עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית לחץ ושחיקה בעבודה, לחץ בארגונים, רמת ביצוע התפקיד (עבודה אקדמית מס. 11519)

‏390.00 ₪

36 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11519


שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין לחץ בארגונים לבין שחיקה ופגיעה ברמת ביצוע התפקיד?

תוכן עניינים

מבוא.                                                                                                  

פרק ראשון - הלחץ:  

א. הלחץ - מהו ?

 ב. גורמי הלחץ בעבודה.

פרק שני - השחיקה בעבודה:  

 א. שחיקה מהי ?                                           

 ב. כיצד מתמודדים עם תופעת השחיקה בעבודה ?

 פרק שלישי - הקשר בין לחץ בארגונים לבין רמת ביצוע התפקיד.

 פרק רביעי - התמודדות עם לחצים בעבודה:

 א. התמודדות ברמת היחיד.

 ב. התמודדות ברמת הארגון.

 סיכום

 ביבליוגרפיה.

 

עבודה זו תעסוק בנושא הלחץ בעבודה, שחיקה והשפעתם על רמת ביצוע התפקיד ע"י בחינת ספרות מקצועית בנושאים אלו.

בחרתי לכתוב עבודה זו דווקא על נושא "הלחץ" מכיוון שבשנים האחרונות עם התפתחות הקדמה והתחרותיות בסביבה העסקית והתעשייתית, תופס ה"לחץ" מקום מרכזי בחיינו ובחיים הארגוניים בפרט.

לחץ נמצא כמעט בכל ארגון ובכל סוג תפקיד וסביבת עבודה ויכול להוביל לפגיעה בעובד, לשחיקתו, ולפגיעה ברמת ביצוע תפקידו דבר אשר ישפיע ישירות על הארגון ועלול אף לפגום במטרותיו וביעדים שהציב לעצמו.

 

ניכרת חשיבות רבה ללימוד נושא הלחץ בארגון בכדי להכיר בגורמי לחץ ולנסות למנוע את הופעתם ובכך לצמצם עד כמה שניתן השפעות שליליות אפשריות על העובד והארגון. העלאת המודעות בנושא זה חשובה הן למנהל והן לעובד, ככל שיכירהו טוב יותר ישכילו להתמודד עמו ויטיבו לנצל את יתרונותיו ותרומתו לפרט ולארגון.

מבנה העבודה:

פרק א - יוגדר מהו לחץ ע"י הסברי חוקרים שונים ויפורטו גורמי הלחץ השונים באמצעות הצגת

 שתי גישות שונות ללחץ.

פרק ב - יעסוק בתופעת השחיקה כתוצר של לחץ ודרכי התמודדות עמה.

פרק ג - יבחן הקשר בין לחץ בארגון ורמת ביצוע תפקיד.

פרק ד - יוצגו דרכים להתמודדות עם לחצים בעבודה מנקודת מבטו של הפרט וברמת הארגון.

עבודה זו עסקה בנושא הלחץ בעבודה והשפעתו על רמת ביצוע התפקיד.

תופעת הלחץ היא תופעה נפוצה מאוד בארגונים כיום ולכן יש להתייחס אליה בכובד ראש, שכן התעלמות ממנה עלולה להסב נזקים לכל הגורמים המעורבים - החל מן העובד עצמו וכלה בארגון.

 

בפרק הראשון ניסיתי להגדיר מהי תופעת הלחץ, אך ראיתי שבקרב מדענים רווחות הגדרות רבות למושג "לחץ" ואין הגדרה אחת מוסכמת.

כמו כן לחץ נתפס כחוויה סובייקטיבית, כלומר תלויה בתפיסתו של כל אחד ואחד. סקרתי את גורמי הלחץ השונים, תוך אזכור של שתי גישות עיקריות אשר כל אחת מהן מדגישה גורם שונה ללחץ.

 

הפרק השני עסק בתופעת השחיקה בעבודה, שהיא תוצר של הלחץ.

מצאתי לנכון לעסוק בתופעת השחיקה מכיוון שהיא נובעת מן הלחץ והינה תוצר העלול לפגוע ברמת ביצוע התפקיד. כמו כן מניתי מספר דרכים להתמודד עם תופעה זו.

 

בפרק השלישי נבחן הקשר שבין לחץ בארגונים ובין רמת ביצוע התפקיד. נוכחתי לדעת שאין דעה אחת מוסכמת על כל החוקרים. יש הטוענים שרמות נמוכות מדי של לחץ בעבודה אינן מעודדות את העובד למאמץ (ע"פ מקגראת ככל שהלחץ בעבודה גובר, כך רמת ביצוע התפקיד עולה). לעומתם יש הטוענים שככל שגובר הלחץ, יש ירידה ברמת ביצוע התפקיד (כלומר יש קשר שלילי בין לחץ לבין רמת הביצוע בעבודה).

 

בפרק הרביעי מצוינות המלצות להתמודדות עם לחצים בעבודה, בכדי למנוע תופעות בלתי-רצויות כמו תופעת שחיקתו של העובד, או פגיעה ברמת ביצוע התפקיד. ההמלצות להתמודדות עם לחצים בעבודה נעשו תוך הבחנה בין התמודדות ברמת היחיד ובין התמודדות ברמת הארגון.

 

עובד מרוצה היינו עובד שאינו חווה לחץ (בכל אופן לא ברמות גבוהות מדי).

עובד מרוצה מזדהה עם מטרות הארגון ויעדיו ומוכן להשקיע רבות כדי לתרום להשגתם ועל כן על הארגון בכלל ועל המנהל בפרט לנסות ולמנוע תופעות בלתי רצויות, כמו הלחץ, אצל העובד, דבר שיתבטא בסופו של דבר ברמת ביצוע התפקיד ויועיל לארגון.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2018, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2018)

 איילה מלאך פיינס, שחיקה בעבודה: גורמים, תוצאות ודרכי התמודדות, מודן.

Ulrich-Lai, Yvonne M.; Herman, James P. (7 February 2017). "Neural Regulation of Endocrine and Autonomic Stress Responses". Nature Reviews Neuroscience. 10 (6): 397–409.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות