עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית המתות חסד, המתת חסד משפט עברי, חולה נוטה למות, ההלכה היהודית (עבודה אקדמית מס. 11294)

‏290.00 ₪

 35 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11294
עבודה אקדמית המתות חסד, המתת חסד משפט עברי, חולה נוטה למות, ההלכה היהודית

 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 1

סוגיות משפטיות ואתיות בקבלת החלטות בקשר להמתת חסד. 2

שאלת המחקר. 2

דילמות באתיקה הרפואית. 2

היבט רפואי 3

קדושת החיים וזכות האדם לחייו 4

סוגי המתת חסד. 5

מעשה ומחדל. 6

המתת חסד פאסיבית. 7

המתת חסד אקטיבית. 7

המתת חסד לא רצונית. 7

סיוע בהמתת חסד עפ"י המשפט הפלילי בישראל. 7

המתות חסד והההלכה היהודית. 9 

בעלות האדם על גופו 9

היחס ליסורים.. 9

המתה פעילה בהלכה. 10

הפסקת טיפול מאריך חיים.. 10

תפילה למותו של החולה הנוטה למות. 13

מקורות התייחסות להמתת חסד פעילה. 14

מקורות התייחסות להימנעות מטיפול מאריך חיים.. 14

דוגמאות, עקרונות וכללים בעניין הסרת המונע. 15

המתות חסד והנצרות. 16

המתות חסד והאיסלאם.. 17

המתת חסד או סיוע להתאבדות. 18

מקרה: טייס קרב המבקש למות בכבוד. 19

חוק החולה הנוטה למות. 20

עקרונות בסיס החוק. 21

הגבלות בחוק ״החולה הנוטה למות״. 25

חולים דמנטיים וכרוניים.. 25

פרשת צדוק. 26

הצעת פתרון 26

סיוע בהמתת חסד עפ"י המשפט הפלילי בישראל. 28

משפט משווה. 29

המתת חסד בדין הספרדי 29

המתת חסד בארה"ב. 30

מדינת אורגון 31

השפעתו של חוק die with dignity law.. 31

ניסיון לבטל את החוק die with dignity law.. 31

המצב המשפטי בארה"ב לאחר החקיקה באורגון 31

המתת חסד בגרמניה. 31

המתת חסד באנגליה. 32

המתת חסד בהולנד. 32

המתת חסד בקנדה. 32

המתת חסד בשוויץ. 32

סיכום.. 34

ביבליוגרפיה. 35

 

במאה האחרונה המדע עשה קפיצת דרך משמעותית. מחלות שבעבר המיתו-נכחדו מהעולם,מחלות אחרות כיום הן ברות ריפוי ותוחלת החיים עלתה משמעותית. אף על-פי כן טרם נמצאה הדרך להבטיח במקביל המשכיות החיים וגם את איכותם. כתוצאה מכך נוצרת לעיתים מצב של חיים עתירי סבל וכאב.

 

בעבודתי התייחסתי להמתת חסד תוך בחינת שני ערכים,עקרון קדושת החיים מול זכות האדם על חייו ואיכות חייו. ההתייחסות הינה מנקודת מבט מוסרית,אתיקה-רפואית,אמונה ודת,ערכי הדמוקרטיה לפי החוק ובתי-המשפט.

הצגתי צורות שונות של המתת חסד,וכן פירטתי את הגישות השונות בעד ונגד המתת חסד. ציינתי תקדימים מרחיקי לכת אשר קידמו את השינוי בהוראות החוק ויישומן בארץ. כמו-כן סקרתי את הסוגיה במדינת ארה״ב ושוויץ.

 

אף על פי קדושת ערך החיים ההלכה אינה אדישה לסבלו של החולה ועקרונית היא אף מצדדת בהקלתו כמצווה מוסרית. ביהדות קיים עיקרון ״מיתה יפה״,אין הכוונה להמתה מתוך רחמים אלא למידת רחמים בעת המיתה.

 

נוכחנו לראות בעבודתי כי בכל היבט ישנן השקפות שונות בנושא וסוגיה זו תהא שנויה במחלוקת. המחלוקת נובעת מהדעות וההשקפות השונות של הפרט וכמובן עקב פערי התרבות השונים בעולם. אין ספק שמדובר בסוגיה קשה ומורכבת,אולם אין שום הצדקה לחברה להוסיף ולהתעלם ממנה.

 

מנקודת מבטי,נושא המוות היא נקודה עדינה שקשה להאמין שתהיה הסכמה כוללת לגביה. אם לאדם יש יכולת שליטה בתחילת דרכו על איכות חייו והמשכיותו מן הדין כי תהיה לו גם שליטה בסוף חייו.

עברנו כברת דרך על-מנת להבטיח את הזכות לאוטונומיה של הפרט בכדי שנוכל להיות אדונים לגורלנו,וכמדינה דמוקרטית ליבראלית כל אדם רשאי לבחור,האם ללכת בעקבות אמונתו או לפי רצונו. עלינו להבין את השוני בין האנשים ולהתחשב בדעותיהם,זה הכרחי לקבוע קווים מנחים וברורים בכדי לאפשר לכל אדם בחברה לקבוע את מותו בדרכו או לפי אמונתו.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים )

ישראל דורון וכרמל שלו בין חוק זכויות החולה לחוק החולה הנוטה למות: התקדמות או הליכה לאחור רפואה ומשפט גיליון מסי 43 , עמ' 27.

יעל אדלשטיין חוק החולה הנוטה למות, התשס״ו-2005 במדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, רפואה ומשפט גיליון מסי 42

אברהם שטינברג, "החולה הנוטה למות: מבט השוואתי בין 'ערכים דמוקרטיים והלכתיים' ", בתוך קובץ מאמרים: "דילמות באתיקה רפואית", בעריכת ד"ר רפאל כהן-אלמגור, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ירושלים , עמ' 283-321.

כרמל שרה,״מיתת חסד והמתת חסד:עמדות רצונות והתנהגות הציבור החולים והרופאים״,הרפואההעבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות