עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית דו לשוניות, בקרה ותהליכים אוטומטיים,אנשים דו לשוניים יתרון על פני חד לשוניים יכולות ניהול (עבודה אקדמית מס. 11546)

‏290.00 ₪

23 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11546


שאלת המחקר

האם לאנשים דו לשוניים ישנו יתרון על פני אנשים חד לשוניים בפונקציות ניהוליות?

 

ישנה טענה רווחת בספרות שלאנשים דו לשוניים ישנו יתרון על פני אנשים חד לשוניים בפונקציות ניהוליות (Executive Functions). החוקרת הלן ביאליסטוק, בצעה סדרה של מחקרים אשר במסגרתם לטענתה נמצא אפקט לעליונות בפונקציות ניהוליות עבור דוברים דו לשוניים. בכל שלבי החיים, החל מהינקות אל הילדות המוקדמת, בגרות מוקדמת ומאוחרת, גיל המבוגר ואצל קשישים. בכל זמני החיים הללו מטלות שכוללות קונפליקט למשל - מטלת הסטרופ, מטלת הפנים (Face Task), מטלת סיימון ועוד מגוון מטלות בהן הפרט מתבקש לעשות שימוש ברכיבים ניהוליים ,משתתפים דו לשוניים הציגו ביצועים טובים יותר מאשר חד לשוניים (Bialystok).

 

המפתח להבנה כיצד דו לשוניות משפיעה על המוח והמחשבה של הפרט הינו הממצא ששתי השפות של אדם דו לשוני פעילות באופן תמידי בדרגה מסוימת. אפילו, בקונטקסט חד לשוני לחלוטין בו אין סיבה לצפות לשימוש באחת מן השפות. ראיה למסקנה זאת עולה ממחקרים התנהגותיים שבמהלכם נמצאה הפרעה של אחת משתי השפות של אדם דו לשוני ( e.g., Beauvillain & Grainger; Colome;Grainger;Hernandez, Bates, & Avila; Kroll & deGroot). ולכן, לאורך תהליך העיבוד הלשוני אנשים דו לשוניים נדרשים לבחור את השפה הרלוונטית מבין שתי שפות מתחרות אפשריות. מכיוון, ששני השפות מאפשרות סיפוק רחב של המבע המיועד האדם הדו לשוני עומד בפני קונפליקט בחירה. אחד ההסברים האפשריים שהוצעו ליישוב הקונפליקט שנוצר עקב עירור שתי השפות בקרב אנשים דו לשוניים הינו גיוס מערכת הבקרה הניהולית ((Executive control system. מערכת הבקרה הניהולית, כפי שתוארה על ידי Miyake and Fridman, מהווה מודל מאוד מקובל בתחום. אשר, מתייחסת לסט של תהליכים שמתוקצבים באונות הפרונטאליות וכוללת שלושה פונקציות מרכזיות: אינהיביציה, גמישות קוגניטיבית ועדכון. פונקציית האינהיביציה (Inhibition), מערבת את השימוש בבקרת הקשב על מנת למנוע הסחה מגירויים שאינם רלוונטיים למשימה. פונקציית גמישות התפקוד הקוגניטיבי (Shifting), המערבת שימוש חיובי בבקרה קשבית על מנת להגיב במידה אופטימאלית לשינוי בדרישות המטלה. היא מתאימה את גמישות הקשב כדי להבטיח התמקדות במשימה הרלוונטית ובגירוי המטלה. ופונקצית עדכון המידע ומעקב אחר מידע (Updating) אשר, מערבת עדכון וניטור של ייצוגים בזיכרון העבודה Miyake et a. מערכת זו ידועה ככזאת שמעורבת בסיטואציות שכוללות בחירה או פתירה של קונפליקט ומכאן עולה הטענה שהמערכת הזאת חזקה יותר בקרב דו לשוניים. מכיוון, שנדרש מהם לשלב בין מערכת הבקרה הניהולית למערכת העיבוד הלשוני בכל רגע נתון של הקונטקסט הלשוני על מנת לפתור את קונפליקט עירור שתי השפות. ולכן, על ידי תרגול נוצרת רשת בקרה מבוזרת וחזקה יותר בקרב דו לשוניים. כמו כן, למרות, שישנן ראיות לכך שדו לשוניות משפיעה על מערכת הבקרה הניהולית, יש פחות הסכמה על רכיבי הבקרה הניהולית שמושפעים מדו לשוניות. Green,סבר כי האינהיביציה הוא התהליך הרלוונטי שמושפע מדו לשוניות אך הוא אינו מבנה אחיד. אחת החלוקות למבנה האינהיביציה הוצעה על ידי Bunge, Dudukovic, Thomason, Vaidya, & Gabrieli, כאשר סברו כי מבנה האינהיביציה מכיל שני תתי רכיבים: interference suppression ו- response inhibition. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

Anton, E., Garcia, Y. F., Carreiras, M., & Duñabeitia, J. A. Does bilingualism shape inhibitory control in the elderly?. Journal of Memory and Language90, 147-160.‏ 

 Baum, S., & Titone, D. Moving toward a neuroplasticity view of bilingualism, executive control, and aging. Applied Psycholinguistics35(05), 857-894.‏ 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת