עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית בנושא קולנוע מלחמת לבנון, בופור, ואלס עם בשיר, סרטי מלחמות, צבא וקולנוע (עבודה אקדמית מס. 11596)

‏390.00 ₪

46 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11596
עבודה סמינריונית בנושא קולנוע מלחמת לבנון, בופור ואלס עם בשיר, סרטי מלחמות, צבא וקולנוע

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי מלחמה בקולנוע?

תוכן עניינים

1. מבוא

2 סקירת מקורות ותיאוריה

2.1         רקע היסטורי

2.1.1 מלחמות לבנון הראשונה

2.1.2 מלחמת לבנון השנייה

2.2         פוסט-טראומה בכלל ובישראל בפרט

2.3         פוסט מודרניות בכלל ובישראל בפרט

2.4         מאידיאולוגיה ציונית לאומית מיליטריסטית, לפוסט – מודרנית

3.          גלובליזציה

4.          דמות החייל בקולנוע בישראל

4.1         דמות החייל בקולנוע לאומי הירואי לעומת דמות החייל בסרטי צבא חדשים

5.          המרחב הקולנועי

6.          ניתוח סרטי המדגם

6.1         "לבנון"

6.2         "בופור"

6.3         "ואלס עם באשיר"

7.          סיכום

8.          רשימת מקורות

 

בעשורים הראשונים של מדינת ישראל כיכבה בקולנוע המקומי דמותו של החייל ההרואי, הצבר האמיץ השועט אל החזית בגבורה ומוכן להקריב עצמו למען המולדת,הקולנוע הישראלי של העשור האחרון עבר יחס של שינוי בנוגע לדמותו של החייל הלוחם ,בעבודה זו אבחן, כיצד השוני בא לידי ביטוי בסרטים שהעלילה בהם מתרחשת בלבנון.

הסרטים הללו נתנו ביטוי לייצוגו של החייל הישראלי בקולנוע ועוסקים במלחמת לבנון שהייתה ועודנה שנויה במחלוקת ונחשבת לביצה שאיימה להטביעה את ישראל ובנוסף גרמה לנזקים נפשיים, פסיכולוגיים וחברתיים לא מעטים בקרב מי שהשתתף בה וגם מי שלא.

היצירות הללו הגיעו להצלחה בינלאומית במועמדותם לפרסים גם אם לא ממש זכו הרי שהיו בדרכם להצלחה, הסיבה נובעת מהעובדה כי העולם גילה עניין במלחמת לבנון ובתוך כך עורר את העניין של החברה הישראלית בפרספקטיבה של זמן עבר.

בחרתי לבחון את סוגיית הייצוג של המרחב הקולנועי שבו מוצגים גיבורי הסרטים: "בופור" (סידר) ו"ואלס עם באשיר" (פולמן) "לבנון" (מעוז) וההשפעה על דמותו של החייל הלוחם. סרטי לבנון של העשור האחרון מציגים את המהפך שחל בדמות הלוחם - מגיבור לאנטי-גיבור מנרטיב הרואי, שמנציח את המיתוס הלאומי ובו החייל הוא גיבור, ועד נרטיב ביקורתי, שיוצא כנגד המיתוס הלאומי ובו החייל הוא אנטי גיבור.

לפיכך, שאלת המחקר אשר מוצגת לבחינה בעבודה הנוכחית תהיה אפוא: כיצד הייצוג של המרחב הקולנועי של גיבורי הסרטים: "בופור" (סידר) ו"ואלס עם באשיר" (פולמן) "לבנון" (מעוז) מעיד על המעבר של התרבות הישראלית מאידיאולוגיה ציונית לאומית מיליטריסטית, לפוסט – מודרנית בעקבות הגלובליזציה ופוסט – טראומתית בעקבות מלחמות לבנון הראשונה והשנייה והשהות שם?

השערת המחקר תהיה :

השהות בחללים הפנימיים קלאוסטרופוביים בסרטי המדגם מבטאת את המעבר של

 החברה הישראלית מאידיאולוגיה ציונית לאומית מיליטריסטית לפוסטמודרנית בעקבות

הגלובליזציה ופוסט – טראומתית בעקבות מלחמות לבנון הראשונה והשנייה. 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

איילנד, גיורא. מלחמת לבנון השנייה — לקחים ברמה האסטרטגית. צבא ואסטרטגיה, כרך 1 גיליון 2 .

אנדרמן, נירית. פרס תיעודי ל"ואלס עם באשיר". 

פילמוגרפיה

"בופור". יוסף סידר. ישראל .

"ואלס עם בשיר". ארי פולמן. ישראל .

"לבנון". שמוליק מעוז. ישראל . 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות