עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מוטיבציה מגדר, הנעה עבודה, אישה עובדת, מוטיבציה של נשים לעבוד, עבודת נשים, הנעת אישה עובדת כמותני, שאלונים נשים עוב (עבודה אקדמית מס. 11813)

‏390.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11813
עבודה אקדמית הנעה עבודה, אישה עובדת, מוטיבציה של נשים לעבוד, עבודת נשים, הנעת אישה עובדת כמותני – 40 נחקרות

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי מוטיבציה של נשים לעבוד?

תוכן עניינים

פרק ראשון: הקדמה       

בעיית המחקר:  

הקשר תיאורטי  

שאלות המחקר: 

משתנים:          

פרק שני: סקירת הספרות           

נשים בשוק העבודה       

העדפה מתקנת לנשים:  

ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים ואחרים:           

הסיבות לחסמים של נשים לקידום וניהול  

מספר הילדים הנמצאים בבית כחסם לקידום לתפקידי ניהול:          

מיתוס האימהות ותפקיד הורי כפול והשפעתו על קידום נשים בעבודה:        

סגנון ניהול נשי לעומת סגנון ניהול גברי כחסם לקידום לתפקידי ניהול:         

הגורמים המשפיעים על שביעות רצון עובד או עובדת         

חוללות עצמית ומחויבות ארגונית

הנעת עובדים ועובדות: תגמולים חומריים ולא חומריים:     

מוטיבציה:         

השכלת נשים:   

סיכום: מוטיבציה של נשים לעבוד

פרק שלישי:מטרות המחקר         

השערות מחקר:

פרק רביעי: מתודולוגיה: 

כלי המחקר ושיטה         

 ההיגדים          

מערך מחקר     

שיטת איסוף הנתונים     

כלי המחקר       

דגימה  

הצגת ממצאים:  

מגבלות המחקר, תרומות המחקר והצעות המחקר להמשך.           

כיווני חקירה חדשים הנובעים מהמחקר או ממגבלותיו        

מסקנה:

רשימה ביבליוגרפית      

נספחים

 

נושא העבודה: הגורמים שמשפיעים על מוטיבציה של נשים לעבוד: מה הסיבות השונות שמניעות נשים להשתלב בעבודה ומה הם הקשיים השונים שנתקלות בהן הנשים במרוץ להשגת העבודה והתקדמות בה.

תרומת המחקר ומטרתו: מטרת המחקר לבחון את תחושת האפליה של הנשים ומידת השפעתה על המוטיבציה שלה לעבוד.

תרומתו של המחקר היא שהמוטיבציה של נשים לעבוד מושפעת במידה רבה מאפליה נגדן ומתחושת האפליה שהן חשות במקומות העבודה ובחוץ לה. תרומתו היא שהמחקר נותן לנו תמונת מצב על הגורמים השונים שמשפיעים על מוטיבציה של נשים שונות בגיל ובהשכלה ובמוצא. כלומר נותן תמונת מצב כללית.

 

העבודה הזו תעסוק בנושא המוטיבציה של נשים לעבוד ולהשתלב בשוק העבודה והקשיים שהן נתקלות בהן, תחושת האפליה שהן סובלות ממנה, השכר הנמוך המוצע לנשים מול אותם עבודות, השיקולים והמניעים השונים שלפיהן האישה המשכילה במיוחד מחליטה להיכנס לשוק העבודה או להישאר בבית ולגדל את הילדים, היצע העבודה המוצע לנשים, השפעת ההשכלה על השתלבות הנשים בשוק העבודה, והחסמים השונים שהנשים נתקלות בהן במרוץ להשגת עבודה עם תנאים טובים. אני אציג את הטיעונים השונים במשך השנים על אפליית נשים בשוק העבודה וההתקדמות והשיפור שחלו במשך השנים על השכלת נשים והשתלבותן בשוק העבודה במדינת ישראל. גם כן אתייחס לנשים הערביות בישראל והקשיים והאפליה הכפולה שהן סובלות ממנה.

ניתוח תאוריות מתחום המגדר ומתחום ההנעה בעבודה ושילובן יחד הוא ההקשר התאורטי לפתרון שאלת המחקר. השתלבותן של נשים בשוק העבודה נתקלת בהרבה מכשולים. מאז קום המדינה אחוז הנשים העובדות היה נמוך, וזה נובע מהרבה סיבות, מצד של המעסיקים הם מניחים שאישה מעדיפה להיות עם ילדיה לגדל אותם ולהשגיח עליהם, לשמור על ניקיון הבית ולתמוך בבעלה, גם כן הם מניחים שאישה תהי פחות מסורה לעבודה בגלל יציאתה לחופשת לידה וגם כן היעדרויות חוזרות בשנה הראשונה אחרי לידה.

במאמר של ד"ר נתנזון מציין כי שיעור הנשים הנשואות המשתתפות בשוק העבודה הרבה יותר מאלה הרווקות.

 בספרות קיים דיון על אפליה על רקע מגדרי בנושאים של חלוקת תפקידים בין גברים לנשים ואי שוויון בעבודה. גם כן הנשים חוות אפליה בגלל תפקודן הביולוגי כשהן בהריון, וזה מתבטא בהרעת תנאים, התנכלות (אפליה תעסוקתית של נשים הרות).

אפליה בעולם העבודה הינה התייחסות שונה לאדם על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, גיל, הריון, גזע, דת, לאום ועוד, הנובעת בעיקר מדעות קודמות ואינטרסים של המעסיק. (קרומר-נבו, לביא-אג'אי, הקר)

 

בשאלות המחקר אנו נעסוק ונשאל על ההשפעה של ההשכלה על המוטיבציה של נשים להשתלב בשוק העבודה, ובנוסף נחקור האם לתחושת הפליה של נשים יש השפעה על עצם השתלבותן בשוק העבודה.

האם השכלה משפיעה על מוטיבציה של נשים לעבוד?

האם תחושת אפליה משפיעה על המוטיבציה של נשים לעבוד?

האם רמת השכר משפיעה על המוטיבציה של נשים לעבוד?

האם מידת הדתיות משפיעה על מוטיבציה של נשים לעבוד?

 

תחושת אפליה- משתנה בלתי תלוי השכלה- משתנה בלתי תלוי

רמת השכר- משתנה בלתי תלוי מידת דתיות- משתנה בלתי תלוי

 מוטיבציה של נשים לעבוד- משתנה תלוי

 

אני אשתמש במערך המחקר במערך קלאסי עבור משתנה ההשכלה הבלתי תלוי במערך הקלאסי תהיה לנו הקצאה רנדומלית כלומר אני בוחרת קבוצת נשים באופן אקראי מכמה יישובים וערים ומחלקת אותם לשתי קבוצות, קבוצה נשים משכילות עם תואר אקדמאי וקבוצה אחרת שאין לה השכלה אקדמית כלומר יש לה רק 12 שנות לימוד או פחות. ואז אני בודקת כמה מהנשים עם תואר אקדמאי עובדות ובאיזה סוגי עבודות, ונשים שלא השלימו 12 שנות לימוד כמה מהן עובדות ובאיזה סוגי עבודות.

קבוצת הניסוי היא הקבוצה עם תואר אקדמאי וקבוצת הביקורת היא הקבוצה שלא השלימה 12 שנות לימוד. 

 

 

 

 

כלל אינו מתאים 

מתאים במידה מועטה 

מתאים במידה בינונית 

מתאים במידה רבה 

מתאים במידה רבה מאד 

1

חשה שביעות רצון בעבודה

1

2

3

4

5

2

מפיקה תוצאות בעבודה

1

2

3

4

5

3

בעלת מוטיבציה בעבודה

1

2

3

4

5

4

מאותגרת בתפקיד שלי

1

2

3

4

5

5

לומדת דברים חדשים בעבודה

1

2

3

4

5

6

מפיקה הנאה בעבודה

1

2

3

4

5

7

לא מוצאת את עצמי עושה דברים רק כדי לרצות אחרים

1

2

3

4

5

8

עובדת במה שאני באמת רוצה

1

2

3

4

5

9

משווקת את עצמי בהצלחה

1

2

3

4

5

10

חשה מתוגמלת באופן הוגן

1

2

3

4

5

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

בן-ישראל, רות. הגדת רות - מאין אני באה ולאן אני הולכת. עם עובד (2017)

בהט אסתר וליויתן אוריאל (2016) "ביטויים של הלימה פרט-סביבה והשפעתם הדיפרנציאלית על ביטויי המחויבות בארגוני עבודה" מגמות נ3 , 322-293.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות