עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מדעי המחשב,פרויקט מסכם,הנדסת תעשיה וניהול,צמצום נסיעות סרק בחברת תיור ונסיעות (עבודה אקדמית מס. 11483)

‏390.00 ₪

99 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11483
עבודה אקדמית מדעי המחשב,פרויקט מסכם,הנדסת תעשיה וניהול,צמצום נסיעות סרק בחברת תיור ונסיעות

 

תוכן עניינים

 

 

מנהלים   תקציר

 

הארגון תאור

 

הענף מבנה

 

הארגון תאור

 

הפרויקט מטרת

 

ספרות סקירת

 

הבעיה תאור – VRP

 

VRP אופטימיזציית שיטות סקירת

 

DARP 

 

VNS אלגוריתם

 

הראשוני הפתרון

 

בסביבה חיפוש

 

(Local Search) מקומי חיפוש

 

קבלה קריטריון

 

קנסות מקדמי עדכון

 

VNS אלגוריתם סכימת

 

וסימולציה פקטוריאליים ניסויים

 

מידע מערכות ועיצוב לניתוח ADISSA מתודולוגיית

 

הקיים המצב תאור

 

עבודה משאבי

 

רכב כלי

 

 

נהגים 

 

יהודה אור סניף של ארגוני מבנה

 

עבודה סידור תכנון תהליך

 

סרק נסיעות ניתוח

 

ואחזקה דלק עלויות

 

הקיים במצב בעיות

 

חלופות ניתוח

 

אישית בהתאמה אופטימיזציה מערכת פיתוח

 

VNS ואלגוריתם DARP מודל התאמת

 

מטרה פונקציית

 

חניונים ריבוי

 

להתאמה הניתנת וקיבולת הרכבים ציי הטרוגניות

 

נסיעה משך ושונות סטוכסטיות

 

המעודכן הניסוח

 

VNS אלגוריתם עדכון

 

אופטימיזציה מערכת אפיון

 

DFD תרשימי

 

נתונים בסיסי

 

הנתונים מילון

 

הפונקציות מילון

 

הנתונים רכיבי מילון

 

הנתונים קבוצות מילון

 

המידע זרמי מילון

 

 

משתמש וממשקי פלטים ,קלטים

 

תכנה פיתוח

 

מדף תכנת רכישת

 

והמלציות בחלופות דיון

 

סיכום

 

נספחים

 

סרק מרחקי תוחלת חישוב – 'א נספח

 

סרק נסיעות של והאחזקה הדלק עלויות חישוב – 'ב נספח

 

מקורות

 מטרתה של העבודה הנכחית הנה הורדת עלויות תפעול בבסניף אור יהודה של חברת בון תור באמצעות צמצום נסיעות

סרק של רכבי החברה.

 

ניתוח נסיעות סרק הראה כי כיום, קילומטראז' סרק מהווה יותר מ47%- מקילומטראז' הכללי של רכבי החברה. נסיעות הרכבים בדרך להתייצבות בתחילת יום העבודה, נסיעות מנקודת שחרור של נסיעה לנקודת ההתייצבות של הנסיעה הבאה ונסיעה מנקודת שחרור של נסיעה למקום לינת הרכבהנן נסיעות סרק מסוג ,1 2 ו3- בהתאמה

שהוגדרו כסרק מבוקרגורמות ל83%- מכלל נסיעות הסרק.

 

נמצא שעלויות הדלק והאחזקה בלבד של קילומטראז' סרק מבוקר בסניף אור יהודה נאמדות ביותר מ1.15- מיליוני

ש"ח בשנה.

 

הפוטנציאל העיקרי של צמצום נסיעות הסרק תמון בשיפור תכנון סידור עבודה של נהגי החברה, שמתבצע במצב הקיים באופן נאיבי, על סמך ניסיונם האישי והערכותיהם הסובייקטיביות של המתכננים וללא כל סיוע של כלים

מדעים או ממוחשבים.

 

העבודה הנוכחית מציעה לעשות תכנון סידור עבודה בשיטה ממוחשבת ולצורך כך בוחנת 2 חלופות – .1 פיתוח מערכת

אופטימיזציה חדשה על בסיס אלגוריתם יעודי שבמסגרת העבודה הותאם במיוחד לחברות הסעות בישראל. או .2

רכישת תכנת מדף.

 

תקופת החזר ההשקעה בחלופה הראשונה נאמדת על כ4.2- שניםהערכה שמתבססת על הנחות של שימוש במערכת

אופטימיזציה רק בסניף אור יהודה ושל תרומה לצמצום עלויות דלק ואחזקה הנובעות מנסיעות סרק מבוקר בלבד.

 

עלות חלופה ב' נמצאת עדיין בבחינה.

 סך ההכנסות של ענף הסעות פרטיות, אשר כולל הסעות באוטובוסים ואוטובוסים זעירים ואינו כולל תחבורה

ציבורית, הסתכם בשנת 2012 בכ3.75- מיליארדי שקלים המהווים גידול של 1% ביחס לשנת .2011 כ65%- מסך

הכנסות הענף נבעו מנסיעות קבועות כגון הסעות עובדים למקומות העבודה והסעות תלמידים למוסדות החינוך. כ- 80% מהנסיעות הקבועות מקורן בזכייה במכרזים פומביים. בענף פועלים מאות שחקנים וכ49%- מסך ההכנסות הינם בידי החברות הקטנות, אשר מחזור הכנסות השנתי שלהם אינו עולה על 15 מיליוני שקלים והשארבידי החברות

הבינוניות והגדולותהענף משתמש כיום בכ10,000- אוטובוסים.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

שובל, פ. תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע. האוניברסיטה הפתוחה. כרך ב'

 

 Borndöfer, R., Klostermeier, F., Grötschel, M., & Küttner, C.. Telebus Berlin: vehicle scheduling in a dial-a-ride system, Technical report SC 97-23, Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik, Berlin.

Braekers, K., Caris, A. & Janssens, G. K. Exact and meta-heuristic approach for a general heterogeneous dial-a-ride problem with multiple depots. Transportation Research, Part B, 67, 166-186.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות