עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אסטרטגיה עסקית של חברה, שיווק באינטרנט, תרבות ארגונית אפיקי שיווק אינטרנטיים (עבודה אקדמית מס. 11475)

‏390.00 ₪

 29 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11475
עבודה אקדמית אסטרטגיה עסקית של חברה, שיווק באינטרנט, תרבות ארגונית אפיקי שיווק אינטרנטיים


שאלות המחקר

כיצד אסטרטגיה העסקית של החברה ותרבות ארגונית מאפשרים ניצול מרבי של אפיקי שיווק אינטרנטיים?

האם דרושים התאמות בתרבות ארגונית על מנת לנצל את ההזדמנויות החדשות ברשת?

 

תוכן עניינים

תוכן עניינים

 

1 מבוא

 

2 סקירת ספרות

 

2.1  רקע כללי: סביבה עסקית בעידן האינטרנט

 

2.1.1 השלכות על תפקוד השווקים

 

2.2  בעיית מיקרו: שיווק ופרסום באינטרנט -   כלים חדשים

 

2.2.1 מסחר אלקטרוני

 

2.2.2 חיפוש ניתמך

 

2.2.3 מעקב אחרי קהל היעד

 

2.2.4 טבלת סיכום

 

3 דיון ומסקנות: הצורך בהתאמת מבנה ותרבות הארגון לצורכי עידן האינטרנט

 

3.1  המשתנה התלוי: אסטרטגית החברה ותרבות ארגונית אשר מאפשרים ניצול מרבי של אפיקי שיווק חדשים

 

3.2 משתנה בלתי תלוי ראשון:  מבנה מערך השיווק  בעידן האינטרנט וההתאמות, הדרושות בתרבות ארגונית וניהולו   

 

3.3 משתנה בלתי תלוי שני:  אופן ניהול העובדים

 

3.3.1 הגישה המסורתית לניהול העובדים

 

3.3.2 הגישה החדשנית לניהול העובדים

 

3.4  דיון בשאלת מחקר

 

4 השלכות המחקר: דרכים לניצולן המיטבי של טכנולוגיות המידע

 

4.1 השלכות מדעיות

 

4.2 השלכות מעשיות

 

4.2.1 אופן ניהול הארגון

 

4.2.2 התמקדות בצרכן והשוק

 

4.3.3 ניהול תהליכים

 

4.3.4 מסקנות

 

5 מגבלות המחקר

 

6 לסיכום: המלצות למחקר המשך

 

ביבליוגרפיה

 

מחקרים עדכניים מדגישים שעידן האינטרנט יוצר, למעשה, סביבה עסקית חדשה, שבה המידע זורם באופן חופשי ומהיר יותר ולכן מאפשר לחברות להגיב במהירות רבה יותר לשינוים, אשר מתרחשים בשווקים. תהליכים אלה מחייבים גם שינוים בתפקוד מערך השיווק: העובדה שמידע אודות השוק ודרישות הלקוחות מתקבל באופן מהיר ושותף יותר יוצרת הזדמנויות חדשות ומאפשרת לחברות להציע ולשווק במהירות רבה יותר, מאשר בעבר, מוצרים ושירותים חדשים, וגם לחדור ושווקים חדשים.

  

 כיצד שינוים אלה משפיעים על אסטרטגיה ארגונית? הבעיה הניהולית המרכזית היא איננה לנהל את אפיקי השיווק החדשים כשלעצמם, אלא לנהל אותם בדרך, אשר תבטיח את הערך המרבי לארגון. השאלה היא, אם כן, כיצד לנצל את טכנולוגיות המידע על מנת להבטיח את הגדלת הערך המרבית ומידת הנגישות או סמכות ניהולית על כל מקורות הידע שיש להאציל לעובדים לשם כך?

 

 שאלת המחקר המרכזיות של עבודתנו הן: כיצד אסטרטגיה העסקית של החברה ותרבות ארגונית מאפשרים ניצול מרבי של אפיקי שיווק חדשים? האם דרושים התאמות בתרבות ארגונית על מנת לנצל את ההזדמנויות החדשות?

 

 אנו בוחנים את השפעת שני הגורמים על התרבות העסקית החדשה, הנדרשת בעידן האינטרנט (או, במילים אחרות, שני משתנים בלתי תלויים): 1. מבנה מערך השיווק בעידן האינטרנט וההתאמות, הדרושות בתרבות ארגונית וניהולו; 2. אופן ניהול העובדים.

 

 האם, ובאיזו מידה, כדאי להשקיע משאבים, כספיים וגם כוח אדם, על מנת להטמיע בארגון עסקי מערכות טכנולוגיות המידע חדשניות? האם בעקבות הטמעת מערכות הנ''ל במחלקות פרסום ושיווק, אכן עולה רווחיותה של החברה והאם היקף עלית הרווחים מצדיק את ההשקעה הראשונית? האם מקור עלית הרווחיות הוא בכך שטכנולוגיות המידע מקנות לעובדים כלים חדשים, סמכויות חדשות ויותר עצמאות, אשר מאפשרים להם לנצל את מלוא הפוטנציאל הגלום בידע המקצועי שלהם על מנת להגיב טוב יותר לדרישות השוק והלקוחות ו/או להגדיל את היקף המכירות? באיזו מידה הגידול נובע מכך שטכנולוגיות הנ''ל מאפשרות זרימה חופשית יותר של המידע, ולכן העובדים מקבלים עדכונים מידיים אודות המוצרים ושירותים, המוצעים על ידי החברה?

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-15 מקורות אקדמיים )

Ahrens, J., and Coyle, J.R. A Content Analysis of Registration Processes on Websites: How Advertisers Gather Information to Customize Marketing Communications. Journal of Interactive Advertising, Vol. 11, 2, 2-26.

 

Animesh, A., Vandana, R., and Viswanathan, S. An Empirical Investigation of the Performance of Online Sponsored Search Markets. Proceedings of the Ninth International Conference on Electronic Commerce. Minneapolis, MN. 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות