עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שבעת החטאים הקתוליים, המוסר באגדות האחים גרים (עבודה אקדמית מס. 11503)

‏290.00 ₪

49 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11503
עבודה אקדמית שבעת החטאים הקתוליים, המוסר באגדות האחים גרים


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ?

 

תוכן עניינים

פתח דבר......................................................................................................עמ' 3

מבוא.........................................................................................................עמ' 4-5

1. סקירת ספרות

            1.1 תרבות  המערב..........................................................................עמ' 6

            1.1.1 חילון..................................................................................עמ' 7-8

            1.1. מוסר טוב ורע........................................................................עמ' 9-11

1.2 שבעת החטאים בנצרות הקתולית           

             1.2.1 עצלות.......................................................................................עמ' 13

             1.2.2 קנאה....................................................................................עמ' 13-14

             1.2.3 תאווה...............................................................................עמ' 14

             1.2.4 גרגרנות....................................................................................עמ' 15

             1.2.5 רדיפת בצע.............................................................................עמ' 15-16        

             1.2.6 זעם.........................................................................................עמ' 16   

             1.2.7 גאווה.................................................................................עמ' 16-17    

            1.3 ספרות ילדים..........................................................................עמ' 18-20

            1.4 אגדות ילדים וסוציאליזציה........................................................עמ' 21-23

            1.4 האחים גרים...........................................................................עמ' 24-25

2. מתודולוגיה

            2.1 בחירה מתודית..............................................................................עמ' 26

            2.2 שדה המחקר.............................................................................עמ' 27

3. ממצאים (ניתוח תוכן)...................................................................................עמ' 28-48

4. דיון ומסקנות............................................................................................עמ' 49-51

5. רשימת מקורות.......................................................................................עמ' 52-54

6. נספחים......................................................................................................עמ' 55

 

מאז ומתמיד, מצאנו עצמנו נמשכות לתכנים שונים הקשורים לתקופת הילדות. בין אם מדובר בסרטים, ספרים, שירים וכדומה. על כן, היינו בטוחות כי הסמינריון שלנו יעסוק בנושא הקשור לכך. בתחילה, היינו בטוחות כי נחקור את תופעת הקפיטליזם בספרי הילדים, מה שהתפתח לרצון לחקור את אחת מסדרות הילדים השונות בהקשר דומה. אך לבסוף, סיעור מוחות הוביל אותנו לרעיון לחקור את אגדות הילדים בהקשר המוסרי, כלומר, תפיסת הטוב והרע. מכאן, התגבש הנושא לכדי חקר שבעת החטאים הקתוליים המגדירים את הנורמות המוסריות גם כיום.

בילדותנו אהבנו לשמוע סיפור לפני השינה, דבר שבבגרותנו חיזק אצלנו את אהבת הספר והקריאה. דרך הספר למדנו לדבר, להתבטא, לדמיין, לצחוק, וכן להסיק תובנות שונות על העולם הסובב אותנו. עבורנו, היווה הספר מקום מפלט לעולמות רחוקים ומפתח להרפתקאות קסומות שאין דומה להן. כשהחלטנו כי מחקרנו יעסוק בניתוח תוכן של סיפורי אגדות, נבע הדבר מתוך רצון להבין את המקום אותו תופסים הן  הספר והן האגדה בחייו של הילד, האם הם משמעותיים עבורו וכן כיצד מעצבים הם את עולמו. נוסף לכך, עניינה אותנו ההשפעה העתידית שיש להם על חייו.

מעניין היה לראות, כי אגדות האחים גרים, שבמרבית המקרים מצטיירות בעיני רוב כקסומות, רכות, עדינות, המתאימות לילדים בשלבי חייהם המוקדמים, כללו במקור תיאורים מזוויעים, אלימים ואכזריים, העשויים אף להפחיד את הילדים. מה שאף משך והגביר בנו את הרצון לחקור אותן בפני עצמן והן בהקשר של שבעת החטאים הקתוליים. כמו כן, מעניין היה לקבל מידע שסתר את מה שחשבנו שאנו יודעות עד כה על האחים גרים. לדוגמא, העובדה כי כל אותן גרסאות אלימות ומזוויעות, דווקא היו מועדפות על שני האחים.

לסיום, כעת יכולות אנו לומר בביטחון כי עשייתו של סמינריון זה, תרמה לנו רבות. נחשפנו לנושאים מרתקים שהיו זרים לנו עד כה. כדוגמת, ספרות הילדים וחשיבותה הרבה להתפתחות עולמו של הילד, שבעת החטאים בנצרות הקתולית וחשיבותם, הן הדתית והן העכשווית. וכן, התוודענו לאגדות האחים גרים כפי שנכתבו בתרגום הראשוני.

 

עבודת מחקר זו, עוסקת בחקר שבעת החטאים הקתוליים כפי שהם באים לידי ביטוי באגדות האחים גרים. תחילה, נציג מספר פרקים מקדימים על מנת לתת רקע לנושא המחקר. הפרק הראשון יעסוק בהגדרת אופייה של תרבות המערב מנקודות מבט שונות. הפרק השני יסקור את תהליך החילון שפקד את החברה המערבית ויבחן את השפעותיו השונות, תוך שימת דגש על המצב כיום ובחינת השארתם של סממנים מן הנצרות הקתולית. הפרק השלישי יבחן את נושא המוסר בכללותו וכן כיצד תופסים חוקרים שונים את נושא הטוב והרע. הפרק הרביעי ידון בשבעת החטאים בנצרות הקתולית ובהגדרתם. הפרק החמישי יעסוק בנושא ספרות הילדים, מטרתה, חשיבותה וכן תרומתה לעולמו ולהתפתחותו של הילד. הפרק השישי יבחן את נושא אגדות הילדים, מקומן, מטרתן, חשיבותן ותרומתן בתהליך הסוציאליזציה אותו עובר הילד. ואילו הפרק השביעי ידון באחים גרים, חייהם, פועלם וכן תרומתם לעולם הילדים ולחברה המערבית בכללותה.

מטרתו של מחקר זה, היא לבחון כיצד משתקפים שבעת החטאים הקתוליים באגדות האחים גרים. האם הטענה כי גם כיום, על אף החילון משפיעה תפיסת החטא על בני האדם ההופכים מודעים להם יותר מהדורות הקודמים. וכן, כי הם מאפשרים להם לבחון את המציאות בה הם חיים מנקודת מבט היסטורית, ולהבין כי חטאי העבר מניעים אותם גם כיום (רודן), היא אכן נכונה? אנו סבורות שכן. אומנם השפעתם של חטאים אלה פחתה, כמו גם, הם אינם נבחנים עוד בפן הדתי. אך אנו משוכנעות, כי גם כיום, חטאים אלה הפכו לחלק אינטגראלי מערכיה של החברה. כאשר החוטא בהם חוטא בפניה ולא בפני האל. אגדות האחים גרים, הושרשו עמוק בתרבות המערב, עד כי הפכו לחלק בלתי נפרד מתהליך הסוציאליזציה של כל אדם. על כן, מהווים הם קרקע פורייה להופעתם של שבעת החטאים, עד לכדי מצב בו, גם כיום ניתן לראות בהם מצפן המכוון את האדם לעבר הבנה טובה יותר של טוב ורע.

יש החוששים כי במידה ויחשפו הילדים לאגדות ייסחפו הם בדמיונם ויתחילו להאמין בקסם, ודעתם תהיה נתונה לדמיונות אגדתיים, על חשבון רכישת כלים שיסייעו בהתמודדות עם המציאות. אך בניגוד להם, טוען בטלהיים, כי כדי להתמודד ביעילות עם משימות החיים השונות, חייבת אישיותו של הילד להסתייע בדמיון פורה, הכרה איתנה ותפיסה ברורה של המציאות (בטלהיים). למעשה, ככל שעובר הזמן, נראה כי חרף ההסתייגויות הרבות המצויות בספרות, מתברר כי אין למנוע מילדים סוג ספרות זה (הראל). ואכן, אנו סבורות בדומה לבטלהיים והראל , כי לאגדות חשיבות רבה מאין כמותה הן בהתפתחות עולמו של הילד והן בהבחנתו בין טוב לרע, מה שיאפשר לו לנווט את חייו טוב יותר.

מחקר זה יבחן כיצד נתפס החטא באופן כללי וכן נתמקד בכל חטא משבעת החטאים הקתוליים באופן פרטני, זאת לשם הבנתו של כל חטא ואיתורו באגדות השונות. חטא מוגדר כמצב קיומי בסיסי של אדם, אשר הינו תוצר של השוואה בין רצוי למצוי. השוואה זו בוחנת מעשה מסוים במאזניים מוסריים. החטא מתבצע במסגרת עולם ציפיות מסוים, הקשר מסוים וערכים. כל אדם חוטא בדרכו הייחודית ולעיתים עובר על איסורים שלא נועדו לו (קליינברג). כמו כן, מהווה החטא אבן יסוד בחשיבה הנוצרית על העולם והאדם. כמו כן, הוגדר כל חטא באופן הייחודי לו. החטא עצלות הוגדר כאדישות, חוסר אכפתיות, הימנעות מעשייה והנאה מן הבטלה. החטא קנאה הוגדר כתחושת מחסור וקיפוח, תחושה כי דבר מה בו מעוניין האדם נמצא בידי האחר. החטא תאווה הוגדר כעונג ממכר, לא מוסרי, המאיים על הסדר הטוב. החטא גרגרנות הוגדר כמצב נפשי המוביל לאכילה בלהיטות ונהנתנות, עד כי האדם הופך עבד לקיבתו. החטא רדיפת בצע הוגדר כחמדנות, המונעת לרוב על ידי קנאה. התאווה הבלתי פוסקת להשיג יותר. החטא זעם הוגדר כאיבוד שליטה, שמקורו ביחס בלתי הוגן או נקמנות מסוימת. ואילו חטא הגאווה הוגדר כבחירת האדם לשים עצמו לפני האחר (קליינברג ;  Schimmel). 

הנחת היסוד שלנו בהתבסס על סקירת הספרות היא, כי שבעת החטאים הקתוליים אכן משתקפים באגדות האחים גרים ואף תורמים רבות להבנה האם וכיצד נותרו סממנים קתוליים ברבדיה של החברה המערבית. אופן ניתוח הטקסטים במחקר זה יושתת על ניתוח תוכן איכותני של אגדות האחים גרים השונות, כאשר בכל אגדה נחפש את שבעת החטאים הקתוליים שהוגדרו על בסיס סקירת הספרות. התמות (שבעת החטאים) שננסה למצוא הינם: עצלות, קנאה, תאווה, גרגרנות, רדיפת בצע, זעם וגאווה. לאחר ניתוחה של כל תמה, נשלב התייחסות למאמרים אקדמאיים על-מנת להשוותם לתמות האחרות שנבחנות, בין אם כניגוד ובין אם כחיזוק שלה ותמיכה בה.

 ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

תום זיידמן-פרויד, עשר שיחות לילדים, מבחר מאגדות גרים, הנס כריסטיאן אנדרסן ועוד, תורגם לעברית : חיים נחמן ביאליק)

 

Carpenter, Humphrey; Prichard, Mari. The Oxford Companion to Children's Literature. New York: Oxford University Press

Ihms, Schmidt M.  "The Brothers Grimm and their collection of 'Kinder und Hausmärchen". Theoria: A Journal of Social and Political Theory


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות