עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית פנסיה ביטחון סוציאלי, רפורמות במערכת הפנסיה השפעה עמיתים, גימלאים- יכולת שימור רמת חיים (עבודה אקדמית מס. 11501)

‏290.00 ₪

33 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11501
עבודה אקדמית פנסיה ביטחון סוציאלי, רפורמות במערכת הפנסיה השפעה עמיתים, גימלאים- יכולת שימור רמת חיים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת הרפורמות במערכת הפנסיה וכיצד השינויים שחלו במהלך השנים בהסדרי  הפנסיה בישראל משפיעים על יכולתם של הפורשים לשמר את רמת חייהם??

תוכן עניינים

פרק 1- מבוא. 

פרק 2- מהי פנסיה, והתפתחותה בישראל 

2.1 הרובד הראשון וקיצוץ הקצבאות

2.2 הרובד השני, חשיבותו והרפורמה 

2.3 הרובד השלישי 

פרק 3- רפורמות הפנסיה והשפעותיהן על מערך הפנסיה  

3.1 הרפורמה 

3.2 מכירת קרנות הפנסיה החדשות

3.3 רפורמת בכר

פרק 4- צו ההרחבה הפנסיוני, משמעותו והשלכותיו העתידיות

4.1 רקע היסטורי 

4.2 צו ההרחבה.

4.3 קשיים ובעיות.

פרק 5- דיון ומסקנות. 

ביבליוגרפיה. 

 

תחזיות לטווח הארוך הראו כי קיימת סכנה להתמוטטות מערכת הפנסיה בישראל בשל הוצאות שהולכות וגדלות לתשלום פנסיות הנובע מהארכת תוחלת החיים באופן חד ללא גידול מקביל בתוצר הנובע מירידה בשיעור הילודה.

על פי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) מעבר מפירמידה לעמוד ממחיש את השינוי הדמוגרפי המתרחש בעולם, וישראל ביניהם. במבנה הפירמידה יש עובדים רבים ופנסיונרים מעטים, ובמבנה עמוד מספר הפנסיונרים משתווה למספר העובדים. מכוון שדור עובדים הנוכחי הוא זה שממן את הפנסיות של הפנסיונרים הנוכחים שינוי זה גורם לחשש לעתיד הפנסיוני שכן גרם לגידול עצום בנטל תשלומי הפנסיות מתוך התוצר.

החשש הוא כי עובדים אלו יגיעו לגיל פרישה בלי יכולת לספק לעצמם רמת חיים נאותה, ובלי יכולה של המדינה לספק להם רמת חיים זו, ועלול להיווצר מצב של פנסיונרים רבים החיים בתנאי עוני.

חשש זה נעוץ בעובדה שמהלך הפעילות הרגילה של העובד בשוק העבודה לא מביא ליצירת כיסוי פנסיוני.  עובדים צעירים במהלך חייהם הצעירים נתונים לקשיים יומיומיים ואינם חושבים לטווח הארוך וכך מסכנים את עתידם הפנסיוני.

בכדי להתמודד עם התחזיות המדאיגות נערכו במהלך השנים רפורמות מקיפות בתחום הפנסיה שמטרתם להבריא את מערכת הפנסיה המולאמת שנתונה בקשיים ובסופו של דבר הביאו לכדי הפרטת הפנסיה התעסוקתית בישראל.

 

אחת הרפורמות הגדולות שנעשו בכדי להתמודד עם עתידה של המערכת הפנסיונית היא הנהגת פנסיית חובה שנחתמה בהסכם קיבוצי והורחבה בצו הרחבה.

המניע לחוק זה הוא שיעור משמעותי יחסית של גמלאים שנזקקים להשלמת הכנסה בנוסף לקצבה הבסיסית המתקבלת מהביטוח הלאומי, מכוון שלא חסכו מספיק לגיל פרישה בעת שנות עבודתם.

מהלך חקיקת פנסיית חובה נועד בכדי להתמודדעם שיעור גדול מידי של עובדים שאינם מצויים באפיק פנסיוני כלשהו, קרן פנסיה, פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים וקופות גמל.

 

מטרת העבודה היא לבחון את השפעת הרפורמות במערכת הפנסיה וכיצד השינויים שחלו במהלך השנים בהסדרי הפנסיה בישראל משפיעים על יכולתם של הפורשים לשמר את רמת חייהם?

מצגת בנושא פנסיה -מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

  1. אחדות, ל', & ספיבק, א'. "מערכת הפנסיה בישראל לאחר חמש-עשרה שנות רפורמה". סדרת מחקרי מדיניות מחקר מדיניות 8.
  2. בן ישראל, ר'. ביטחון סוציאלי (כרך א).  1

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות