עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מסוגלות עצמית והתמודדות עם מצבי לחץ, כמותני שאלונים בקרב בני נוער ומבוגרים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז (עבודה אקדמית מס. 11846)

‏390.00 ₪

48 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11846

העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת במכללת תל חי, אצל ד"ר בן-גל

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 

שאלת המחקר

אלו סימנים גברים צריכים לקבל על מנת להבין שאישה לא מעוניינת בהם הן מבחינה מינית והן מבחינה פיתוח קשר?

 

תוכן עניינים

תקציר

סקירת ספרות

מסוגלות עצמית

הגדרת המושג ומאפייניו

תהליך התפתחות מסוגלות עצמית

מסוגלות עצמית בקרב בני נוער ומבוגרים

השפעות מסוגלות עצמית על תחומי חיים

לחץ

הגדרת המושג

מקורות הלחץ

הערכת מקורות הלחץ

תגובות לחץ

התמודדות עם לחצים

לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז

לקויות למידה

הגדרת המושג

שכיחות לקויות למידה

הפרעת קשב וריכוז ו/או היפראקטיביות-אימפולסיבית

הגדרת המושג

התפתחות הפרעת קשב וריכוז

שכיחות הפרעת קשב וריכוז

היבטים שונים בקרב לקויי למידה והפרעת קשב וריכוז

היבטים חברתיים

היבטים אקדמאיים

היבטים רגשיים

היבטים תעסוקתיים

מסוגלות עצמית, לחץ ולקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז

מסוגלות עצמית ולחץ

מסוגלות עצמית ולקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז

לחץ ולקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז

המחקר הנוכחי

שיטה

אוכלוסיית המחקר

כלים

הליך

שיקולים אתיים

ממצאים

דיון

השערה ראשונה: השערת המחקר הייתה כי ימצא קשר חיובי בין מסוגלות עצמית ליכולת התמודדות עם מצבי לחץ

השערה שניה: השערת המחקר הייתה כי לקויי למידה ו/או בעלי הפרעת קשב וריכוז ידווחו על מסוגלות עצמית נמוכה בהשוואה לאלו שאינם

השערה שלישית: השערת המחקר הייתה כי בקרב לקויי למידה ו/או בעלי הפרעת קשב וריכוז, תימצא יכולת התמודדות נמוכה עם לחץ בהשוואה לאלו שאינם

השערה רביעית: השערת המחקר הייתה כי ימצא הבדל בין בני נוער למבוגרים בעלי לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז לאלו שאינם, במסוגלות העצמית שלהם ובהתמודדותם במצבי לחץ

יתרונות המחקר

מגבלות המחקר

השלכות מעשיות והמלצות למחקרי המשך

ביבליוגרפיה

נספחים

שאלון דמוגרפי

שאלון מסוגלות עצמית

שאלון התמודדות

 

לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז מתקיימות לאורך החיים ומשפיעות על התפקוד האקדמי, חיי היומיום, מאפייני אישיות וכישורים חברתיים. בתחומים רבים, אוכלוסייה זו הינה תת הישגית ובעקבות כך חווה כישלונות וחוויות שליליות (Hojati & Abbasi, 2013). המחקר הנוכחי בא לבחון את ההבדל במסוגלות עצמית והתמודדות במצבי לחץ בין בני נוער ומבוגרים בעלי לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז לבין כאלה שאינם. (וינברגר, 2016)

במחקר השתתפו 249 נבדקים, מתוכם 98 בני נוער ו-151 מבוגרים. מתוך משתתפים אלו, 96 מנו את אוכלוסיית המחקר: בעלי לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז וקבוצת הביקורת מנתה 153 נבדקים ללא לקויות. המדגם דיווח וענה על שאלונים מקוונים ובהם נבדקו משתני המחקר: מסוגלות עצמית והתמודדות במצבי לחץ. מסוגלות עצמית נבדקה על ידי השאלוןSelf-Efficacy Scale של ג'רוזלם ושוורצר (Jerusalem & Schwartzer, 1994) והתמודדות במצבי לחץ נמדדה בעזרת השאלון התמודדות (Cope) של קרבר ועמיתיו (Carver et al., 1989).

הממצאים העיקריים של המחקר מראים כי לא קיים הבדל בין האוכלוסייה 'הנורמטיבית' לבין אוכלוסיית לקויי הלמידה ו/או הפרעת הקשב וריכוז במסוגלות עצמית ויכולת התמודדתם במצבי לחץ. גם כאשר נעשתה בחינה של הבדלים בין בני נוער למבוגרים לא נראה שוני, בניגוד להשערות המחקר. בהתייחסות לשטח, הממצאים מדגישים כי הפערים בין האוכלוסיות הנ"ל הולכים ומצטמצמים. בהתאם לממצאי המחקר, עולה המסקנה כי ייתכן שהתמודדות עם מצבי לחץ ומסוגלות עצמית, אינן תלויות בלקויות למידה והפרעת קשב וריכוז.

 

מילות מפתח: לקויות למידה, הפרעת קשב וריכוז, מסוגלות עצמית, התמודדות במצבי לחץ.

2 שאלון מסוגלות עצמית

  

כלל לא מתאר אותי

1

מתאר אותי במידה מועטה

2

מתאר אותי במידה בינונית

3

מתאר אותי במידה רבה

4

1.

תמיד אוכל לפתור בעיות קשות אם אשתדל מספיק חזק.

1

2

3

4

2.

אם משהו מתנגד לי, אוכל למצוא אמצעים ודרכים להשיג מה שאני רוצה.

1

2

3

4

3.

קל לי לדבוק במטרותיי ולהשיג אותם.

1

2

3

4

4.

הודות לתושייה (יכולת ההמצאה) שלי, אני יודע כיצד להתמודד עם מצבים בלתי צפויים.

1

2

3

4

5.

אני בטוח שאני אוכל להתמודד עם מצבים בלתי צפויים.

1

2

3

4

6.

אני יכול למצוא פתרון כמעט לכל בעיה, אם אני משקיע מאמצים בכך.

1

2

3

4

7.

אני מסוגל להישאר רגוע נוכח קשיים, משום שאני נשען על כישורי ההתמודדות שלי.

1

2

3

4

8.

כשאני עומד בפני בעיה, אני בדרך כלל חושב על מספר רעיונות כיצד להתמודד איתה.

1

2

3

4

9.

כאשר אני בצרה, אני בדרך כלל חושב מה לעשות.

1

2

3

4

10.

לא משנה מה עומד לקרות, אני בדרך כלל מסוגל להתמודד עם זה.

1

2

3

4

 

6.3 שאלון התמודדות

הנך מתבקש/ת לציין מה את/ה בדרך כלל מרגיש/ה ועושה כאשר את/ה מתנסה באירועים לוחצים. אנא קרא/י כל משפט והערך/י באיזו מידה הנך משתמש/ת בכל דרך התמודדות. סמן/י את התשובה המתאימה עבורך.

  

בכלל לא

0

במידה מועטה

1

במידה בינונית

2

במידה רבה

3

1.

אני מנסה לקבל ייעוץ ממישהו כיצד לפעול.

0

1

2

3

2.

אני מחפש/ת משהו טוב בדברים שקרו לי.

0

1

2

3

3.

אני שם/ה את אמוני באלוהים.

0

1

2

3

4.

אני פונה לפעילויות חלופיות כדי להסיח את דעתי מהמצב.

0

1

2

3

5.

אני מודה בפני עצמי שאיני יכול/ה לטפל במצב ומפסיק/ה לנסות.

0

1

2

3

6.

אני מסרב/ת להאמין שזה קורה.

0

1

2

3

7.

אני מכריח/ה את עצמי לחכות לזמן המתאים כדי לעשות משהו

0

1

2

3

8.

אני משתמש/ת באלכוהול או בתרופות הרגעה על מנת להרגיש טוב יותר.

0

1

2

3

9.

אני מספר/ת בדיחות בנוגע למצב.

0

1

2

3

10.

אני חש/ה מצוקה נפשית רבה ומוצא/ת את עצמי מבטא/ת זאת במידה ניכרת.

0

1

2

3

11.

אני לומד/ת לחיות עם זה.

0

1

2

3

12.

אני מנסה למנוע מדברים אחרים להפריע למאמצי לטפל במצב.

0

1

2

3

13.

אני מנסה לקבל תמיכה רגשית מחברים או מקרובי משפחה.

0

1

2

3

14.

אני חושב/ת איך אוכל להסתדר עם המצב בצורה הטובה ביותר.

0

1

2

3

15.

אני עושה מה שצריך לעשות צעד אחר צעד.

0

1

2

3

16.

אני מרכז/ת את כוחותיי כדי לעשות משהו.

0

1

2

3

17.

אני קובע/ת תכנית פעולה.

0

1

2

3

18.

אני משלים/ה עם העובדה שזה קרה ושזה לא ניתן לשינוי.

0

1

2

3

19.

אני מצוברח/ת ואני מודע/ת לזה.

0

1

2

3

20.

אני מדבר/ת עם מישהו על רגשותיי.

0

1

2

3

21.

אני שם/ה הצידה דברים אחרים כדי להתרכז במצב.

0

1

2

3

22.

אני מצמצם/ת את כמות המאמץ המושקעת בפתרון הבעיה.

0

1

2

3

23.

אני ישן/ה יותר מתמיד.

0

1

2

3

24.

אני מתפלל/ת יותר מתמיד.

0

1

2

3

25.

אני מנסה לדבר עם מישהו שיכול לעשות משהו ממשי ביחס למצב.

0

1

2

3

26.

אני לומד/ת משהו מההתנסות עם המצב.

0

1

2

3

27.

אני משתמש/ת באלכוהול או בתרופות כדי לעזור לעצמי לעבור את המצב.

0

1

2

3

28.

אני מתבדח/ת ביחס למצב.

0

1

2

3

29.

אני עוצר/ת בעד עצמי מעשיית משהו מוקדם מדי.

0

1

2

3

30.

אני מתנהג/ת כאילו זה כלל לא קורה.

0

1

2

3

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות