עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מכינה, אוריינות אקדמית, בעיות תקשורת גיל הרך, התפתחות שפתית, הקשר בין הקראת סיפורי ילדים לבין התפתחות התנהגות פרו (עבודה אקדמית מס. 11609)

‏390.00 ₪

11 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11609
עבודה אקדמית מכינה, אוריינות אקדמית, הקשר בין הקראת סיפורי ילדים לבין התפתחות התנהגות  פרו-חברתית בגיל הרך


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אוריינות אקדמית -התפתחות שפתית הקשר בין הקראת סיפורי ילדים לבין התפתחות התנהגות פרו-חברתית בגיל הרך?

תוכן עניינים

מבוא    

בעיות תקשורת : התפתחות שפתית

הקשר בין ספרי ילדים לפיתוח ערוצים רגשיים בקרב ילדים

רגש האמפתיה בקרב ילדים בגיל הרך     

סיכום   

ביבליוגרפיה

 

הספרות מעמידה במרכזה את האדם, עולמו וחוויותיו ומשום כך יש בה כדי לענות על צרכיהם הנפשיים של הילד (כהן מתוך אבירם, 2004: 67). ניתן לקדם הסתגלות רגשית-חברתית בקרב ילדים בגיל הרך באמצעות קריאת ספרים. קריאת ספר מזמנת מפגש ושיח על חוויות רגשיות וחברתיות שעוברים גיבורי הסיפור. שכן, רבים מספרי הילדים מייצגים חוויות רגשיות וחברתיות היכולים להתקשר עם עולמם של ילדים (Reese, Cox, Harte & McAnally, Zeece מתוך שפירא וארם, 2009: 1). דרך טבעית לעורר ערוצים רגשיים היא באמצעות ספרי ילדים, ספרים מזמנים אל עולם רגשי וחברתי אחר (Kehret, 2001:44). ספרות הילדים גורמת לילד לעורר קונפליקטים מוסריים החבויים בליבו, על ידי מקרים הדומים למקרים שחווה בעצמו בעבר (וולף, 2005: 93). בכוחו של ספר הילדים לחשוף את הילד ולקרבו לבעיות משותפות לכלל בני האדם, ללמדו על אודות דפוסי חיים ותרבות, לשפר את יכולתו לערוך שיפוט מוסרי ולסייע לו להבחין בין טוב לרע, בין עוול לצדק, בין פעולות הראויות לשכר לפעולות הראויות לעונש, ובכך, לעודד אותו לפתח התנהגות פרו-חברתית (סבג-שושן וארם, 2013: 5). מיקוד הילד בממד הרגשי בעת קריאת סיפור עשוי להועיל להתפתחות הבנה מוסרית-חברתית (וולף, 2005: 92). נמצא כי ההתפתחות הרגשית-חברתית של הילד תקודם על ידי כך שאמו תהא מומחית בבחירת ספרים איכותיים. ממצא זה מעיד בשנית על כוחה של הספרות הוא בקידום התפתחות רגשית-חברתית בקרב ילדים (אבירם, 2004: 65).

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

יהודית וינברגר, חינוך בעידן של אי-ודאות . הוצאת רסלינג, 2016.

בן-יהושע צבר, נעמה (עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותני - תפיסות, אסטרטגיות וכלים למתקדמים. תל אביב, מופת. (2016)

שפירא, ר' וארם, ד'. "הקשר בין קריאת ספרים לילדי גן לבין התפתחות שפה, ניצני אוריינות והאמפתיה שלהם", עולם קטן: כתב עת לספרות ילדים ונער, 4, עמ' 123-134

Kehret, Peg. "Encouraging Empathy. (Using books to teach social skills)", School Library Journal, Vol.47 (8)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות