עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית פילוסופיה ערבית, איסלם, הגות של חסן אל בנא, הסלפים, האחים המוסלמים (עבודה אקדמית מס. 11854)

‏290.00 ₪

28 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11854
עבודה אקדמית פילוסופיה ערבית, איסלם, הגות של חסן אל בנא, הסלפים, האחים המוסלמים


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי פילוסופיה ערבית: הגות של חסן אל בנא?

 

תוכן עניינים

מבוא

סקירת ספרות

1. רפורמות אסלאמיות כבסיס להגותו של אל בנא - רקע

2. דחיית המערב וחזרה לאסלאם הקדום

3. הסלפים - מקורותיו ההגותיים של אל בנא

4. מורשתו של אל בנא - האחים המוסלמים

4.1. הגותו של אל בנא כמבוא להקמת האחים המוסלמים

4.2. תנועת האחים המוסלמים בהנהגתו ובהשראתו של אל בנא

סיכום

רשימת מקורות


עבודה זו תבחן את מקורותיו ההגותיים של חסן אל בנא, כיצד הם השפיעו על הגותו של מקים תנועת האחים המוסלמים, ומהי השפעתם של אותם מקורות הגותיים על התפתחותה של התנועה הסלפית במצרים. [1]

 מנחם מילסון סבור אף הוא כמו ישראלי ונצר כי הבולטים שברפורמיסטים בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה- 20 היו שני אישים שפעלו יחד: ג'מאל אל-די אל- אפגאני ומוחמד עבדו. מחד הם קראו לאחדות כל-איסלאמית, כדי שעמי האיסלאם יעמדו מאוחדים מול מדינות המערב, ומאידך הם קראו לרפורמה פנימית, שתטהר את האיסלאם מן הסיגים שדבקו בו. הם אימצו נוסחה שנהייתה לקלישאה חביבה על כל האפולוגיסטים המוסלמים: "אין דופי באיסלאם, הפגם הוא במוסלמים". המוסלמים צריכים לחזור אל האיסלאם הראשוני הטהור, ואז יחלפו להם כל תחלואי החברה המוסלמית.[2]

 ניכר כי שני אישים אלו, יחד עם אחרים, נשאו השפעה מרכזית על הגותו של חסן אל בנא ועיצבו במידה רבה את האידיאולוגיה שלו שעמדה מאחורי הקמתה של תנועת האחים המוסלמים ותנועות סלפיות אחרות במזרח התיכון הערבי.

 עבודה זו תבחן, לפיכך, את מקורותיו ההגותיים של חסן אל בנא, כאשר בפרק הראשון תסקור העבודה את הרקע האידאולוגי של אותם מקורות הגותיים, בפרק השני תעסוק העבודה באישים נוספים שהשפיעו על דחייתו של המערב על ידי חסן אל בנא. בפרק השלישי תעסוק העבודה במקורותיו הסלפיים של חסן אל בנא ואילו בפרק האחרון תציג העבודה את עיקרי הגותו של אל בנא וכיצד היא השפיעה לימים על תנועת האחים המוסלמים.

 המחקר יתבסס על הגישה האיכותנית ויאסוף עובדות ונתונים העשויים להרחיב את הידע הקיים במחקר על אודות התופעה הנחקרת, מבחינת התיאור או ההסבר שלה. תהליך העבודה יכלול ניתוח תוכן של המקורות הנבחרים, בהתייחס לנקודות הרלוונטיות לנושא הנחקר. בסיכום יובאו עיקרי המבוא, ניתוח הסיפורים, הממצאים העיקריים והמסקנות שיעלו מהדיון. [3]

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

[1] ארליך חגי. המזרח התיכון – המשבר הגדול מאז מוחמד, ידיעות ספרים, 2017

[2] Baten, Jorg (2016). A History of the Global World. From 1500 to the Present. Cambridge University Press


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות