עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בית ספר ירוק, מועצות מקומיות, איכות סביבה , הסמכת בתי ספר ירוקים רשות מקומית (עבודה אקדמית מס. 11554)

‏390.00 ₪

34 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11554
עבודה אקדמית

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי פעילות בית ספר ירוק במועצות מקומיות?

תוכן עניינים

 

פרק א': מבוא

א.1 מטרת העבודה:

א.2 שאלת המחקר

א. 3 אינדוקציה:

א.4 דדוקציה:

 

סקירת ספרות

פרק ב: מהו בית ספר ירוק?

 

פרק ג: בית ספר ירוק ברשות מקומית - קריטריונים רחבים

ג. 1 מועצה אזורית באר טוביה

ג.2. ביה"ס הירוק "רגבים" מועצה אזורית באר טוביה

ג.3 בית-הספר התיכון האזורי באר-טוביה

ג. 4 השוואה לבתי ספר נוספים ירוקים

אוטובוס הליכה

פרק ד': רשתות ירוקות – בתי ספר ירוקים

פרק ה': בית ספר ירוק "צוקים" רשות מקומית שוהם

ה. 1 רציונאל - תוכנית לימודים בית ספרית בנושא איכות הסביבה

ה.2 מטרות אופרטיביות

ה.3 תוכנית לימודים כלל בית ספרית בנושא איכות הסביבה

פרק ו': חינוך וקיימות

ו.1. פרופ' דייוויד אור

ו.2 חינוך לקיימות

פרק ז': איכות סביבה ופסולת: מניעת בזבוז מזון בבתי ספר

ז.1 בזבוז מזון

ז.2 היעדר תכנית כוללת לחינוך להפחתת בזבוז מזון

ז.3 אי-קביעת סולם עדיפויות לטיפול בעודפי המזון

פרק ח': שיטה - מתודולוגיה

סיכום

במענה לשאלת המחקר 

ביבליוגרפיה

נספחים  

 

המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד החינוך מובילים מזה עשר שנים את תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק. מטרת התהליך להביא ליישום עקרונות פיתוח הקיימות בבתי הספר. ההסמכה מהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר, ומתווה דרך פעולה אפשרית לבתי ספר המעוניינים להתחיל פעילות סביבתית על בסיס מסגרות קיימות. המודל מבוסס על העקרונות של למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים בבית הספר, ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה לסביבה. בית ספר שעומד בכל הקריטריונים זוכה להסמכה כ"בית ספר ירוק".

 

תהליך ההסמכה מתבצע באמצעות מנגנון קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות, שמפרסם המשרד להגנת הסביבה, ובמסגרתו יכול בית ספר לקבל בסיום תהליך ההסמכה תמיכה כספית. ההנחייה והובלת התהליך נעשית על ידי מורי בית הספר בסיוע רכזי חינוך סביבתי ברשויות המקומיות, איגודי הערים והיחידות הסביבתיות וארגונים ירוקים העוסקים בחינוך.

 

בשלב הראשון, נדרשת הנהלת בית הספר, בשיתוף עם מועצת התלמידים וההורים, להחליט על מחויבותם לנושא. בהמשך יערוך בית הספר מיפוי והערכה של מצבו העכשווי בתחום החינוך הסביבתי. ההערכה תהיה הן כמותית והן איכותית. להשלמת תמונת המצב, יגובשו בבית הספר מדדים סביבתיים אחדים שאותם מעוניינים לשפר וליישם בתרבות הבית ספרית, ועל בסיס זה תיבנה תוכנית הפעולה של בית הספר שתתייחס לששת התחומים הבאים:

תוכנית לימודים - נושאי איכות הסביבה ומושגים סביבתיים ייכללו בתוכנית הלימודים של בית הספר, בתחומי דעת שונים, בהיקף של 30 שעות לימוד שנתיות, לשלוש שכבות לימוד בבית הספר היסודי. בבית הספר העל-יסודי נדרשים לימודי סביבה בהיקף של 10 שעות שנתיות למחצית מתלמידי בית הספר.

תוכנית פעולה לאורח חיים מקיים בבית הספר הכוללת שימוש מושכל במשאבים, טיפול בתשתיות ופעולות בתחום חינוך והתנהגות מול התלמידים, הסגל וההורים.

תוכנית לניראות ירוקה בבית הספר הכוללת שילוט, לוחות קיר, אתר אינטרנט.

מעורבות קהילתית - לפחות שכבה אחת נדרשת לבצע פרויקט של עשייה מתמשכת למען הקהילה במטרה להגביר מודעות לנושאי איכות הסביבה ולהביא לשינוי התנהגותי

הנהגה ירוקה - המורכבת מנציגים של תלמידים, מורים וקהילה, אשר תקדם את תהליך ההסמכה בבית הספר.

תוכנית להכשרת מורים בנושאי סביבה וקיימות בהיקף של ארבעה מפגשים.

בסיום התהליך נדרש בית הספר להציג בפני ועדת השיפוט את עמידתו בקריטריונים הנדרשים, ובתום תהליך השיפוט מקבל בית הספר את תעודת ההסמכה כבית ספר ירוק.

מצגת בתי"ס ירוקים פאוורפוינט מקצועי לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-15 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

יהודית וינברגר, חינוך בעידן של אי-ודאות . הוצאת רסלינג, 2016.

אדמיאל קוסמן, נפש החינוך מהות ורוח ליבת החינוך. הוצאת מכון מופ"ת


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות