עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית עבריינים בני טובים, קרימנולוגיה עבריינות צעירים,פשיעה על רקע נורמטיבי, עופר מקסימוב (עבודה אקדמית מס. 11217)

‏290.00 ₪

31 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11217
עבודה אקדמית עבריינים בני טובים, קרימנולוגיה עבריינות צעירים,פשיעה על רקע נורמטיבי, עופר מקסימוב


שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי עבריינים בני טובים?

 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

תוכן עניינים   2

מבוא  3

גיל ההתבגרות  3

מורכבות גיל ההתבגרות  3

יחסי מתבגרים הורים   5

יחסי מתבגר עם בני גילו 7

הסברים תרבותיים לעבריינות בני הטובים   8

העבריין המתבגר  8

ליקויים בהסתגלותו של המתבגר והקשרם לעבריינות  9

סקר בני טובים בישראל  9

תוצאות הסקר בתחום המשפחה  10

ממצאים הקשורים לעבריין ולעבר הפלילי 11

עבריינות נוער בישראל  13

התערבות שירות המבחן לנוער  14

חקיקה  14

אסכולת הצדק המאחה  15

עבריינות בני טובים ממוצא רוסי 17

מאפיינים יחודיים של גלי העלייה לישראל מברה"מ לשעבר  17

מאפייני הקליטה של יהודי ברה"מ והסתגלותם למציאות החדשה  18

השתלבות לצד התבדלות ושימור הייחוד התרבותי 18

מאפייניהם הסוציו-תרבותיים של עולי חבר המדינות וזיקתם אל תרבות הארץ הקולטת  19

זיקה חלשה לקולקטיב היהודי 21

סיבות להכחשת ביצוע עבירה  23

הטיפול  26

הטיפול הנרחב בעבריינים שונים הובחן על ידי מחקרים רבים סביב העולם אשר הוכיחו כי אכן ישנה אפשרות לשנות מסקנות שליליות מהעבר. 26

דוגמא לבן טובים עבריין עופר מקסימוב  26

סיכום   28

ביבליוגרפיה  30

 

עבודה אקדמית זו תעסוק בעבריינים בני טובים.

בעבר התמקדה הקרימינולוגיה בחקר עבריינות בקרב בני השכבות הנמוכות משתי סיבות מרכזיות:

סיבה היסטורית – העניין בעבריינות וסטייה החל רק לאחר המהפכה התעשייתית שגרם להיווצרות המעמד הנמוך בערים.

רוב העבריינים אשר נתפסים והמופיעים בסטטיסטיקה המשטרית (שכבר למדנו שאינה משקפת את כמות הפשיעה בפועל) באים בעיקר משכבות אלו.

קלוארדואוהלין לדוגמא, טענו שבני נוער בני המעמד הגבוה והבינוני פושעים פחות היות ויש להם את האמצעים לטפל בסטיות והמשקעים של ילדיהם. לאחרונה התעוררו ספקות רבים על נכונותה של השערה זו של השניים. ספקות אלו התעוררו תוך הסתכלות והתרשמות של אנשי מקצוע בשדה ולאור מחקרים שנערכו בשיטת דיווח עצמי והראו ש-100% מ"בני הטובים" הודו כי ביצעו מעשי עבירה שסביר ואם היו בני עניים היו נענשיפ עליהם אך לא נתפסו.

העניין הציבורי בפשיעה של אלו שלא סובלים מחסך כלכלי התעורר בשנות ה-50 של המאה ה-20 לאור היווצרותן של קבוצות נוער "בני טובים" שנחשפו בכל העולם.

 

להלן פרטי סקר ומחקר שנעשה בישראל ע"מ להקיש על עבריינות בני הטובים בישראל. הסקר נעשה על כמות גדולה של בני נוער בשלוש ערים מרכזיות בישראל (תל אביב, ירושלים, חיפה).

אוכלוסיית הסקר נחלקה ל-4 קבוצות ע"פ מספר פרמטרים:

הורים – עוסקים במסחר, בעלי מעמד כלכלי בינוני וגבוה, השכלה תיכונית וגבוהה ומגורים באזורי הכנה גבוהה.

הנער – תלמיד בית הספר העל יסודי או בשנתו האחרונה לבית הספר היסודי

ע"פ קריטריונים אלו חולקו המשתתפים בסקר ל-4 קבוצות: 

 

מספר הקבוצה

התאמת הצעירים

התאמת ההורים

 

בני טובים

1 (*בני טובים מובהקים)

+

+

2

-

+

3

+

-

קבוצת הביקורת

4

-

-

הערה: חלק מהנבדקים רואיינו וחלקם לא בשל גיוסם לצבא ובשל מספרם הרב של חברי קבוצת הביקורת. 

 

תוצאות הסקר בתחום המשפחה

  • משלח היד (עבודה) –נמצא אותו אחוז של אימהות עובדות בכל הקבוצות. אולם נמצא הבדל במקצוע של האם – בקבוצת הביקורת היה רוב של עקרות בית ובקבוצת המחקר היה רוב של נשים במקצועות חופשיים ופקידות. מכאן, שאם יש השפעה ליציאת האם לעבודה הוא רק בפגיעה בתהליך הסוציאליזציה וגם זה – במידה שווה בין הקבוצות.
  • חלוקה אקולוגית– התבסס בעיקר על תל אביב והוכיח את טענתה של אסכולת שיקגו בדבר המעגלים הקונצנטריים. 46% מהעבריינים התרכזו באזורי המסחר של העיר.

מבנה המשפחה – ניתן לראות שהקשר בין משפחות הרוסות לבין עבריינות חזק יותר בקבוצת הביקורת מאשר במשפחות בני הטובים. אולם, ניתן לראות שבעוד במקרב בני המעמד הנמוך הדמות הרלוונטית מבחינת סוציאליזציה היא האב, הרי שבמשפחות בני הטובים האם היא הדומיננטית. נתון זה מוביל להשערה שדווקא בני הטובים עלולים לסבול מ"המרד הזכרי של פרסונס" ולגלות נטייה לעבריינות ואגרסיביות.


 

דוגמא לבן טובים עבריין עופר מקסימוב

עופר מקסימוב היה בן טובים שסרח. לא גדל במשפחה עבריינית אלא במשפחה נורמטיבית. אחותו, אתי אלון החלה מעלה בבנק למסחר וסייעה לאחיה, עופר מקסימוב, מכור להימורים, בפרעון חובות ההימורים שלו לגורמים בשוק האפור. אלון הייתה מפקידה בידי אחיה המחאות (צ'קים) בסכומים שונים המשוכים על חשבונה הפרטי בבנק אשר שימשו כהמחאות ביטחון. דהיינו, מקסימוב היה מפקיד המחאותיה של אחותו בידי נושיו, וביום פרעון הצ'ק היה משלם את תמורתו ומשיב את הצ'ק אשר לא נפדה לאלון.

בעבר התקשה מקסימוב לשלם חובותיו כנגד המחאות אחותו, והמחאות שמסרה לו אלון החלו להיפרע כמעט מדי יום מחשבונה בבנק. יתרת החובה הגדולה, בגובה מאות אלפי ש"ח, שהצטברה בחשבונה של אלון בבנק, הניעה אותה לבצע את מעשה הגניבה הראשון, מחשבון של לקוחת הבנק.

בכתב האישום שהוגש נגד מקסימוב נטען, כי המעילה חסרת התקדים בוצעה ביוזמתו ובהכוונתו של מקסימוב. בין השאר נטען, כי מקסימוב זייף המחאות בנקאיות שניתנו לו על ידי אחותו. אתי אלון טענה, כי עשתה את המעשים עקב לחצים שהפעיל עליה מקסימוב. בין השאר סיפר מקסימוב לאחותו, כי אם לא יחזיר הלוואות שנטל בשוק האפור למימון הימורים, הוא צפוי לסכנת חיים.

 


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אדד, מ. וולף, י. עבריינות וסטייה חברתית תיאוריה ויישום. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן: רמת גן.

אמיר, מ., והורוביץ, מ. להיות מתבגר עולה: הקשר בין הגירה, פשיעה ועבריינות- המקרה הישראלי. תל-אביב: בית הספר לעבודה סוציאלית והמרכז הבין תחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער. 

עפ מדינת ישראל נגד אלון אתי ומסקימוב אביגדור, נבו

 

Blair, J., Mitchell, D. & Peschardt, K., “What is Psychopathy?” in The Psychopath: Emotion And The Brain, Blackwell Publishers


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת