עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שטחים פתוחים, שטח פתוח תכנון ובניה, פירבור, שצפים, ריאה ירוקה, חשיבות ציבורית – ריאות ירוקות קבלת החלטות תכנוניות (עבודה אקדמית מס. 11193)

‏290.00 ₪

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11193
עבודה אקדמית שטחים פתוחים, שטח פתוח תכנון ובניה, פירבור, שצפים, ריאה ירוקה, חשיבות ציבורית – ריאות ירוקות קבלת החלטות תכנוניות


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי החשיבות הציבורית של שטחים פתוחים?

 

תוכן עניינים

פתח דבר 

מבוא

א.1. מטרות ומבנה העבודה

א.                                                                                                                                                                                    2. הרציונאל הבסיסי

ב* הערך של שטחים פתוחים- סוגיות מתודולוגיות

ב.                                                                                                                                                                                     1. רקע- ערכיות נוף ושטחים פתוחים

ב.2. סיווג שטחים פתוחים

ב.3. האם ערך השטח הפתוח תלוי בחלופת הייעוד?

ב.4. ערך השטח הפתוח- הערך למי?

ב. 5. ערך השטח הפתוח - אילו ערכים? סיווג הערכים/התועלות לאדם

ג* כיצד למדוד את הערך של שטחים פתוחים

ג.                                                                                                                                                                                     1. מה מודדים- מהי יחידת המידה 

ג.2. שיטות האומדן

1. שיטת המחירים ההדוניים

2. גישת עלות הנסיעה ((Travel Cost Method - TCM.

3. גישת ההעדפות המוצהרות והטכניקות הנלוות אליה

4. שווי שמאי של השטחים הציבוריים הפתוחים (שצ״פים)

5. הערך הנגזר מהחלטות ציבוריות

6. עלויות נחסכות ((avoided costs

7. יצירת הכנסות ((Factor Income

8. העברת מידע ((Benefit Transfer

9. תועלת כלכלית הנובעת ממשיכת אוכלוסייה חזקה

10. סיכום.

11. השיטות השונות ביחס לרמת קבילותן ורוחב היריעה

ג.3. היכולת לעשות שימוש בתקדימים בגישת BT

ג.4. היבטי זמן והיוון

 

ד.1. מתי למדוד? (סוגיית החלופה)

ד.2. מתי כדאי למדוד - נוהל פר״ת כבדיקה ראשונית 

ד.3. מתי כדאי למדוד (סוגית סוגי הערך הנמדדים ושיטות האמידה)

ד.4. אופן קבלת ההחלטות בנושאי שטחים פתוחים

ד.5. שילוב של הערכות כלכליות בתהליכי קבלת החלטות

ד.                                                                                                                                                                                     6. הגורם האחראי למתודולוגיה ולאופן השימוש בכלי

ה* דוגמאות למצבים המציבים הזדמנות לביצוע אומדן כלכלי

ה. 1. כביש דליה עוספייה

ה.2. רכבת בפארק הקישון

ה.3. תכנית ניקוז בקעת בית נטופה

 

מטרת העבודה היא לבחון את האפשרויות לשלב הערכות כלכליות כמותיות של שטחים פתוחים (וערכי טבע) במסגרת הליכי קבלת החלטות תכנוניות בישראל. התוצר של העבודה הוא מעין מדריך (manual) בסיסי המתווה את הסוגיות הבסיסיות ואת האלמנטים אליהם צריך המשתמש להיות מודע בבואו לטפל בנושא ולהשתמש בכלים מתודולוגיים של ניתוח עלות-תועלת.

 

הרציונל היסודי של הדיון הוא כי לשטחים פתוחים קיים ערך כלכלי הנובע מהתועלת שהם מספקים לציבור וכן מהפרקטיקה של ההחלטות המעדיפות שימור על פיתוח.

 

חשוב להבהיר כי העבודה מתמקדת בערך לאדם (ערך אנתרופוצנטרי) שהוא בלבד הניתן למדידה. אין כאן התייחסות לערך הקיום הפנימי של הטבע והנוף כשלעצמם ובמובן זה ההערכה הכלכלית היא חלקית.

 

בחלק הראשון של המסמך ניתנות הבהרות מושגיות ורקע תיאורטי כללי לגבי סיווג התועלות מהשטחים הפתוחים וסיווג נמעניהן. ערך זה בהגדרתו הכמותית נובע מחלופת הפיתוח של השטח. לאחר מכן ניתנת סקירה של שיטות האומדן השונות על היתרונות, החסרונות והבעיות הנובעות מהיחס למציאות הישראלית, והקושי הנובע מהיחס ההפוך בין היקף התועלת ״הנתפשת״ על ידי השיטה לבין קבילותה הציבורית . כיוון שכך יש חשיבות שתינקט יותר משיטה אחת .

 

הפרק הבא עוסק ביישום תהליכי קבלת החלטות בישראל. ניתנה בו סקירה על מבנה המערך התכנוני ומוסדות התכנון תוך דיון לגבי רמת ההירארכיה בה ניתן ורצוי לשלב ניתוח עלות-תועלת בתהליכי קבלת החלטות. הודגש, כי האפקטיביות של השימוש היא פונקציה של החלופה הפוגעת בשטחים הפתוחים. ככל שזו חלופה שתועלותיה קלות יותר לכימות כלכלי (לדוגמא: פרויקט עסקי או פיתוח תחבורתי), כן גדלה הישימות והאפקטיביות של מתן ערך כלכלי-כמותי לשטחים הפתוחים. לגבי חלופה שהיא בבסיסה ערכית-אידיאולוגית, הרלבנטיות של השיטות הכמותיות קטנה. כמו כן נערך דיון במספר בעיות טכניות-פרקטיות ביישום ולגבי חלקן אף ניתנו המלצות.

 

 

בסיום העבודה נבחנו ברמה העקרונית שלוש דוגמאות בהן ניתן לשקול ביצוע של אומדן כלכלי. הדוגמאות סווגו לפי הקריטריונים שפותחו במסמך, דבר המאפשר לדרג אותן מבחינת האלקטיביות והישימות של ניתוחי עלות-תועלת.

 

המסקנה הכוללת של הניתוח היא כי יש מקום מסוים ליישום של כלים כמותיים לצורך מתן אומדן לשטחים הפתוחים במסגרת הליכי התכנון. עם זאת, הדבר חייב להיעשות בזהירות ובהדרגתיות רבה תוך שיקול דעת לגבי מידת ההתאמה. קיימות אבני נגף לא מעטות ביישום של המתודולוגיה, אך במידה והדברים ייעשו באופן נכון, יכולה להיות לכך תרומה לקבלת החלטות בחלק מהנושאים הקשורים לשטחים הפתוחים.

 

 (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)
העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת