עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ניהול בין-לאומי, השפעת התרבות הרוסית על אופן ניהול משאבי אנוש, חברות בין-לאומיות מערביות הפועלות בתוך רוסיה (עבודה אקדמית מס. 11485)

‏290.00 ₪

21 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11485
עבודה אקדמית ניהול בין-לאומי, השפעת התרבות הרוסית על אופן ניהול משאבי אנוש, חברות בין-לאומיות מערביות הפועלות בתוך רוסיה


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת התרבות הרוסית על אופן ניהול משאבי אנוש בחברות רב לאומיות?

 

תוכן עניינים

  1. מבוא: הצגת נושא העבודה, הצגת שאלת המחקר והגדרת המשתנים
  2. מהי תרבות

2.1   מאפיינים תרבותיים עפ"י הממדים של Hofstede

2.2   מאפיינים תרבותיים של החברה הרוסית

2.3   השוואה בין התרבות הרוסית לבין התרבות המערבית

  1. ניהול משאבי אנוש בחברות

3.1   ניהול משאבי אנוש בקרב חברות רוסיות מקומיות

3.2   מדיניות ניהול משאבי אנוש בקרב חברות בין-לאומיות מערביות

  1. תרבות כגורם המשפיע על אופן ניהול משאבי אנוש בחברות רב-לאומיות

4.1    ממדי התרבות של הארץ המארחת המשפיעים על ניהול משאבי אנוש של חברות בין-לאומיות הפועלות ברוסיה

  1. דיון וסיכום

5.1   דיון בממצאי העבודה

5.2   סיכום ומסקנות

  1. רשימת מקורות

 

מספר הנחות יסוד עומדות בפני מחלקת משאבי אנוש בעת קביעת חלוקת התפקידים בין גוף משאבי אנוש העולמי לבין מחלקות משאבי אנוש המקומיות:

  • איזון בין ריכוזיות לביזוריות: ע"מ לשמור על אחידות ארגונית, נדרש לנהל באופן ריכוזי תהליכים הנוגעים במטרות ארגוניות, חזון וערכים. לעומת זאת, חלק גדול מתהליכי ניהול משאבי אנוש רצוי לבצע ברמה הלוקאלית, תוך התאמה לחוקים מקומיים, לנורמות ולתרבות לאומית מקומית.
  • שימור ראיה מערכתית ארגונית: עם התפתחות כמה גופי ניהול משאבי אנוש העומדים בפני עצמם, יש לשמר אסטרטגיה גלובלית משותפת ולבסס דפוסי תקשורת המאפשרים מעקב ובקרה על הפעילות ברמה הכלל ארגונית.

ישנם מספר שיקולים המתווים את הבחירה באופן ניהול משאבי אנוש בארגון. תהליכי משאבי אנוש המתרחשים ברמה כלל-ארגונית, כגון, הטמעת מדיניות, חזון, ערכים ארגוניים ותהליכים התומכים בהתפתחות הארגונית, כגון, תהליכי תקשורת, מעקב ובקרה, איתור ופיתוח עתודה ניהולית – אלה תהליכים הדורשים ניהול ריכוזי וצריכים להיות מיושמים בכל יחידות הארגון.

לעומתם, ישנם תהליכים המתנהלים באופן עצמאי ברמה הלוקאלית, תוך עדכון הדדי שוטף, וזה כולל: תהליכים הדורשים התאמה לחוקים מקומיים, תהליכים בהם יש חשיבות להתאמה לתרבות ולנורמות מקומיות, תהליכים הדורשים גמישות ותגובתיות מהירה בהתאם לצרכים משתנים.

ניתן לראות, כי כדי להתאים את שיטות ניהול משאבי אנוש לציפויות והעדפות של קבוצות תרבותיות שונות. מומלץ קודם כל לזהות את ההבדלים הטמונים בין התרבות המערבית לבין התרבות הרוסית.

 


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

רם, א. הגלובליזציה של ישראל. הוצאת פטיש. תל אביב
  1. Astakhova M., DuBois C., Hogue M. “A typology of middle managers in modern Russia”. International Journal of Intercultural Relations: IJIR. 34, pg.527.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות