עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית פרקטיקום ניהול מערכות בריאות,מד"א:בניית מוקד רפואת חרום לאור חוק מגן דוד אדום,ISO 9001 רגולציה משרד הבריאות (עבודה אקדמית מס. 11462)

‏390.00 ₪

28 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11462
עבודה אקדמית פרקטיקום ניהול מערכות בריאות,מד"א:בניית מוקד רפואת חרום לאור חוק מגן דוד אדום,ISO 9001 רגולציה משרד הבריאות


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי בניית מוקד רפואת חרום לאור חוק מגן דוד אדום?

 

תוכן עניינים

מבוא

תיאור הארגון

הבעיה הניהולית

מטרת העבודה

סקירת ספרות

תהליך הקמת בי"ח

רקע על הארגון הנבחר

הדגשים העסקיים בהם פועל הארגון

המוקד הרפואי יפעל באיכות

נהלים אחידות ותקני ה- ISO

מבנה הארגון

עבודת צוות

מתודולוגיה

מערך המחקר

כלי המחקר

הליך המחקר

עיבוד נתונים

מגבלות המחקר

ביבליוגרפיה

 

מגן דוד אדום בישראל, ארגון ההצלה הלאומי ואשר חרט על דגלו את האמרה התלמודית: "כל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא". לאורה של אמרה זו ממלא הארגון את ייעודו המרכזי מאז הקמתו ועד ימינו אלה - הצלת חיי אדם. מטרות התאגיד ותפקידיו הסטטוטוריים קבועים בסעיף 3 לחוק מד"א שאושר ע"י כנסת ישראל, והושלמו בתקנון מד"א משנת תשנ"ט: למלא את התפקידים של אגודה ארצית ולהיות שרות-עזר לכוחות הרפואה של צה"ל בזמן מלחמה ולהתכונן לכך בזמן שלום, לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה, לקיים לטובת כלל התושבים שרות של אגירת דם, פלסמה ומוצרי לוואי שלהם, למלא כל תפקיד נוסף שייקבע בתקנון האגודה. מטרות נוספות של האגודה כמוגדר בתקנון:

הדרכה בתחומי העזרה הראשונה והרפואה הדחופה בטרם אשפוז. קיום מערך מתנדבים והכשרתם להגשת עזרה ראשונה, וסעד חיים בסיסי ומתקדם. הסעת חולים, יולדות, פינוי נפגעי תאונות ופצועים ופינוי הרוגים ונפטרים. הסעה והעברה של רופאים, אחיות וכוחות עזר רפואי.

 

משך עשרות רבות של שנים, משרת ארגון מד"א בנאמנות את תושבי מדינת ישראל בהיבטים אלה ארגון מד"א שזור בהיסטוריה של מדינת ישראל לאורך כל תקופותיה ופועל כחלק בלתי נפרד מהנוף המקומי, תוך שהוא מסייע לנזקקים ולחולים, מטפל בנפגעים בכל ימות השנה, מציל פצועי תאונות ומלחמות ישראל, מחנך דורות של מתנדבים ותורמי דם צעירים ומבוגרים, ומטמיע בציבור את חשיבות ערך השמירה על חיי אדם. צוותי האמבולנסים וניידות הטיפול הנמרץ מטפלים במאות אלפי קריאות בשנה בהם: חולים יולדות ונפגעים מתאונות שונות. שירותי הדם של מד"א מתרימים מעל 300,000 מנות דם בשנה. צוותי ההדרכה מדריכים במהלך השנה 60,000 בני נוער, מבוגרים, וצוותים רפואיים בקהילה. יחידת הכוננים הארצית של מד"א מונה 3,000 עובדים ומתנדבים, מכל חלקי החברה הישראלית. מד"א מפעיל 750 אמבולנסים, ניידות לטיפול נמרץ וניידות דם בכל רחבי הארץ. 100 אופנועי חירום נוטלים חלק חשוב במענה המידי לאירועי חירום בערים ובפריפריה.

 

בחרתי לקיים את הפרקטיקום בתחנת מד"א בקריית שמונה, הנמצאת במרחב גליל עליון. תחנה זו, נותנת מענה רפואי בעתות חרום לתושבי קריית שמונה וגלילותיה. יחד עם זאת לא אתמקד בפעילות תחנת מד"א המסורתית וכן אתמקד בשירות נוסף העשוי להיכנס לשירות מד"א מתוך הנחיית משרד הבריאות.

 

בתחנת מד"א בקריית שמונה פועל מזה כשלושה עשורים חדר מיון קדמי ואחריות הפעלתו הן האדמיניסטרטיבית והן הניהולית היא של בית החולים הממשלתי בצפת, חדר מיון זה הוקם בתחילת שנות השמונים עת העיר והסביבה היו תחת התקפות קטיושות רבות, הקמתו של חדר המיון נבעה מתוך הצורך לתת טיפול מידי בטרם העברה לבית החולים בעצם, זרוע ארוכה של בית החולים ובכך להימנע מפינוי נפגעים מידית , ובכך צי האמבולנסים פינה לבית החולים רק עם שוך ההפגזה, חדר המיון אויש 24/7 בשני רופאים ואחות עם ציוד רפואי ותרופתי למתן מענה מיטבי ומידי. מזה מספר שנים בית החולים מעוניין להתנתק מכבלים אלה לטענתם מעמיס כלכלית על בית החולים ולדעתם מה שנכון היה ל שנות השמונים אינו נכון לימינו,

לפני כארבעה חודשים פנה מנכ"ל משרד הבריאות למד"א בבקשה לבדוק את האפשרות להפעלת המקום גם כפיילוט למקומות פריפריאליים, המשימה הוטלה על מנהל אגף רפואה בתחום הרפואי והחלק הארגוני אדמיניסטרטיבי הוטל עלי להתכונן ולהכין ניירות עמדה בנושא.

 

ארגון ההצלה הלאומי (מד"א בישראל), חרת על דגלו את האמרה התלמודית "כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא". לאורה של אמרה זו ממלא הארגון את ייעודו המרכזי מאז הקמתו ועד ימינו אלה - הצלת חיי אדם. מד"א מפעיל יחידת כוננים ארצית המורכבת ממתנדבים פעילים ועובדים (המבצעים תפקיד זה בהתנדבות) על מנת לספק מענה כנדבך נוסף למערך רכבי ההצלה בארגון ולמתן מענה רפואי עד להגעת צוות מד"א או במטרה לסייע לצוות מד"א. יחידת הכוננים מונה כ 2700 מתנדבים ועובדים - חובשי רפואת חירום, חובשים בכירים, פארמדיקים ורופאים הפרוסים בכל רחבי הארץ. כולם מתנדבים פעילים המבצעים משמרות בפועל על אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מגן דוד אדום. הודות לפריסתם רחבת ההיקף בכל רחבי הארץ וזמינותם הגבוהה מוזנקים הכוננים ומגיעים לאירועים בהם לזמן חשיבות קריטית להצלת חיי אדם.

 

הפרקטיקום מהווה הזדמנות להכין את ההפעלה תוך רצון להקים מערך ראשוני זה אשר יקבע את מתן השירות המושפע מחוק מד"א ומאידך לצרף אמות מידה הן של משרד הבריאות והן של מד"א על פי אמות המידה הקבועות במד"א ויישום גישת הניהול ISO 9001 המיושמת במד"א.

 

מוקד רפואת חרום, אשר יתפקד ויאויש במשך כל שעות היממה, ע"י אנשי מקצוע יעילים ומנוסים. בניית מערך זה תתבצע תוך הקמת צוות הפעלה (אגף רפואה –מנהל המרחב ) אשר יתרום מהידע הקיים בארגון וכל אחד בתחום התמחותו.

ההתבססות ובניית המערך יבוא לידי ביטוי בקביעת יעדים ומדדים בהיבטים שונים כגון: ניצול יעיל של משאבים, מבדקי איכות פנימיים וחיצוניים, לקבוע מדיניות לטיפול בתלונות ופניות של לקוחות כך שניתן לגזור מהן פעולות מתקנות, לעצב מדיניות ברורה ומוכרת לבטאה במסמך שיכלול את מדיניות האיכות ומחויבות ההנהלה לגבות אותה ולממשה תוך עדכונה והתאמתה על פי צרכים משתנים מעת לעת, להלן יקרא " אמות מידה" ,לוודא שתוכנית אב ותוכניות העבודה יתבססו על אמות מידה הנהוגים בארגון מחד ומאידך אמות המידה התואמות את מדיניות משרד הבריאות.

  1.  
  2. מטרת העבודה

מטרת העבודה להציע מוקד רפואת חרום אשר יתן מענה איכותי ויעיל תוך שימת דגש על ערכי היסוד של מד"א, חוק מד"א, והנחיות הרגולטור – משרד הבריאות לטובת ציבור מקבלי השירות.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

סמואל, י. ארגונים – מבוא לתורת הארגונים, מהדורה שלישית. זמורה ביתן. פרק 4 . מבנים ארגונים.

קוטלר, ד' , הורניק י' . ניהול השיווק, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה.

 

Bond, T.G. and King, J.A. "Measuring client satisfaction with public education II: comparing schools with state benchmarks", Journal of Applied Measurement, Vol. 4 No. 2, pp. 258-68. העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות