עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בטיחות גני ילדים, בטיחות וביטחון בגן הילדים,מניעה של תאונות,בטיחות מתקני משחקים לילדים (עבודה אקדמית מס. 11259)

‏390.00 ₪

35 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11259
עבודה אקדמית בטיחות גני ילדים, בטיחות וביטחון בגן הילדים,מניעה של תאונות,בטיחות מתקני משחקים לילדים

שאלת המחקר

האם נוהלי הבטיחות בגן אכן מסייעים בהתנהלות תקינה במהלך יום הלימודים?

וכיצד ניתן להתאים אותם לרוח הזמן? 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 3

שאלת המחקר. 3

מטרת העבודה: 3

סקירה ספרותית: 4

גן ילדים מהו?. 4

מרכיבי ביטחון 5

כיבוי אש.. 7

בטיחות במטבח. 7

כללים כלליים. 7

תנאי היגיינה. 8

חומרי ניקוי 8

עזרה ראשונה. 8

תיאור המצב הקיים. 9

בטיחות ילדים: החובה למנוע נזק. 9

בטיחות-בטחון-ובריאות. 10

החובה למנוע נזק. 11

בטיחות ושלום הילד במתקני שעשועים. 21

פארק שעשועים. 21

פארקי שעשועים בישראל. 21

בטיחות ותקנים. 22

המצב בפועל. 23

הכשרת כוח אדם. 24

בדיקות בטיחות תקופתיות של מגרשי משחקים. 25

אכיפה. 25

בטיחות גני משחקים. 26

נתוני היפגעות בגני משחקים. 27

מצב גני המשחקים בישראל. 27

תקן ת״י 1498 מתקני משחק ושעשוע. 28

בדיקות בטיחות תקופתיות של מתקני משחקים. 29

בטיחות בגני הילדים הפרטיים. 30

סיכום. 31

מקורות. 33

 

גני ילדים צריכים לשמש מקום בטיחותי, הן מההיבט הפיזי והן מההיבט של ניהול הפעילות בגן. ככלל, מנהלות הגן הן האחראיות לבטיחות בגן והן הנושאות באחריות לביצוען של כל הנחיות הבטיחות. על מנהלת הגן לעשות את כל האפשר כדי לאתר את גורמי הסיכון הקיימים והבולטים לעין בגן הילדים ולהעריך את הסכנה שיש בהם. סוגי הסיכונים יכולים להיות: חצר שיש בה מפגעים, מתקני משחקים מסוכנים, דלתות שאינן מוגנות ועלולות לפגוע באצבעות הילדים, רהיטים העלולים לפגוע, משחקים מסוכנים שיש בהם כלים חדים ופוצעים, מדרגות ללא מעקות ועוד. את אלו יש לזהות בעזרת בדיקה פנימית של מנהלת הגן. על מנהל בטיחות מוסדות חינוך מוסמך מהרשות או מהבעלות להגיע לגן במועדים המחויבים, לאתר את המפגעים ואת הליקויים ולהנחות את מנהלת הגן בהתאם[1].

חוזר מנכ"ל 5.1-45 הבטחת הבטיחות בגן הילדים, מפרט כיצד יש לנהל את הבטיחות בגן הילדים, מהם הנהלים ותחומי הפעולה של מנהלות הגן, מהם סדרי הביקורת, הייעוץ וההדרכה הדרושים, מיהם בעלי התפקידים ומהי סמכותם.

כמו כן, ישנם נהלים ברורים כיצד להתמודד, חלילה, עם טיפול בתאונות ובנפגעים וכיצד להבטיח את תקינות הציוד והצעצועים בהם הילדים משתמשים וכמובן - מתקני המשחק בחצר. היבט חשוב נוסף הוא בטיחות במבנה ובציוד המטבח של הגן ושמירה על בריאותם ועל ההיגיינה של הילדים.

שאלות המחקר

האם נוהלי הבטיחות בגן אכן מסייעים בהתנהלות תקינה במהלך יום הלימודים?

וכיצד ניתן להתאים אותם לרוח הזמן?

מטרת העבודה:

מטרת העובדה זה לחקור ולהבין האם העירייה מנסה למנוע תאונות בעבודה.

האם נוהלי הבטיחות הכן מסייעם בצמצום התאונות בעבודת יום הלימודים בגן ושמירה על ביטחון הילדים.

לצורך כך חקרתי ובדקתי במקורות שונים לגבי בטיחות וביטחון בעבודה.

כמו כן בדקתי מי הם הגורמים אשר מסייעים בתהליך הבטיחות והבטיחות.

הצגתי את הקשיים בשמירה על בטיחות וביטחון.

ערכתי השוואה בנושא הבטיחות והביטחון בגן הילדים באור יהודה מול ראשון לציון.

אם ישנו גוף שמפקח ודואג להיבט הבטיחותי במסגרות חינוכיות פרטיות לגיל הרך?

התשובה, לצערנו, היא- לא! על גנים לילדים מתחת לגיל שנתיים אין כלל פיקוח של משרד החינוך. גם מגיל שנתיים עד 3 הפיקוח של משרד החינוך מתרכז בעיקר בצד הפדגוגי, לכן שלטים המופיעים בפתחי גני ילדים בהם כתוב בפיקוח משרד החינוך, אינם מעידים על פיקוח בנושאי בטיחות. [1]

הפיקוח על מסגרות הטיפול והחינוך לילדים בגילאי 0-3, נתון בידי משרד התמ"ת, על פי חוק הפיקוח על המעונות המשרד מפקח על חלק מהמשפחתונים ומעונות היום שפועלים ברחבי הארץ. מסגרות אלה מקבלות "סמל מעון" ממשרד התמ"ת ונמצאים באחריותו.

אבל, בנוסף אליהם, קיים מספר בלתי ידוע של מסגרות פרטיות בהם מטופלים ומתחנכים תינוקות ופעוטות בגילאים אלה. מסגרות אלו אינן נתונות לכל פיקוח, ואינן פועלות במסגרת רישיון כלשהו. ההערכה היא, שכ-80% מהילדים עד גיל 3 נמצאים במסגרות שאינן תחת פיקוח.

למה צריך פיקוח והדרכה בנושא בטיחות ילדים בגנים הפרטיים?

דוקא הגילאים שבהם ילדים נמצאים במשפחתונים וגנים פרטיים, הם הגילאים שמועדים ביותר להיפגע בתאונות. ילדים עד גיל 4 הם קבוצת הגיל הפגיעה ביותר לנפילות, חנק וכוויות.

בפועל, נתונים מראים כי 1 מכל 6 ילדים בגן נפגע מתאונה מיותרת, שלא הייתה אמורה להתרחש בכלל. רק החודש בן שלוש נפגע מנפילה בגן ילדים פרטי בקריית אונו.

למרות השיפור שחל בנושא השמירה על סביבה בטיחותית בגני השעשועים במהלך השנים האחרונות , עדיין קיימת בו בעייתיות רבה. קיים תקן רשמי מתקדם ומקיף, אשר נמצא בהליך עדכון מתמיד כך שיתאים לסטנדרטים המקובלים באירופה, והבעיה העיקרית היא שאין שמירה על דרישותיו לאורך זמן. המתקנים מתאימים לתקן כאשר הם מוצבים במקומם, אבל התחזוקה אינה מספיקה ואינה עומדת בדרישות התקן, ולפיכך גם במתקנים שהיו בטיחותיים בראשית דרכם עלולים להיווצר מפגעים בטיחותיים[2]. יש צורך באכיפה שיטתית ומקיפה של דרישות התקן ובהגברת המודעות של המשתמשים במתקנים לחשיבות הנושא הבטיחותי. ברשויות המקומיות מתלוננים על הקושי התקציבי שגורם הצורך לערוך בדיקה שנתית בידי מעבדה מוסמכת, אולם יש לציין כי עיקר ההשקעה אינו בבדיקה עצמה, אלא בקיום מערך הפיקוח השוטף ובתיקון הליקויים, הנוצרים בשל שימוש מתמשך ובשל השחתה מכוונת , כדי לשמור על מתקנים שעומדים ברמת הבטיחות הנדרשת.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

מברך, מרים. מנהיגות חינוכית בגיל הרך. מכון מופ"ת, (2017)

סמילנסקי, מ. "רב-שיח : להתחנך וללמוד בגן-הילדים של שנות האלפיים" , החינוך במבחן הזמן. תל-אביב : רמות - אוניברסיטת תל-אביב

איילת ברק "ליקויי בטיחות במתקני משחקים לילדים", מרכז מחקר ומידע הכנסת

הוועדה לקידום מעמד הילד, בטיחות מתקני המשחקים בגני הילדים ובשטחים ציבוריים, פרוטוקול

Court, Deborah. Qualitative research and intercultural understanding : conducting qualitative research in multicultural settings. Abingdon, Oxon ; Routledge, (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות