עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית צרפתית שפה זרה שניה בחינוך, חינוך, הוראת שפות (עבודה אקדמית מס. 11345)

‏290.00 ₪

13 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11345
עבודה אקדמית צרפתית שפה זרה שניה בחינוך, חינוך, הוראת שפות


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי צרפתית כשפה זרה שניה בחינוך?

 

תוכן עניינים

מבוא. 

הפיקוח על הוראת הצרפתית במשרד החינוך בישראל. 

מטרות על. 

א. כשירות קוגניטיבית המאפיינת את לימוד השפה

ב. כשירות מטה-קוגניטיבית החשובה לתהליך הלמידה

ג. כשירות חברתית-תקשורתית-תרבותית המלווה את תהליך הלמידה

ד. איכויות אישיות החשובות לכל תהליך למידה

הוראת שפה זרה שניה

סיכום

ביבליוגרפיה

 

עבודה אקדמית זו תעסוק בצרפתית כשפה זרה שניה בחינוך.

בתי-ספר שיש בהם מספר רב של תלמידים המעוניינים בלימודי צרפתית כחלופה לערבית יכולים להמיר ערבית בצרפתית כשפה זרה שנייה עבור תלמידים אלה.

החברה במדינת ישראל, שהיא מדינה רב-לשונית ורב-תרבותית ומדינה קולטת הגירה, מתמודדת עם סוגיות לשוניות מורכבות, הבאות לידי ביטוי בין השאר במערכת החינוך. השפה העברית עברה תהליך החייאה מרשים והפכה לשפה השלטת במדינה, ורכישתה על ידי דוברי שפות אחרות מלווה בדילמות בדבר דרכי הלמידה ושימור השפות והתרבויות של ארצות המוצא של המהגרים לומדי העברית. העובדה שלמדינה שתי שפות רשמיות - עברית וערבית - מזמנת לפתחנו דיון ועיסוק בהיבטים פוליטיים והיסטוריים של שפה חברה ותרבות. ולבסוף, השאיפה להכין את התלמידים במערכת החינוך לעולם גלובלי דובר אנגלית, אך בה בעת רב-לשוני, מציבה אתגרים לא פשוטים.

החוקרים מדגישים שבמדינת ישראל, הממשיכה לקלוט עלייה ממקומות רבים בעולם, שהחברה המתפתחת בה נחשבת למתקדמת, הם היו מצפים להיווצרות של רב-תרבותיות שבה מכבדים את מקורן של כל הקהילות ומעודדים את שימור לשונותיהן. יתרה מזו, יש חשיבות רבה ללימוד שפות זרות היקרות לא רק ללבם של הדוברים בארץ אלא גם לשם תקשורת עם קהילות דוברים בעולם ולהרחבת האופקים של הלומדים בישראל.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


מוצ'ניק, מ', ניזניק, מ', טפרה, א' וגלוזמן, ט' (2014). לימוד שפות זרות בבתי ספר בישראל: רוסית, אמהרית, צרפתית וספרדית. בתוך ס' דוניצה-שמידט וע' ענבר-לוריא (עורכות), סוגיות בהוראת שפות בישראל: חלק ב' (עמ' 262-225). תל-אביב: מכון מופ"ת.

 

Nadeau, Jen-Benout, and Julie Barlow. The Story of French. First U.S. ed. New York: St. Martin's Press


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות