצנזוס, במיוחד, כאשר המנהיגות נוקטת בכל האמצעים (הלגיטימיים), על מנת לגייס את דעת הרוב כדי לשרת את תפיסותיה ואת מטרותיה".

 

במסגרת עבודת החקר אבחן את הקשר שבין פוליטיקה לבין אמנות ישראלית עכשווית. אתייחס לזיקה בין אמנות לבין פוליטיקה כפי שבאה לידי ביטוי בימים של ראשית המדינה ואבחן את הטראנספורמציה אשר התחוללה במעמד האמנות אשר הייתה אמנות מגויסת מבחינה פוליטית לאמנות בת ימינו שלה תפקיד שונה בתכלית.

בשנותיה הראשונות של המדינה, כולם היו מגויסים למען מטרה משותפת – הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל[2]. לארץ הגיעו יהודים מגלויות שונות, מתרבויות שונות, חלקם "אודים מוצלים מאש", אשר הגיעו ל"ארץ המובטחת", בה קיוו לבנות עצמם מחדש. בשל ההטרוגניות של העולים לארץ, היה צורך באחדות, במציאת מכנה משותף אשר יאפשר יצירת זהות לאומית קולקטיבית. כולם נשאו עיניים של תקווה אל ההנהגה החדשה ועיניים מעריצות אל חיילי צבא ההגנה לישראל. אמני ישראל, כמו העם כולו, היו חלק מההמון ששם מבטחו במנהיגיו ובצבאו וניתן למצוא ביטוי לכך ביצירותיהם. בחלוף השנים, חלו תהפוכות פוליטיות, והמלחמות שינו את אופיין. עד שנת 67 התפיסה המקובלת הייתה שמלחמות ישראל הן כורח, מלחמות "אין ברירה" ושחיילי צבא ההגנה לישראל נלחמים על מנת להגן על תושבי המדינה ועל אזרחיה.

השינוי הגדול חל לאחר מלחמת ששת הימים. התפיסות לגבי מדיניות ההנהגה הפוליטית והזרוע המבצעת מדיניות זו, קרי, צבא ההגנה לישראל, השתנו. בתוך מציאות זו, האמנים עזבו את הקונסנזוס ("כולנו מגויסים למען המדינה") והחלו לבטא ביצירותיהם את תחושתם ותובנותיהם ביחס למציאות הפוליטית.

החל משנת 67, כשהפכנו, כביכול, מ"מדינה המגנה על אזרחיה" ל"מדינה כובשת", הפכה האמנות מ"מגויסת" ל"מבקרת". תפקיד האמנות השתנה והאמנים הפכו לעדים מנכיחים של תחומי השוליים שמחוץ לקונסנזוס.

הפרק הראשון של העבודה יבחן ויתייחס לדמות החייל ולדמות המנהיג באמנות הישראלית כפי שבאה לידי ביטוי בשנים המוקדמות של קום המדינה, שנים אותן אני מכנה "השנים המגויסות". הפרק יציג את הטראנספורמציה שחלה בדמות החייל באמנות, אשר הפך מייצוג בעל מאפיינים אישיותיים, לעיתים הרואים, לייצוג חסר מאפיינים אנושיים בשנים המאוחרות יותר. השבר הגדול, פוליטית וחברתית, החל כפי שכבר צוין, בשנים שאחרי האופוריה של מלחמת ששת הימים בה הפכנו ממדינה הנלחמת על קיומה למדינה "כובשת" והחייל הפך עם השנים ועם השינויים הפוליטיים והחברתיים, למייצג של הצבא כולו ושל ההנהגה אותה הוא "משרת". תהליך דומה של טראנספורמציה חל גם על דמות המנהיג וייצוגו. בנוסף, יגע הפרק בתחום הצילום במדינה ויתמקד בשנים המוקדמות של קום המדינה, זאת על מנת להדגיש ולחדד את נושא ה"מגויסות" וכיצד האווירה הפוליטית – חברתית בשנים אלו השפיעה על תחומים נוספים.

בפרק ב' ובפרק ג' אתייחס לאמנות עכשווית שמבטאת את השינויים שחלו במהלך השנים מבחינת

הביטוי האמנותי ותפקיד האמן במדינה דמוקרטית. אתמקד באמנים הישראלים דוד ריב ודוד טרטקובר שביצירותיהם מצאתי ביטוי מובהק לטענתי ולתפיסתי כי תפקידו של האמן ושל האמנות במציאות

פוליטית – דמוקרטית הוא להעיר, להאיר ולהנכיח את אותם התחומים שמחוץ לקונצנזוס.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 Perry, Lincoln (2016). "The Music of Painting". The American Scholar. 83 (3): 85.

 אמנון רובינשטיין שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד - ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל, הוצאת דביר, 2017

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת