עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אלימות בספורט, הכדורגל בישראל, מחקר על הליגות, ניתוח תוכן כתבות תקשורת, איכותני, אתרי ספורט אינטרנט (עבודה אקדמית מס. 11880)

‏390.00 ₪

36 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11880
עבודה אקדמית אלימות בספורט, הכדורגל בישראל,  מחקר על הליגות, ניתוח תוכן כתבות תקשורת, איכותני, אתרי ספורט אינטרנט


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ?

תוכן עניינים

מבוא

אלימות בספורט הכדורגל בישראל

מחקר על הליגות הנמוכות בעונות /.

ניתוח תוכן כתבות תקשורתיות אשר נדלו מאתרי ספורט אינטרנטיות.

סקירת ספרות

אלימות הגדרות ומאפיינים
תסכול
משוב חיובי
העדר מיומנות חברתית

תיאוריות המסבירות את בעיות ההתנהגות והאלימות

התיאוריה הלמידתית-חברתית

תיאוריות הלמידה

התיאוריה החברתית

הגישה הפסיכו דינמית

פרויד

תיאוריות ביופסיכולוגיות

תיאוריות הדחף - (drive)

תיאוריות אקולוגיות

אלימות בכדורגל הישראלי

מבנה הכדורגל הישראלי

דרכי טיפול

שיטת המחקר

גישת המחקר

גישת מחקר האיכותני.

כלי המחקר

עיבוד הממצאים

סיכום

ביבליוגרפיה

נספח : כתבות מצורפות

 

המחקר הנוכחי עסק באלימות בכדורגל בישראל והתמקד בליגות הנמוכות בעונות 2013/2014. המחקר בוצע בשיטה האיכותנית באמצעות ניתוח תוכן של מידע משני מתוך כתבות תקשורתיות אשר נדלו מאתרי ספורט אינטרנטיות.

מקורות המידע על אלימות בליגות הנמוכות בכדורגל אינה רבה וזו הקימת אינה עדכנית ואינה נותנת מידע מדעי אשר יהיה לקבוע את היקף האלימות בליגות הנמוכות. מצאי המחקר הנוכחי עולה כי האלימות קימת והיא רבה היא אינה פוסחת על מגזרים ולכן היא מתקימת בחברה היהודית והערבית. באלימות מעורבים אוהדים, שחקנים, מאמנים שנפגעים ופוגעים ושופטים נפגעים.

הכתבות אינן מציגות את הסיבות לאלימות המתרחשת היא מציגה את הנפגעים והפוגעים את מעורבות הרשויות המטפלות כגון משטרת שראל והתאחדות אך לא מדגישה את דרכי הטיפול והאכיפה נגד מי שפגע.

דעה אישית:

עד לפני מספר שנים הייתה האלימות תופעה היום היא בעיה קשה שלדעתי מדינת ישראל אינה מצליחה להתמודד איתה למרות החוק ולמרות הסמכויות והשינוים המבנים בהתאחדות הכדורגל.

האלימות לדעתי תהיה תמיד כל עוד הכדורגל יהיה ענף הספורט הפופולארי בעולם ובישראל, אולם חשיבותו ומרכזיותו אינן באות לידי ביטוי הלכה למעשה זה שנים רבות, וזאת בשל ליקויים מבניים, ניהוליים ותשתיתיים שמהם סובל הענף. בעיה זו מתעצמת ביישובים קטנים ובפריפריה, שבהם בדרך כלל הכלים המקצועיים, המתקנים והתשתיות מצומצמים, בעוד שדווקא שם נדרשים להם משאבים. אבל בישראל כל שרחוקים מהמרכז כך המשאבים לא יהיו ולא ימצאו ברמה המלכתית. אבל אני רוצה להדגיש שאפשר גם בלי אלימות ואני לוקח כדוגמא דוקא את קבוצת הכדורגל סח'נין אשר הצליחה למרות כל הקשים עצם זה שהיא ערבית, לא משאבים בפריפריה רחוקה מהמרכז יגה נמוכה הצליחה להגיע ליגה לאומית היא עבורי דוגמא ומופת שכל הקבוצות כדורגל בישראל יכולות למוד מנה. אני רואה בה את הרוח הספורטיבית המובילה וללא התבכינות על היותם מיעוט הם סבלו אלימות ודאגו לוסת את עצמם ולא להיגרר לאלימות ולהם כל הכבוד.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת