עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הקול ביהדות, קבלה, ספר הזוהר, קול באשה ערווה, חסידות רבי נחמן מברסלב, חסידות חב"ד, מדרשי בת הקול (עבודה אקדמית מס. 1136)

‏290.00 ₪

36 עמודים

עבודה אקדמית מספר 1136
סמינריון הקול ביהדות, קבלה, ספר הזוהר, קול באשה ערווה, חסידות רבי נחמן מברסלב, חסידות חב"ד, מדרשי בת הקול

תוכן עניינים

מבוא. 4

שאלת המחקר. 4

קבלה. 5

קול. 8

בת קול. 8

התגלות בת הקול. 8

ראשית התגלות בת הקול. 9

המשכיות הופעת בת הקול. 9

סיום פעילות בת הקול. 10

סיום פעילות. 10

הפסקת ההתגלות לאנשים ספציפיים ובזמנים מסוימים.. 11

צביון בת הקול. 11

מהות המשל. 11

משמעות הנמשל. 12

משקל בת הקול. 12

מובן לשוני 13

בת בת קול. 13

מיקומה של בת הקול והכמיהה לאל. 13

החבוי מאחורי ההבדלים.. 13

רעיונות מרכזיים.. 17

חיבור ספר הזוהר. 17

ההתנגדות לספר הזוהר. 18

קול נשי 19

נקבה כמקבל שאינו נותן 19

ההתגלות בת הקול לקהל ספציפי – דימוי הקונוס. 19

חולשת המין הנשי ביחס לנבואה. 20

נקבה כאשרוני מהאל הגברי 20

חב"ד והרבי מלובביץ' 20

שתיקה לפי הרבי מלובביץ' 21

הקול בתורת חב"ד והרבי מלובביץ' 21

הקול נספג 22

הקירות מעידים.. 22

אין מעצור לתורה ולקול. 23

רבי נחמן מברסלב. 23

הקול אצל חסידות ברסלב. 24

חן וחסד ורחמים לפי רבי נחמן מברסלב. 27

פסיקה הלכתית לפי בת קול. 27

פרשנות נקודתית. 27

לא בשמים היא. 28

בעברית החדשה ובלשון ימי הביינים.. 28

קול באישה ערווה. 29

מקור הדין 29

לאיזה קול הכוונה. 30

שירה של יותר מקול אחד או שירת מקהלה. 30

שירה שלא לשם זימה. 31

קול מוקלט. 31

סיכום.. 33

ביבליוגרפיה. 34


ביהדות, בת קול היא יישות על-טבעית המעבירה מידע מהאל לבני-האדם,כמו כן ניתן להבין את המושג כתיאור הצורה שבה מועבר המסר האלוהי, כמעין הד, ולא כתיאור של מהות. בת הקול מוצגת בהקשרים שונים במקורות ולשם מטרות שונות, ללא חוקיות מסויימת. קיימים מספר מקומות שמהם נובעת בת הקול, כגון "מאחורי הפרגוד"‏ ו"בית קדשי הקדשים"‏. מעמדה של בת הקול מבחינת טיב העברת המידע האלוהי והתוקף שלו נחשבת לפחותה מרוח הקודש ונבואה‏. בת הקול ממשיכה להתקיים גם לאחר תום הנבואה ותחילתה של הגלות ולפי מספר מאמרים של חכמנו זכרונם לברכה היא קיימת גם היום, ומהווה את דרך ההתקשרות הסטנדרטית בין האדם לאל.


הופעתה של בת הקול לא קבועה, וגם איננה מושפעת מהקשרים סיבתיים קבועים או בנסיבות אחידות. מהשוואה של מקורות חכמנו זכרונם לברכה השונים מסתבר שבת הקול מופיעה לצרכים שונים, כגון צרכים מיידים ודחופים והקשרים ספציפיים, ולפעמים גם במצבים היסטוריים שאינם דחופים, וגם כאשר הופעתה לא מביאה לשינוי של המציאות‏. גם המקבל של דברי בת הקול משתנה, לרוב פונה בת הקול לאנשי עם ישראל, אך לפעמים מובאים דבריה בהקשר לגויים, ולעתים אפילו כלפי "צבאות השמים", מושג זה מתייחס למלאכים השונים. גם הדברים הנאמרים ואופיים לא אחיד, לפעמים הם בעלי אופי חיובי,ולפעמים בעלי אופי ושלילי‏. שינויים אלו בהופעותיה של בת הקול מצביעים על הפונקציונאליות שלה ככלי רב-תכליתי בידי האל, לשם העברת מסרים מגוונים לכל מיני גופים.

ההד הוא קול החוזר מהעצמים השונים. כאשר הקול פוגע בקיר, בהר וכיוצא-בזה, הוא מוחזר חזרה. זוהי תופעת ההד. התנאי לכך הוא, שאותו עצם שמחזיר את ההד יהיה קשיח ובעל יכולת החזרה, שכן אם יהיה זה עצם רך, הסופג את הקול לקירבו, לא תיווצר כל תופעה של הד.

 

דבר זה מסביר מדוע לא היה הד לקול האלוקי. כשהקב"ה אמר4: "אנכי ה' אלוקיך", היה זה ב"קול גדול" כל-כך, ששום דבר לא יכול היה לעמוד מולו. הקול חדר אל תוך כל המציאות ולא הוחזר ממנה.

 

כל חלקי הבריאה, ובכלל זה גם הדומם, ספגו לתוכם את הקול האלוקי והושפעו ממנו. במעמד הר-סיני היה מצב דומה לזה שיהיה לעתיד-לבוא5, המתואר במלים6: "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר" - אפילו הבשר הגשמי יחוש את הגילוי האלוקי. וכך היה גם בעת מתן-התורה, שכל המציאות כולה קלטה וספגה את הגילוי של הקול האלוקי.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

יחיאל הררי, סודו של הרבי, הוצאת ידיעות ספרים, תל אביב
  1. תלמוד בבלי, מסכת כריתות, דף ה, עמוד ב, תלמוד בבלי, מסכת הוריות, דף יב, עמוד א
  1. תוספות יום-טוב, יבמות פרק טז משנה ו

Scholem Gershom, “Kabbalah”, New York : New American Library

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת