עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית עמדות מורות חינוך רגיל לעומת חינוך מיוחד כלפי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, השפעה על שחיקה, כמותני, שאלונים סגורים (עבודה אקדמית מס. 11820)

‏390.00 ₪

36 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11820

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי עמדות מורות בחינוך רגיל לעומת חינוך מיוחד כלפי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים?

 

תוכן עניינים

                                                                

תקציר

מבוא

סקירת ספרות

רקע לתוכנית שלוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות

שחיקה מקצועית

שחיקה מקצועית של עובדי הוראה

שחיקה מקצועית של עובדי הוראה בחינוך המיוחד

מתודולוגיה

שיטת המחקר

אוכלוסיית המחקר

מסגרת הדגימה

כלי המחקר

הליך המחקר

ממצאים

דיון ומסקנות

מסקנות המחקר

מגבלות המחקר

הצעות למחקר המשך

ביבליוגרפיה

נספחים

 

מחקר זה עוסק בבחינת עמדותיהן של מורות העובדות בחינוך הרגיל כלפי שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים וכיצד עמדתן משפיעה על שחיקתן. כדי לבחון את עמדותיהן והשפעתה על השחיקה, נעשה שימוש בקבוצת ביקורת, של מורות מהחינוך המיוחד. השחיקה נבחנה באמצעות משתנים כמו: אחוז הילדים בעלי הצרכים המיוחדים, המשולבים בכיתה, וותק מקצועי ווותק במוסד בו עובדות המורות, אקלים בית הספר ועמדתן כלפי השילוב. מחקר זה נעשה באמצעות מחקר כמותי, כאשר נעשה שימוש בשאלונים, האחד עוסק בחוויית המורים והשני עוסק באקלים בית הספר ועמדות המורה.

ממצאי המחקר עלה, כי אין הבדל בין שתי אוכלוסיות המחקר, הקבוצה הנחקרת, מורות משלבות בחינוך הרגיל, לבין מורות בחינוך המיוחד. כמו כן, נמצא כי ממצאיו העיקריים של המחקר, מראים שמורות משלבות בחינוך הרגיל, מגלות רמה נמוכה של שחיקה. 

מחקר זה בדק אם קיימים הבדלים ברמת השחיקה בין מורות משלבות בחינוך המיוחד, לבין מורות בחינוך המיוחד. מממצאי המחקר עולה כי, להבדיל מהסקירה הספרותית, אין הבדל ברמת השחיקה, בין שתי האוכלוסיות הנחקרות.

למרות שבמהלך השנים מספר הילדים המשולב בכיתות הרגילות הולך וגדל, נראה כי, במחקר הנוכחי נתון זה אינו משפיע על שחיקתן של המורות. יתכן ותוצאותיה של השערה זו, מושפעות מהעובדה כי הנחקרות זוכות לסיוע מתאים מהמערכת בה הן עובדות. בנוסף, קיימות תוכניות, לפיהן הילדים המשולבים, יוצאים לתגבור במהלך יום הלימודים, מה שעשוי להקל על תחושתן ורווחתן.

לפי ממצאי המחקר ובניגוד לסקירה הספרותית, אין השפעות של האקלים הארגוני הבית ספרי הכולל תמיכה והכלה, על שחיקת המורות, בשתי אוכלוסיות המחקר. בנוסף, מורות מהחינוך הרגיל, שעמדתן חיוביות כלפי השילוב נמצאו ברמת שחיקה נמוכה, מאלה שעמדן פחות חיובית כלפי השילוב, גם זאת בניגוד לסקירה הספרותית. למרות הממצאים שעלו מתוך הספרות המקצועית, ובהתאם לממצאי מחקר זה, באשר להשערה זו, נראה כי מבחינה הגיונית ואינטואטיבית, מורות המתנגדות לשילוב, ואשר מתוקף תפקידן במערכת, מחוייבות לשלב, תעלה רמת השחיקה שלהן, מאחר ואין הן מגיעות ממקום של הכלה, מה שמעמיד את המורות במשימות הכרוכות בקשיים ויעילות בעבודתן.

בקרב מורות משלבות בחינוך המיוחד, נמצא, בהתאם לספרות המקצועית, כי לגילן ולוותק אין קשר עם השחיקה. בהתייחס לספרות המקצועית, נראה כי מורות משלבות רבות, פרשו מהמקצוע, כבר בשנים הראשונות לעבודתן. מאחר וכפי שעלה מהספרות המקצועית, הן נמצאו כמי שלא מימשו את הצפיות איתן הגיעו, להצלחה מקצועית, מה שהשפיעה על המוטיבציה שלהן והפך במהרה לשחיקה שהובילה לנטישה. יתכן ועובדה זו השפיעה על ממצאי המחקר, מאחר ורוב המורות מהחינוך הרגיל שהשתתפו במחקר, הינן מורות בעלות וותק גבוהה, כאלה שהתגברו על הקשיים.

המורות הוותיקות בחינוך המיוחד נמצאו שחוקות פחות מאשר מורות בעלות וותק נמוך יותר בתחום. מנקודת מבט אינטואיטיבית, יתכן שבקרב המורות בעלות הוותק הגבוה, קיים אפקט רציה חברתית, מאחר והן מתיחסות לעבודתן כשליחות. משמע, מורות אלה, לא ענו באופן אוטנטי.

בהתייחס לממצאי המחקר, יתכן כי הקבוצה אותה בחרתי לשמש כקבוצת ביקורת, מורות מהחינוך המיוחד, שחוקה יותר מהקבוצה אותה בדקתי, מורות משלבות בחינוך הרגיל. כמו כן, יתכן ומורות אלה, מהחינוך הרגיל (משלבות), מבינות את הרציונל שעומד מאחורי השילוב ומכיוון שהן מקבלות תמיכה מהארגון בו הן עובדות, עובדה המשפיעה באופן חיובי על הפחתה ברמת השחיקה שלהן.

מגבלות המחקר

המחקר בוצע בקרב מורות בשלושה בתי ספר יישובים בגליל העליון, והוא כלל 60 מורות, מדגם קטן יחסית. לבתי ספר אלו ישנן מאפיינים מיוחדים בגלל שהם נמצאים בתוך ישובים בעלי אופי כפרי וקיבוצי, הגישה החינוכית במקומות אלה כוללת התייחסות ערכית נרחבת בנושא, קבלת האחר בחברה, הן בקרב תלמידים והן בקרב המורים. כמו כן, ישנם פרויקטים נוספים "כגון פרויקט הצלחה" המשולבים בבתי ספר אלה שנועדו לתת תמיכה נוספת לילדים אלה, מה שיתכן שמקל במקצת על המורות. עובדות אלה, יתכן והשפיעו באופן עקיף, על תוצאות המחקר.

כלי המחקר היה שאלונים סגורים שהועברו באמצעות האינטרנט. המורים הופנו אליהם כדי למלא אותם (לעתים בלחץ מתון). חלקם מלאו בזמן ההפסקות, חלקם מהבית. סוג זה של שאלונים אינו מעודד ואינו מאפשר לנשאלים להביע את דעות, תחושות ועמדות. עקב הצורך ליצור מערך שאלונים קצר, מובן וקריא, ויחד עם זאת בעל מהימנות ותוקף גבוהים, לא נבדקו משתנים נוספים שעשויים להשפיע על מידת הצלחת התחקור כגון היבטים של תמיכת בית הספר בפועל וכדומה.

בפועל למרות הכמות הגדולה של השאלונים שנשלחו, התגלה חוסר שיתוף פעולה מצד המורות במילוי השאלונים, הדבר דרש ממני הרבה מאוד סבלנות לצד העברת לחץ מתון על המורות, הן מצדן טענו כי הן עמוסות בלחץ העבודה. 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

וינברגר יהודית, חינוך בעידן של אי-ודאות . הוצאת רסלינג, 2016.

זקס שמעון, מרים לוין, נורית וייסקופף, חנן רונן. סוגיות בחינוך מיוחד, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2015.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות