עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית בנושא העצמי גיל הרך, הקשר בין התפתחות חברתית אצל ילדים בגיל הגן לבין מושג העצמי, מונח האור (עבודה אקדמית מס. 11210)

‏290.00 ₪

59 עמ'

עבודה אקדמית מס' 11210

עבודה סמינריונית בנושא העצמי גיל הרך, הקשר בין התפתחות חברתית אצל ילדים בגיל הגן  לבין מושג העצמי, מונח האור

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין התפתחות חברתית אצל ילדים בגיל הגן לבין מושג העצמי?

תוכן עניינים

פרק 1: מטרת התכנית

1.א. ניסוח המטרה

1.ב. הסבר המטרה על פי המושגים

1.ג. הסבר המטרה במונחי תוצר.

1.ד. הנמקת המטרה

1.ה. רקע תאורטי

1.ה.א. האור כאנרגיה

1.ה.ב. תנועת האור

1.ה.ג. תועלת האור לאדם, לחיה ולצומח

1.ה.ד. מקורות אור

1.ה.ו. צל

1.ה.ז. אור וצבע

פרק 2: מפת המטרות

2.א. תרשים מארגן

2.ב. הסבר המפה

פרק 3: מפת הוראה

3.1. דרישות קדם הכרחיות

3.2.א. תיאור ההתפתחות הפסיכולוגית

3.2.ב. תיאור ספציפי של כל ילד בקבוצה

3.2.ג.1. שרטוט הגן

3.2.ג.2. סדר היום בגן

3.2.ג.3. צוות הגן

3.3. כמות הזמן וחלוקתו בהיבט אופטימאלי

3.4. דרכי ההוראה

3.4.א.

3.4.ב.

3.5. צירי קושי

פרק 4: פירוט מערכי שיעור

פרק 5: אבחון

פרק 6: מסקנות

פרק 7: סיכום

הקשר בין התפתחות חברתית אצל ילדים בגיל הגן לבין מושג העצמי

הקדמה

מבוא

פרק 1: התפתחות חברתית

1.1. גיל לידה עד שלוש שנים

1.2. גיל הגן

1.2.א. יצירת עולמם החברתי של ילדים בגיל הגן

1.2.ב. מרכיבים בעולמם החברתי של ילדים בגיל הגן

1.2.ג. כשירות חברתית

1.3. חשיבות היחסים החברתיים

1.4. תוקפנות והתנהגות פרו חברתית

1.5. קידום התפתחות חברתית

פרק 2: מושג העצמי

2.1. תפיסה עצמית וערך עצמי

2.2. מושג העצמי של ילדים

2.3. מדידת הערך העצמי

2.4. משמעות המושג העצמי

2.5. פיתוח דימוי עצמי חיובי

פרק 3: הקשר בין התפתחות חברתית לבין מושג העצמי

סיכום

רשימה ביבליוגרפית

נספח

פרק 1: מטרת התכנית

1.א. ניסוח המטרה

הילד יציין שמות של מקורות אור טבעיים ומלאכותיים; יסביר את תועלת האור לאדם, לחיה, ולצומח; יסביר את המצב של היעדר אור ואת רגשותיו במצב זה; יתאר מצבים שונים של אור וחושך (צל); יציין מצוות (2) הקשורות לאור ולחושך, וביטויים הקשורים לאור ולחושך.

1.ב. הסבר המטרה על פי המושגים

הילד- בגן מבקרים ילדים בגילאי 5-6, בנים ובנות כאחד, מצב סוציו אקונומי גבוה.

מקורות אור טבעיים- שמש, כוכבים, גחליליות, דגים מאירים. (להרחבה ראו סעיף 1.ה).

מקורות אור מלאכותיים- נר, עששית, מנורה, פנס.

תועלת האור לאדם- ראייה, אמצעי בטיחות, מזון.

תועלת האור לחיה- ראייה, מזון.

תועלת האור לצומח- תהליך הפוטוסינתזה.

מצוות הקשורות לאור- הדלקת נרות בשבת ובחג, ציצית.

1.ג. הסבר המטרה במונחי תוצר

 

אבחר בחמישה ילדים בהתייעצות עם הגננת. אקח כל ילד לאבחון פרטני ואשאל את השאלות הבאות:

  1. אילו מקורות אור טבעיים את/ה מכיר/ה?
  2. אילו מקורות אור מלאכותיים את/ה מכיר/ה?
  3. למה האדם זקוק לאור?
  4. למה בעלי חיים זקוקים לאור?
  5. למה הצמחים זקוקים לאור?
  6. מה את/ה רואה על הקיר כשאני שמה את היד בין המנורה לקיר?
  7. אילו מצוות שקשורות לאור את/ה מכיר/ה?

האור הוא אחד המרכיבים החיוניים ביותר בעולם. כל היצורים החיים על פני כדור הארץ זקוקים לאנרגיית האור על מנת לחיות. האור מהווה בסיס בשרשרת המזון: אנרגיית האור הנקלטת על ידי הצמחים מאפשרת להם לשחרר גלוקוז וחמצן, המספקים לאדם ולבעלי החיים את היכולת להתקיים.האור ממלא תפקידים חשובים נוספים: הוא מאפשר ראייה, תקשורת, משמש כאמצעי אזהרה, ריפוי (הקרנות שונות), תיעוד (צילום), ואף משפיע על מצב הרוח של בני האדם. 

בני האדם נמצאים בסביבה מלאה באור, עד כי קשה לדמיין עולם ללא אור. עם זאת האור נתפס כברור מאליו, ועל כן אינו מוערך דיו. הילדים עדים לאור הרב שסביבם אך תופסים אותו כנתון סביבתי בלבד, ואינם מודעים לחשיבותו. בנוסף, ילדים אינם מזהים את האור כגורם משותף בין שמש, נורה חשמלית, נרות שבת וחג, רמזור, קשת, וצל (היעדר אור), למרות שאלו מוכרים להם מחיי היומיום. לכן חשוב לעורר בקרב הילדים מודעות לחשיבותו של האור, שימושיו, מקורותיו, ותופעות הקשורות בו (ברנד, 2005).

העיסוק באור יאפשר לילדים להרחיב את ידיעותיהם, ובד בבד גם להעשיר את לשונם. כמו כן תהליך הלמידה יעורר סקרנות וגרייה לחקר וללמידה. נושא האור, המוזכר כבר בבריאת העולם (לפחות פעמיים) מאפר לחזק את הילדים את יסודות האמונה בקב"ה ואת ההתפעלות ממעשה הבריאה בכלל. 

(בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

נעמי מנדל-לוי, שווים : תמיכה בית ספרית בשוויון הזדמנויות, תרגום מאנגלית: ל' רובינס, י' בן משה, ירושלים : אבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, (2017)

בוכריס-בזק, שירה. הקשר בין תגובתיות-יתר וטמפרמנט לבין תפקוד רגשי ותחושת מסוגלות עצמית בגיל הילדות. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, (2017)

מברך, מרים. מנהיגות חינוכית בגיל הרך. מכון מופ"ת, (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות