עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית קרפול, איכות סביבה חינוכית,חסכון אנרגטי נסיעה,איכותני/כמותני,קארפול, היבטים סביבתיים גלובליים רכב ירוק, נסיעה משותפ (עבודה אקדמית מס. 11415)

‏390.00 ₪

43 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11415
עבודה אקדמית חסכון אנרגטי נסיעה, נסיעה משותפת עובדים ,carpooling ,אוריינות סביבתית, חינוך סביבתי, התנהגות סביבתית ידידותית

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי חסכון אנרגטי סביבתי בנסיעה משותפת של עובדים למקום העבודה ?

תוכן עניינים

תקציר

מפתח טבלאות וגרפים.

1. מבוא

2.  סקירת ספרות

            2.1. מערכות התחבורה היבשתית כבעיה גלובלית ומקומית

              2.2. פעולות ואמצעי מדיניות מערכתיים לצמצום גודש תחבורתי בהיבט

                     גלובלי ומקומי

              2.3. דפוסי התנהגות של ציבור בתחום התחבורה

            2.4 חשיבותו ומטרותיו של  החינוך הסביבתי 

                        2.4.1.    אוריינות סביבתית מהי ?

                        2.4.2.    חינוך סביבתי בישראל

3. מתודולוגיה כמותנית

            3.1. אוכלוסיית המחקר

            3.2. משתני המחקר

             3.3. הגישה המחקרית

            3.4. כלי המחקר

            3.4. הליך המחקר

            3.5. עיבוד וניתוח ממצאים

4. ממצאים ותוצאות

            4.1. ידע ומודעות למושגים הקשורים לנושאים סביבתיים

            4.2. עמדות עובדות הסגל המנהלי ביחס לנושאים סביבתיים

            4.3. מגבלות וחסמים מצד עובדות הסגל המנהלי ביחס השימוש ב'נסיעה משותפת'

            4.4. נכונות העובדות לפעול לשימוש גובר בנסיעה משותפת

            4.5. התנהגות אישית סביבתית

            4.6. רעיונות לקידום נסיעה משותפת במכללה

            4.7. השוואה בין תוצאות המחקר שהתקבלו בקרב עובדות הסגל המנהלי לבין סטודנטים  

                     בהקשר לרמת האוריינות הסביבתית

5. דיון

    רפלקציה אישית

6. סיכום

    ביבליוגרפיה

נספח 

 

בשני העשורים האחרונים ההשפעה של פעילות האדם על הסביבה הפכה למוחשית יותר ויותר. אין כיום ספק לגבי הקשר שבין הפעילות האנושית ואיכות משאבי הטבע והיכולת של האדם להינות מסביבת חיים טובה. בעולם המערבי תופעות אלו קשורות בקשר הדוק לצריכת האנרגיה והתחבורה הנובעת מאופי החיים המערבי. התלות הרבה ברכב ופיתוח התשתיות התומכות בתלות זו, הביאו אותנו למצב שבו קשה מאוד להתנייד ולקיים חיים ברמה גבוהה ללא שימוש מלא ברכב פרטי. למרות הנוחות שמספק הרכב הפרטי, השימוש היומיומי בו גורר השפעות סביבתיות וכלכליות שליליות רחבות היקף. על רקע הגידול במודעות בשנים האחרונות,  בישראל ובעולם, לנזקים סביבתיים והשלכותיהם לדורות הבאים, הרי שיש חשיבות רבה בנקיטת צעדים שירסנו את השימוש ברכב הפרטי ויעודדו מעבר לדפוסי התנהלות תחבורתיים אלטרנטיביים.

על כן, מטרת המחקר הנוכחי הייתה איסוף נתונים איכותניים וכמותיים על האוריינות הסביבתית של עובדי הסגל המנהלי של מכללת בית ברל. ממצאים אודות  ידיעותיהם, עמדותיהם, נכונותם, התנהגותם בפועל כלפי דפוס נסיעה משותף למכללה יכול לחזות ולמפות את סיכויי ההצלחה של מהלך מתוכנן מצד ראשי המכללה , כמו גם את הכשלים והחסמים שיש לתת את הדעת ולטפל בהם מבראשית על מנת להחיל שינוי ארגוני כה נרחב. 

המחקר התבצע במכללת בית ברל בהשתתפות 30 מעובדיה המנהלתיים. שאלון ובו שאלות סגורות ופתוחות הועבר לנחקרים על מנת לבדוק את רמת האוריינות הסביבתית בסוגיות  ספציפיות וכלליות כאחד. מפילוח הנתונים ומאפייני הרקע נמצא כי לעובדי המכללה קיים ידע ומודעות לגבי נושאי סביבה בוערים וכמו גם על ההשלכות החיוביות בצמצום ההרס הסביבתי. אף על פי שרמת המסוגלות העצמית בבחינת עמדותיהן הייתה גבוהה, בעמדות אשר הצריכו פעילות אקטיבית ולא מאווי לב  , עמדותיהם לא הצביעו כל גישה פרו סביבתית חזקה. נוסף על כן, בולט היה הפער שנמצא בין התנהגות מוצהרת שכוונה לרווח כלכלי לפרט ובין פעולות שהצריכו מאמץ ושינוי התנהגותי ומחשבתי. 

עם זאת, בעקבות הממצאים- ניתן לגבש מסקנות ראשוניות ולפיהן על ראשי המכללה להוביל מהלך יזום, רב שנים ובעל נראות על מנת להביא לשינוי תודעתי בקרב עובדיו. בנוסף יש לשקול בחיוב מתן תמריצים כספיים לעידוד המעבר לנסיעה משותפת.

 

 

מילות מפתח : נסיעה משותפת, carpooling , אוריינות סביבתית, חינוך סביבתי, התנהגות סביבתית ידידותית

 

חלק מן השאלון לדוג':

1)      מהי מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים (ציין ב X במשבצת המתאימה): 

 

היגדים

מסכים בהחלט

מסכים

אין לי דעה

לא מסכים

מתנגד באופן נחרץ

1

להתנהגות האישית שלי יש יכולת השפעה לסביבה

 

 

 

 

 

2

אני מוכן להשתמש ב carpooling אפילו אם זה גורם לי לעיכוב ל 15 -20 דקות

 

 

 

 

 

3

אני מסוגל להשפיע ולקדם נושאי סביבה בסביבה בה אני חי

 

 

 

 

 

4

אני עושה מעל ומעבר לקידום ושיפור איכות הסביבה

 

 

 

 

 

5

ניתן לפתור את הבעיות הסביבתיות ללא שינוי גדול באורח החיים שלנו

 

 

 

 

 

 

 

 

6

כשמשתמשים רבים יחלקו רכב לנסיעה משותפת למכללה איכות הסביבה תשתפר

 

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ספר העובדות העולמי CIA, 2018    

משה טרדימן, אתגרי הביטחון הסביבתי במזרח התיכון: איום על השרדות משטרים, מגזין המזרח הקרוב 

 

Cairns, S., Atkins, S., &   Goodwin, P. Disappearing traffic? The story so far. Municipal Engineer 151 (1), 13–22.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות