עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ביבליוגרפיה ביבל קרימינולוגיה, ביבל קירמנולוגיה, מקורות קרימנולוגיה, פשע, סילבוס מדעי החברה (עבודה אקדמית מס. 11743)

‏99.00 ₪

רשימה ביבליוגראפית עדכנית, כ-40 פריטי מקורות בעברית ובאנגלית

מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד


דוגמאות מן הרשימה הביבליוגרפית :

לרנאו, חגית. (2016). עבריינות ואכיפת חוק. חיפה: הוצאת פרדס

בן-ברוך, ס', סיני, ה' ושיינפלד, א' (2015). בין ענישה לשיקום: גישות ושיקולים משתנים ביחס לנוער עובר חוק בחקיקה ובהליך המשפטי בישראל ובעולם. בתוך א' תימור, ס' בן-ברוך וא' אלישע (עורכים), נוער בבלגן- קטינים עוברי חוק בישראל דרכי מניעה, אכיפה ושיקום    (עמ' 84-67). ירושלים: מאגנס.

 

Friedman, S., H., M.D., Horwitz, S., M., Ph.D., and Resnick, P., J., M.D. Child murder by mothers: A critical analysis of the current state of knowledge and a research agenda. Am J Psychiatry 162: 1578-1587
לרנאו, חגית. (2016). עבריינות ואכיפת חוק. חיפה: הוצאת פרדס  

אלישע, א' וברוור, א' (2015). שירות המבחן לנוער בישראל: התפתחויות בחקיקה ובדרכי    ההתערבות. בתוך א' תימור, ס' בן-ברוך וא' אלישע (עורכים), נוער בבלגן- קטינים עוברי חוק בישראל דרכי מניעה, אכיפה ושיקום (עמ' 66-38). ירושלים: מאגנס. 

בן-ברוך, ס', סיני, ה' ושיינפלד, א' (2015). בין ענישה לשיקום: גישות ושיקולים משתנים ביחס       לנוער עובר חוק בחקיקה ובהליך המשפטי בישראל ובעולם. בתוך א' תימור, ס' בן-ברוך וא' אלישע (עורכים), נוער בבלגן- קטינים עוברי חוק בישראל דרכי מניעה, אכיפה ושיקום    (עמ' 84-67). ירושלים: מאגנס. 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏99.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות