עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תוכנית עסקית אוכל איכותי הביתה,פלטפורמה חברתית,אפליקציה רכישת מזון ביתי שבושל ע"י שפים (עבודה אקדמית מס. 11450)

‏390.00 ₪

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11450
עבודה אקדמית תוכנית עסקית Meet n

העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת בקריה אקדמית אונו, אצל ד"ר אבנימלך.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תוכנית עסקית Meet n'Eat אוכל איכותי הביתה פלטפורמה חברתית רכישת מזון ביתי שבושל ע"י שפים?

 

 

מטרתה של אפליקציית
תשמש כפלטפורמה חברתית Meet’N’Eat . המחפשים ארוחות ביתיות בבית השף או בטייק אווי
ת למקסם את אפשרות  המקשרת בין משתמשיה תוך שימוש בשירותי מיקום וחוות דעת על מ
ותיו.  הבחירה של כל לקוח ע"פ רצו
ה של החברה הוא להיות האפליקציה המובילה בתחומה המחברת בין שפים לסועדים תוך  חזו
שימוש באפליקציה כפלטפורמה חברתית מבוססת מיקום הממקסמת את החוויה לפי רצון
יו.  הלקוח והאפשרויות העומדות בפ
מהות המוצר:
ה פלטפורמה חברתית מבוססת מיקום המאפשרת מחד לשפים להציע את  האפליקציה הי
ריה המחפשים ארוחה ביתית בין  יין תמורת תשלום, ומאידך, לחובבי קולי  תבשיליהם לכל המעו
אם בלקיחת טייק אוויי ובין אם בסעודה בבית השף.
הלקוחות יוכלו לפתוח את האפליקציה ולראות מה מוצע באזור הקרוב אליהם או באזור אליו הם
שים עובדים המחפשים ארוחות צהריים ביתיות אך  ים להגיע. זהו הפתרון האידיאלי לא  יי  מעו
י, או מחפשים ארוחה ביתית לקחת הביתה למשפחה. אפשרות  אין להם זמן לבשל בערב לפ
וספת היא ארוחה בבית השף לבד, עם חברים או עם זרים אשר הגיעו לארוחה גם כן ובכך 
שים חדשים.  ת הארוחה, הכרת השף והכרת א  להעצים את החוויה החברתית תוך למידה על הכ
שים בעלי מטרה  ה השימוש בפלטפורמה חברתית המקרבת בין א  היתרון של האפליקציה הי
ים באוכל ביתי לעצמם או המשולב  יי  משותפת (שפים המציעים את מאכליהם ולקוחות המעו
בחוויה חברתית בבית השף) לבין היות האפליקציה מבוססת מיקום.
תיאור השוק:
ף המזון, הסקטור הוא אוכל חברתי תוך התמקדות בשוק האוכל  ו ע  ה המיזם הי  ף אליו פו  הע
י סוגי המשתמשים: שפים וסועדים.  ה לש  הביתי. הוא פו
שים עובדים,  ע בעיקר בין גילאי 20-60 . מדובר בא  ה לקהל יעד רחב ומגוון ה  פו Meet’N’Eat
טים או צעירים המחפשים אוכל ביתי לארוחת צהריים, ארוחת  י טעם, סטוד  י ריה א  חובבי קולי
ערב עם המשפחה או ערב בחוץ עם חברים.
ים  יי  סה צדדית או מעו  ה לשפים חובבים בעיקר המחפשים הכ  מצד השפים, האפליקציה פו
סות בעולם  ם מסוגלים כלכלית לפתוח מסעדה שרוצים להת  לחלוק את אהבתם לבישול אך אי
ימלי להפסדים כלכליים.  זה תוך לקיחת סיכון מי
יתן להוסיף עוד לקוחות  ציאלים בישראל כאשר לכך  גודל השוק עומד על כ 5- מליון לקוחות פוט
ו מהטייק אוויי אשר ההורים יביאו הביתה,  ה כמו לדוגמא ילדיהם של הסועדים אשר יה  מש
ה  וסף. כ- 2.4 מליון תיירים פוקדים את ישראל מדי ש  ם קהל מטרה  תיירים המגיעים לארץ הי
2
ורובם משתמשים בפלטפורמות חברתיות מבוססות מיקום העוסקות התחומים אחרים כמו
ים בעולם ובישראל  שוק זה גם מראה על צמיחה ככל שחדירת השימוש בסמארטפו .airbnb
ים.  בפרט גודל וכך גם הגידול במשתמשי האפליקציות בסמארטפו
ת מפתחי המיזם, בהתאם לגידול במספר המשתמשים, לבדוק את  ה הרביעית בכוו  לאחר הש
ציאל השוק גדול יותר באופן טבעי.  האפשרות של חדירה לשווקים בחו"ל שם פוט
אתרים אלו .yummy.co.il - ו Eatwith ט כמו  טר  ם אתרי אי  המתחרים העיקריים של המיזם הי
הוא האפשרות Meet’N’Eat ם מבוססי מיקום. היתרון של  ט ואי  טר  ודומיהם מבוססי אי
לראות בגוף האפליקציה את המרחק מבית השף ואת המוצרים אותם הוא מציע ללא הצורך
ותן דגש רב יותר על  ס לאתרי מפות כדי לאתר המרחק ואת צורת ההגעה. כמו כן, המיזם  להיכ
ה גם אפשרות לדרג את איכות השפים  היותו פלטפורמה חברתית אשר מעבר למפגשים יש
והמוצרים ולהמליץ עליהם.
אסטרגיה עסקית ושיווקית:
ות וגם בכמות  ת למצב את עצמה כאפליקציה מובילה בתחומה בחדש  מתכ Meet’N’Eat
ה למשוך את כמות השפים והסועדים הגדולה ביותר ע"י שיווקה  משתמשים. המטרה הי
ט מתחרה בשל  טר  כפלטפורמה חברתית מתקדמת המציעה שירות שלא קיים באף אתר אי
היותה מבוססת מיקום בזמן אמת וחוות הדעת של המשתמשים האחרים.
ה בישראל והגדלת כמות המשתמשים ל- 300,000  המטרה היא להגיע ל- 20,000 הורדות בתוך כש
ו התפתחות לשווקים מחוץ לישראל.  ים, כאשר השלב הבא לאחר הערכת הי  תוך 4 ש
ת ההשקה העמלה תעמוד על 10%  המודל העסקי: הרווחים יגיעו מעמלה בגובה 15% (כאשר בש
וסף, מפרסומים בתוך האפליקציה.  בלבד). וב
י דרך עיקריות:  אב
ית עד 3 חודשים לאחר מכן.  * הקמת שלד חברה תוך 3 חודשים וסיום פיתח אפליקציה ראשו
ויות החל מהחודש התשיעי לתחילת פעילות המיזם.  ה בח  * אפליקציית בטא תהיה זמי
* עלייה הדרגתית במספר המשתמשים כאשר המטרה היא כ- 300,000 משתמשים במהלך 4
ות.  ים הראשו  ה
מטרתה של אפליקציית Meet’N’Eat 
תשמש כפלטפורמה חברתית לאנשים המחפשים ארוחות ביתיות בבית השף או בטייק אווי
 למקסם את אפשרות המקשרת בין משתמשיה תוך שימוש בשירותי מיקום וחוות דעת .
אפליקציית טק אווי: שכלול הנוהג לקנות מזון מהיר במקום אחד (מסעדה, מזנון או חנות לממכר מזון מוכן) ולאכלו במקום אחר, בדרך כלל בבית הקונה או במקום עבודתו. המונח מתייחס להזמנה טלפונית של המזון כאשר הרוכש מגיע למסעדה על מנת לקחת את ההזמנה, אך לא למצב שבו ההזמנה מגיעה עם שליח, או במילים אחרות אורדר אין (באנגלית Order-in  ).

אופיו של הטייק אוויי משתנה ממדינה למדינה, ואף משתנה מעת לעת בהתאם לאופנות בתחום המזון. כך, למשל, באנגליה, אוסטרליה וניו זילנד נהוג טייק אוויי של פיש אנד צ'יפס. בגרמניה מקובל טייק אוויי של נקניקיות ושווארמה, ביפן ידועה ארוחת הבנטו המסורתית, ובמרבית מדינות המערב מקובל טייק אוויי של אוכל סיני ופיצות. בישראל ישנם סוגים רבים של מאכלים הנלקחים כטייק אוויי - ובהם נכלל גם האוכל הנמכר ברחוב, במזנונים שבהם אין מקומות ישיבה. אוכל זה נאכל בעמידה או תוך כדי הליכה וכולל את הפלאפל והשווארמה, הנחשבים כמאכלים לאומיים בישראל. בצרפת מקובל הנוהג של קניית קרפים מקיוסקים ואכילתם ברחוב, בדומה לפלאפל בישראל. 

עם הגידול בהגירה ממדינות מזרח אסיה לארצות הברית ומדינות אירופה, נפתח מספר גדל והולך של מסעדות במטבחים מזרח אסייתיים (ובהם המטבח היפני, המטבח התאילנדי, המטבח הקוריאני והמטבח ההודי), ואף מסעדות אלו החלו לספק שירותי טייק אוויי. בשנים האחרונות (החל משנות ה-90) הפך טייק אוויי אסייתי (בעיקר מאכלי אטריות וסושי) לאופנתי גם בישראל.

אפליקציה המובילה בתחומה המחברת בין שפים לסועדים תוך  חזו
שימוש באפליקציה כפלטפורמה חברתית מבוססת מיקום הממקסמת את החוויה לפי רצון
מהות המוצר:
פלטפורמה חברתית מבוססת מיקום המאפשרת מחד לשפים להציע את  האפליקציה הי
ריה המחפשים ארוחה ביתית בין  יין תמורת תשלום, ומאידך, לחובבי קולי  תבשיליהם לכל המעו
אם בלקיחת טייק אוויי ובין אם בסעודה בבית השף.
הלקוחות יוכלו לפתוח את האפליקציה ולראות מה מוצע באזור הקרוב אליהם או באזור אליו הם
שים עובדים המחפשים ארוחות צהריים ביתיות אך  ים להגיע. זהו הפתרון האידיאלי לא  יי  מעו
י, או מחפשים ארוחה ביתית לקחת הביתה למשפחה. אפשרות  אין להם זמן לבשל בערב לפ
וספת היא ארוחה בבית השף לבד, עם חברים או עם זרים אשר הגיעו לארוחה גם כן ובכך 
שים חדשים. 
תיאור השוק:
ענף המזון, הסקטור הוא אוכל חברתי תוך התמקדות בשוק האוכל  ו ע  ה המיזם הי  ף אליו פו  הע
י סוגי המשתמשים: שפים וסועדים. 

 

(בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות