עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית SOX יישום חוק Sarbanes-Oxley חברות ישראליות (עבודה אקדמית מס. 11669)

‏290.00 ₪

38 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11669
עבודה אקדמית SOX יישום חוק Sarbanes-Oxley חברות ישראליות


שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי יישום חוק SOX בחברות ישראליות ?

 

תוכן עניינים

תקציר

מבוא

סקירה ספרותית

שאלות והשערות המחקר

שיטת המחקר

הממצאים

סיכום ומסקנות

נושאים למחקר עתידי

הערות

ביבליוגרפיה

נספח

 

 

חוק Sarbanes-Oxley חוקק בקונגרס האמריקאי, ובא להבטיח פיקוח ובקרה על הארגון וממשל תאגידי נאות בתגובה לשערוריות חשבונאיות אשר התרחשו בחברות ענק בארה"ב. הסעיף המרכזי בחוק - 404 - מתייחס לאחריות ההנהלה והדירקטוריון על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי.

בעבודה נבחנו עלויות יישום החוק בחברות ישראליות הנסחרות בארה"ב, לרבות העיתוי של החברות ליישום החוק וההבדלים בין חברות "גדולות" ל"קטנות". עבדנו לפי המתודולוגיה שבמאמרם של "וייס ומאהר" שעסקו בחברות אמריקאיות.

 

כפי ששיערנו, נוכחנו בעבודה זו בהקדמת אימוץ סעיף 404 בחברות הישראליות "הגדולות", לעומת הדרישה הרגולטורית. זאת, בשל התחרות של החברות הישראליות עם החברות האמריקאיות על המשקיעים בשוק ההון.

כמו כן, בדומה לחברות האמריקאיות, גם בחברות ישראליות כנ"ל קיים פער משמעותי בין הערכת העלויות הראשוניות הממוצעות של הרשות לניירות ערך האמריקאית לבין העלויות הראשוניות הממוצעות בפועל. פער זה גם מסביר את ההקלות שאושרו לגבי יישום סעיף 404.

בנוסף, כיוון שבחברות ישראליות "קטנות", בהן צפויה בקרה חלשה, טרם הגיע המועד הרגולטורי ליישום החוק, לא ניתן בשלב זה להסיק אם לחברות אלו היו עלויות יישום 404 גדולות יותר יחסית לאלו של החברות ה"גדולות".


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים)

Howell, Joseph; Ray, Thomas (2015). "In the Crosshairs: What the PCAOB's Inspection Results Mean for Your Company". Financial Executives International Daily. Financial Executives International

 

 Grundfest J.A. & Bochner S.E., Fixing 404, 105 MICH. L. REVהעבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות