עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מנהיגות אתית, חדשנות חינוכית, יצירתיות, בקרב מורות בבתי ספר, כמותני (עבודה אקדמית מס. 11881)

‏390.00 ₪

27 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11881
עבודה אקדמית מנהיגות אתית חדשנות חינוכית יצירתיות בקרב מורות בבתי ספר יסודיים, כמותני

 שאלת המחקר

מה הקשר בין המנהיגות האתית לבין החדשנות החינוכית והיצירתיות בקרב מורות בבתי הספר היסודיים ?

תוכן עניינים

א. תקציר                                                                                                           

ב. תוכן עניינים                               

ג. רשימת תרשימים, לוחות וטבלאות  

1. מבוא

2. סקירת ספרות

2.1 חדשנות

2.2 יצירתיות

2.3 מנהיגות אתית

2.4 מנהיגות אתית כמשפיעה על חדשנות ויצירתיות חינוכית

2.5 מודל המחקר והשערותיו

3. שיטת מחקר

3.1 מתודולוגיה

3.2 אוכלוסייה ושדה המחקר

3.3 כלי המחקר

4 . ממצאים

5. דיון

5.1 מנהיגות אתית ותרומתה לחדשנות חינוכית בקרב מורים

5.2 מגבלות המחקר והמלצות למחקרי המשך

5.3 סיכום

6. ביבליוגרפיה

7. נספחים


המחקר הנוכחי יתמקד בקשר שבין מנהיגות אתית לבין חדשנות חינוכית בקרב מורות בבתי הספר היסודיים. אנו נבדוק גם קשר בין מנהיגות אתית לבין חדשנות ובין מנהיגות אתית לבין יצירתיות. המנהיגות האתית נתפסת במחקר כמנהיגות שקשובה לעובדים ומתייחסת ברצינות לאינטרסים שלהם, בין היתר על ידי קבלת החלטות ערכית, רגישה ומאוזנת. המחקר יתמקד באוכלוסיית מורים  N= 30)),  אשר מלמדים בשני בתי ספר יסודיים, האחד בחיפה והשני ביישובי תענך, רובן מחנכות בוותק ממוצע של כשמונה שנים במקצוע. אנו נבדוק את תפקודם ותפיסותיהם של המורים והמורות, דרך שאלונים אשר יתמקדו בשלשה תחומים: מנהיגות, חדשנות ויצירתיות, כך נבחן את התפיסה ויישומה בשטח למול האופי של המנהיגות האתית בקרב המנהל/ת של המוסד החינוכי.  אנו משערים כי  מנהיגות אתית היא קריטית, הכרכית וחשובה מאוד וביכולת להשפיע לטובה על היכולת של מורות לקיום הלכה למעשה של פרויקטים ושיטות למידה חדשניים ויצירתיים. ממצאי ניתוח פירסון מגלים שקיים קשר, בין מנהיגות אתית לחדשנות חינוכית בקרב מורות וכן השפעת המנהיגות האתית על היצירתיות. שכן מנהיגות אתית מאפשרת חדשנות חינוכית ויצירתיות של מורות בעבודתן והן בהחלט מושפעות מאופי זה של המנהיגות, תוצאות המחקר מחזקות את תפישותינו לגבי דמותו החיובית והמוסרית של המנהל והמנהיג בקרב מונהגיו.

 

שאלון חלקי לדוגמא:

משפטים

 

במידה רבה מאד

במידה רבה 

במידה די רבה

במידה בינונית

במידה די בינונית

במידה מועטה

במידה מועטה מאד

7

6

5

4

3

2

1

1. יש לי הרבה רעיונות

 יצירתיים בהקשר לעיסוקיי בתפקיד

 

 

 

 

 

 

 

2. אני מעדיף לבצע משימות המאפשרות לי חשיבה יצירתית בתפקיד

 

 

 

 

 

 

 

3. אני חדשן בתפקידי  

( רעיונות, שיטות, פתרונות. תהליכים)

 

 

 

 

 

 

 

4. אני אוהב לעשות דברים בדרך מקורית בתפקידי כמורה

 

 

 

 

 

 

 

5. בתפקידי כמורה, אני מעדיף חידושים קטנים על פני מהפכות

 

 

 

 

 

 

 

6. בתפקידי כמורה, אני מאמין שאין צורך להמציא את הגלגל מחדש

 

 

 

 

 

 

 

7. בתפקידי כמורה אני מעדיף חידוש התורם לשיפור קל על פני פריצת דרך

 

 

 

 

 

 

 

8.  כמורה אני מעדיף לחדש תוך סיכון מינימאלי של הקיים

 

 

 

 

 

 

 

9. אני נחוש לממש את רעיונותיי בתפקידי כמורה

 

 

 

 

 

 

 

10. בתפקידי כמורה אני יוזם דרכים למימוש רעיונות חדשים

 

 

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אופלטקה, י' (2015). יסודות מנהל החינוך- מנהיגות וניהול בארגון חינוכי. מהדורה שלישית מעודכנת ומורחבת, פרדס הוצאה לאור, מנהיגות חינוכית עמודים 233-265.

יריב אליעזר, (2013),  ספר עמדות, מנהיגות והנהגה , ניהול מורים אתגריים. הוצאות מכללת אורות ישראל. עמ 97-112.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות