עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אקלים/אלימות: הקשר בין אקלים בית ספר לבין אלימות תלמידים, כמותני, ניתוח מקרים (עבודה אקדמית מס. 11572)

‏290.00 ₪

39 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11572

עבודה אקדמית אקלים/אלימות: הקשר בין אקלים בית ספר לבין אלימות תלמידים, כמותני, ניתוח מקרים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אלימות תלמידים בבית ספר לאור תפיסת אקלים ביה"ס?

 

תוכן עניינים

מבוא  

תפיסת אקלים ביה"ס

 אקלים ביה"ס

סוגי התערבויות המשמשים את בתי הספר  

תוכניות התערבות נגד אלימות תלמידים   

תוכניות מניעה והתערבות מבטיחות  

סוגי אקלים בית ספר

מאפייני אקלים בית ספר

ממה מושפע אקלים בית ספר

על מה משפיע אקלים בית ספר

מחקרים על אקלים בית ספר

אלימות תלמידים בבית ספר לאור תפיסת אקלים ביה"ס

מאפיינים של התערבויות שאינן יעילות  

מאפיינים של תוכניות התערבות להשכנת שלום בין תלמידים 

מקומו של הניטור monitoring)) בפיתוח תוכניות, בשכלולן ובהערכתן

ניטור כמותי של מקומות המועדים לאלימות: בית ספר א' כדוגמה. 

מקרה מבחן של בית ספר בארה"ב כדוגמה לאלימות בית ספרים והתמודדות עימה

מחקר כמותני

סיכום  

ביבליוגרפיה 

שאלון

 

אלימות בבתי ספר מאיימת על בטחונם של תלמידים ומורים ופוגעת במעשה החינוכי. תופעה זו אינה חדשה ואינה ייחודית; ההד הציבורי המתלווה אליה לעיתים קרובות מתגבר בעיקר כאשר מתרחשים אירועי אלימות קיצוניים. בישראל, כמו בארצות רבות אחרות בעולם, קיימת דאגה רבה לגבי נושא זה. דאגה זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בנסיונות מגוּונים ללמוד על האלימות במוסדות החינוך ולזהות דרכי פעולה שיקדמו את מניעת האלימות ואת הטיפול בתופעה. מערכת החינוך בישראל מגלה עניין באלימות בבית הספר כבר שנים רבות, אך נראה שבשנים האחרונות נעשה העיסוק בנושא זה אינטנסיבי, עקבי ומתמשך יותר מאשר בעבר. בין היתר הוגשו המלצות מפורטות בעקבות דו"ח ועדת וילנאי לצמצום האלימות במערכת החינוך , ואף נערך מחקר ארצי מקיף ראשון מסוגו שהתמקד באלימות במערכת החינוך.

 

בעקבות ועדת וילנאי, ולנוכח ממצאי המחקר שהצביע על רמות גבוהות של אלימות, ננקטו פעולות רבות במשרד החינוך כדי להתמודד עם האלימות. בין היתר הוכנסו יועצות לבתי ספר יסודיים, הוצאו הוראות מנכ"ל בנושא התמודדות עם אלימות בבתי הספר, והוכנס לשימוש "מדד שפ"י", שנועד לסייע לבתי הספר לאבחן אלימות ולהתמודד עימה. אולם טרם נערך בישראל מחקר מקיף לשם מיפוי ההתערבויות המופעלות כיום על ידי בתי הספר. כמו כן אין בנמצא מחקרים שבחנו באופן שיטתי את יעילותן של תוכניות ההתערבות השונות בישראל. (בנבנישתי )

 

בחלק הראשון נתאר התערבויות מקובלות שונות בתחום ההתמודדות עם אלימות במערכת החינוך, ונתמקד בעיקר בהתערבויות שהוכחו כיעילות בצמצום ממדי האלימות. בחלק השני ננסה לזהות מאפיינים של התערבויות שהוכחו כלא יעילות ושל התערבויות שיש לגביהן מידע אמפירי המצביע על יעילותן בהפחתת התנהגויות אלימות בבית הספר. אחת המסקנות המרכזיות שלנו מהסקירה היא שחיוני לבחור בהתערבויות על סמך מידע אמפירי וללוות את יישום התוכניות בניטור (monitoring) מתמשך שיאפשר להתאים את ההתערבות ולהעריכה. בחלק השלישי של הפרק נתאר תהליכים ושיטות של ניטור.

 

 

סוגי התערבויות המשמשים את בתי הספר

 

היקף התוכניות – כאמור, טרם נערך בישראל מחקר מקיף על מידת השימוש בתוכניות ההתערבות השונות לטיפול באלימות בבתי ספר. בארצות הברית, כ-78%% מהמנהלים מדווחים כי בבתי הספר שלהם מופעלות תוכניות לטיפול באלימות : ב-11% מבתי הספר הופעלו תוכניות שנמשכו רק יום אחד או פחות, 24% מהמנהלים דיווחו שהופעלו אצלם רק תוכניות מתמשכות, ו-43% ציינו שהתקיימו בבית ספרם גם תוכניות מתמשכות וגם תוכניות בנות יום אחד. אין זה ברור אילו סוגים של תוכניות המנהלים כוללים במסגרת ההתערבויות נגד אלימות. בכל אופן, עובדים סוציאליים של בתי ספר בארצות הברית מדווחים שבבית ספרם קיים מגוון רחב של תוכניות ושירותי התערבות למניעת אלימות, כולל: שירותי ייעוץ, התערבות במשבר, הקניית מיומנויות, תוכניות עמיתים המיועדות לתלמידים, תוכניות קהילתיות, תוכניות המתבססות על מורים ואמצעי ביטחון. רובן הגדול של התערבויות אלה ושל התוכניות שיושמו לא עברו הערכה מעמיקה בנוגע ליעילותן כאסטרטגיות לצמצום אלימות. למשל, במחקרם מסויים 91% מהעובדים הסוציאליים תמכו בביקורי בית כהתערבות יעילה לגבי ילדים אלימים, ו-82% מהעובדים הסוציאליים אמרו שהם נהגו לערוך ביקורי בית באופן אישי כדי לצמצם את ההתנהגויות האלימות. למרות זאת, קיימים נתונים מעטים בלבד לגבי יעילותם של ביקורי הבית או של סוגי התערבות אחרים המשמשים בדרך כלל את העובדים הסוציאליים.

 

בתי ספר רבים מעורבים בשנים האחרונות בחיפוש אחר תוכניות התערבות מתאימות להתמודדות עם אלימות. בפרק זה סקרנו שורה של התערבויות מקובלות בעולם וכן מאפיינים של תוכניות שהוכחו כיעילות להתמודדות עם אלימות ושל כאלה שנמצאו כיעילות פחות. הסקירה מצביעה על כך שיש התערבויות ופעולות שניתן לנקוט כדי להפחית את האלימות. הפרק גם מדגיש את החשיבות של בחירת דרכי התערבות שיתאימו לבית הספר על מאפייניו הייחודיים. בחירה זו צריכה להתבסס על אבחון וניטור מתמשכים במטרה לזהות את הצרכים של בית הספר המסוים ואת האפשרויות המתאימות לו. שיטה אחת שאנו ממליצים עליה היא יצירת מערכת של פיקוח וניטור המבוססת על סקר מקיף. שיטה זו יכולה לסייע בהתאמת תוכניות קיימות וביצירת התערבויות הנובעות מיוזמה של חברים שונים בקהילת בית הספר. נוסף על כך, אנו מציעים שיטה המשלבת מפות של בית הספר (לאיתור "מוקדי פורענות" בבית הספר) וכן קבוצות מיקוד, המורכבות מתלמידים, מורים, סגל בית הספר ועובדי מִנהלה, שמטרתן לזהות סיבות אפשריות להופעת אלימות במקומות ובזמנים מסוימים ולהציע פתרונות אפשריים. המידע המושג באמצעות הניטור או תהליך המיפוי עשוי להרחיב ולהעמיק את השיח בין התלמידים, המורים וסגל בית הספר בנושאים הקשורים לאלימות בבית הספר. נוסף על כך, הוא עשוי לקדם את העיקרון הדמוקרטי כמרכיב פעולה חשוב בפתרון בעיות בבית הספר, להגביר את מעורבותם של כל חברי הקהילה של בית הספר בהתערבויות העוסקות באלימות, ולבסוף לשמש להערכת תוכניות התערבות שכבר נעשה בהן שימוש בבתי ספר שנמצאו מוּעדים לאלימות.

אירועים אלימים שדיווחו התלמידים והתערבויות שהציעו

התערבויות שהוצעו על ידי תלמידים 

אופי האירוע האלים 

מיקום האירוע

 

"יש כל כך הרבה אנשים בבית הספר, שאפשר להבין שהמסדרונות צפופים. זאת הבעיה הראשית שלנו – המסדרונות צפופים מדי."

 

"שיהיה כלל, שאם עומדים מסביב לקטטה זה סיוע... ולכן אלה שעומדים מסביב צריכים לקבל אותו עונש כמו אלה שמשתתפים בקטטה, כי הם מסייעים להם בקטטה."

 

"... הם [אנשי הביטחון] צריכים לדעת מה מתרחש במסדרון שלהם, במקום ששניים או שלושה מהם יעברו יחד באותה דרך."

 • דחיפות
 • קטטות
 • שליפת אקדח
 • קרבות בין כנופיות
 • תקיפה

 

במסדרון

"טוב, במקום שאין פיקוח [מגרש החנייה] תמיד יהיו צרות... המנהל. הוא צריך להיות שם."

 • קטטות פיזיות
 • כלי נשק
 • יריות
 • דקירות
 • איומים פיזיים
 • קטטות על רקע גזעי

מגרש החנייה

"אולי אם היו לנו שומרים נורמליים. כי היה להם אדם בן שבעים שהיה השומר, ואדם כזה לא מסוגל אפילו לזוז."

 

"אנשים נכנסים בשעה 7:00. אין אף שומר. זה פשוט שקט – אין אף אחד בשום מקום."

 

"כשיש חיפוש לגילוי נשק, הם אמורים לבדוק אותך. יש אנשים מסוימים שאותם הם לא בודקים."

 

"יותר תאורה... או שיהיה משגיח. שיהיה שם מישהו."

 

"אני מתכוון שינעלו את דלתות בית הספר... הדלת האחורית תמיד פתוחה ואנשים נכנסים."

 

"אני חושב שאנחנו צריכים שתהיה לנו תעודה מזהה שנוכל להראות אותה... ומישהו שיעמוד בדלת."

 • קטטות פיזיות או תקיפות
 • תקיפה מינית או אונס
 • כניסה של זרים
 • כלי נשק
 • שוד

שטחים זנוחים או שטחים שאין בהם השגחה

"הם צריכים שיהיו לפחות חמישה מורים שם... חמישה מורים מינימום. כי עכשיו יש שם רק שני מורים."

 

"צפוף מדי... הפסקת הצוהריים שלנו נמשכת רק 25 דקות."

 

"אני חושב שצריך לאפשר לנו ללכת לכל מקום שאנחנו רוצים בהפסקת הצוהריים, כל עוד ננקה ונאסוף את השאריות ונשאיר את המקום נקי, כי העובדה שכל כך הרבה אנשים נמצאים יחד שם יוצרת מריבות וקטטות."

 • קטטות פיזיות
 • קרבות אוכל
 • השלכת כסאות
 • קטטות של כנופיות

קפטריה

 

 ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

הורוביץ, ת' ואמיר, מ'. דפוסי התמודדות של מערכת החינוך עם בעיית האלימות. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.

הורוביץ, ת' ופרנקל, ת' . דפוסי אלימות של בני-נוער. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.

 

Achenbach, T.M. The use of psychological testing for treatment planning and outcome assessment (2nd ed., pp. 429–466). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות