עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית סמינריון אקלים בית ספר,התמודדות עם אלימות תלמידים,אקלים כיתה,תלמידים אלימים,כמותני SPSS (עבודה אקדמית מס. 11473)

‏290.00 ₪

38 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11473

עבודה אקדמית סמינריון אקלים בית ספר,התמודדות עם אלימות תלמידים,אקלים כיתה,תלמידים אלימים,כמותני SPSS

שאלת המחקר

מה הקשר בין תפיסת אקלים בית ספר לבין אלימות בקרב בני נוער?

 

תוכן עניינים

שאלת המחקר

מבוא

אלימות ובעיות משמעת בבית הספר

גודל כיתה וגודל בית הספר

אלימות, משמעת ו"אקלים בית הספר"

מרכיביו של "אקלים בית הספר"

נתוני משרד החינוך - מדדי אקלים בית-ספרי בתוצאות בחינות המיצ״ב

התנהגות נאותה של תלמידים בישראל והשוואה בין-לאומית בתחום זה - על-פי המבחנים פיזה, PIRLS-1 TIMSS

אלימות: נתוני ארגון המורים

הרחקת תלמיד

שיטה - מתודולוגיה

אוכלוסיית המחקר

אוכלוסייה

כלי המחקר

הליך המחקר

ממצאי המחקר

שאלון סולם אלימות ישירה ועקיפה

שאלון אלימות ישירה ועקיפה (DIAS)

דיון וסיכום

יישום מדיניות משרד החינוך

ביבליוגרפיה

שאלון סולם אלימות ישירה ועקיפה

שאלון אלימות ישירה ועקיפה (DIAS)

פלטי SPSS

 

ההגדרה המקיפה ביותר לאקלים ביה"ס זידאן, ר' המפרש את איכותה של הסביבה הפנימית בארגון, כפי שחווים אותה חברי הארגון. סביבה זאת משפיעה על התנהגותם של חברי הארגון, וניתן לתאר אותה במונחים של מקבץ מסוים של תכונות ארגוניות.

לפי בר-לב, א' . איכות המושגת לאורך זמן על סביבתו הפנימית של בית הספר שנחווית ע"י חבריו (תלמידים, מורים, אנשי הנהלה, מזכירות, יועצים), ומשפיעה על התנהגותם של התלמידים, יכולה להיות מתוארת במושגים של ערכים, נורמות ואמונות המתקשרים להוויית המוסד. סארג'נט בר-לב, א' קבע שניתן לדמות את אקלים בית הספר ל"קווי המתאר של אישיות בית הספר: כפי שהאישיות מתארת את היחיד, כך מגדיר האקלים את מהות המוסד". אחרים הגדירו את אקלים בית הספר כתוצר הסופי של פעילויות הקבוצות הפועלות בו – תלמידים, מורים, מנהלים – המכוונות את מעשיהן להשגת איזון בין ההיבטים הארגוניים, האישיים והמערכתיים בבית הספר. איזון כזה כולל ערכים משותפים, אמונות חברתיות וסטנדרטים חברתיים. לטענת החוקרים השונים, קיימת זיקה בין האקלים החינוכי בבית הספר לבין משתנים כגון: הישגים לימודיים, יחס של תלמידים לבית הספר, רמת האלימות בבית הספר ומעורבות בהתנהגויות סיכון. בית הספר מהווה סביבה בעלת השפעה עצומה על התלמידים לנוכח הזמן הרב שהם נמצאים בו. כאשר אנו באים לדבר על חינוך למניעת אלימות צריך להתייחס לשני היבטים: מצד אחד, כיצד להפחית את ההסתברות שביה"ס מהווה גורם-סיכון לבעיות של אלימות, ומצד שני: כיצד לכוון את הפעילות החינוכית בביה"ס שתעצב את ביה"ס כגורם המקדם הסתגלות יעילה. לטענת בר-לב, א' ילדים בסיכון מביאים את ההיסטוריה ההתפתחותית שלהם לביה"ס, אך הסביבה הבית-ספרית היא זו שתקבע עד כמה תהפוך היסטוריה זו למקרי אלימות בפועל.

 

על מנת שהאקלים הבית ספרי יהיה הולם ומחנך למניעת אלימות הוא צריך להיות מושתת על אורח חיים ויחסי אנוש הולמים וראויים. יחסי האנוש צריכים להיות מאופיינים בדרך ארץ, התחשבות בזולת, סובלנות, פתיחות, רגישות, אמון וכבוד הדדי, תוך הימנעות מכל פגיעה בכבודם של אנשים והתייחסות לאדם כחפץ, כמכשיר או כפונקציה. דפוסי התנהגות אלה משרים תחושה טובה על התלמידים ולפיכך, באורח החיים של ביה"ס כלולים גם דגמי ההתנהגות של המורים ביחסי-הגומלין שלהם עם התלמידים, עם ההנהלה ובינם לבין עצמם. איכות התקשורת של המורה עם תלמידיו – תוך כדי נתינת דוגמא אישית ושימוש בונה ומיומן באמפתיה אשר מהווה גורם חשוב ומשמעותי בעיצוב אקלים ביה"ס. באורח החיים של ביה"ס המבוסס על עקרונות הצדק כלולה גם דרישה מתמדת של ביה"ס לצמצום מירבי של מצבי תסכול של התלמיד, שעלולים לעוררו לתגובה תוקפנית.

אוכלוסייה

המחקר הנוכחי בדק 100 מורים ומורות.

 

כלי המחקר

במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשיטת מחקר כמותית המבוססת על שאלון עמדות במטריצת הסכמה להיגדים.

 

הליך המחקר

טרם חלוקת השאלונים פניתי למספר בתי ספר בבקשה לחלק שאלונים.

חלוקת השאלונים נמסרה באופן אישי. בחלק מהמקרים השארתי את השאלונים והמורים מילאו בזמנם הפנוי את השאלונים. 

 

שאלון חלקי - סולם אלימות ישירה ועקיפה

סולם

פריטים

קרונבך אלפא

אלימות פיזית

1,5,9,13,21,23

87.

אלימות מילולית

3,7,8,14,15,19,20

79.

אלימות עקיפה

2,4,6,10,11,12,16,17,18,22,24

83.

התנהגות אלימה-כללי

1-24

93.

 

מצגת אלימות תלמידים פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

סיטה, א. אקלים חברתי בכיתה עבודת גמר לתואר מוסמך. אוניברסיטת תל- אביב הפקולטה למדעי הרוח.

פולן,מ' הארגריבס, ר', על מה כדאי להילחם בבית הספר. ירושלים, מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, מנהל כוח באדם והאגף לתוכניות לימודים במשרד החינוך


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת