עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תקשורת ומשפט,סיקור עדות ילדים במשפט כאבן בוחן של הקשר בין משפט לתקשורת (עבודה אקדמית מס. 11189)

‏290.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11189
עבודה אקדמית תקשורת ומשפט,סיקור עדות ילדים במשפט כאבן בוחן של הקשר בין משפט לתקשורת


תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא  4

איסור פרסום עדות קטינים.. 4

סעיף 70 לחוק בתי המשפט. 5

פרסום עדות קטינים בבימ"ש- איסור כניסת עיתונאים לאולמות בתי המשפט ודלתיים סגורות. 6

העקרונות בשאלת פרסום עניינם של קטינים בפלילים.. 6

ההתפתחות החקיקתית בישראל. 7

פרשנות בית המשפט: מתי יפורסם קטין עובר עבירה. 8

פרשת רצח שרון קלפה ע"י קטין 8

ההגנה מפני חשיפתם של קטינים המעורבים בפלילים אינה שלמה. 9

אכיפת איסור הפרסום של עדות קטינים בעידן האינטרנט. 12

כללי אתיקה - הופעתם של עורכי הדין בתקשורת. 12

עיקרון הסוב-יודיצה. 13

מי נושא בעול הסוב-יודיצה?. 15

מעמדה המשפטי של העיתונות. 15

החובות המשפטיות הנובעות מתפקידיה החברתיים של העיתונות. 16

תפקיד התקשורת במשפט. 18

השפעת התקשורת על ההליך הפלילי 19

מקרה בוחן: עדות בפרשת רצח הצעיר שטיירמן ע"י הקטינים רעי חורב וסיגלית חיימוביץ' 20

אחרי הרצח  21

סיקור התקשורת וסרטי דוקו על הפרשה. 22

ליהי גלוזמן, עדת המדינה. 22

שינויים בתפקיד התקשורת במשפט משנות ה-80 ועד היום.. 26

יחס השופטים לתקשורת במרוצת השנים.. 29

משפט משווה- ארה"ב. 31

אנגליה  31

ארצות הברית. 32

יחסים ישירים בין שופטים ובין התקשורת. 33

הופעת עורכי דין בתקשורת. 34

שיטה- מחקר כמותי 35

השערת המחקר. 35

שיטה  35

דיון וממצאים.. 35

סיכום   35

אמירה אישית. 36

ביבליוגרפיה  38

חקיקה:  38

מקורות בעברית. 38

פסיקה:  38

מקורות באנגלית:. 39

נספחים   41

 

סיקור עדות ילדים בבית משפט הוא ענין רגיש מעין כמוהו. כמובן שאסור לעיתונאי להסגיר שום פרט מזהה על הקטין או משפחתו כל עוד מדובר בקטין.

אין ספק כי למערכת המשפט השפעה רבה ותפקיד חשוב ביצירת וקידום סדרי יום חברתיים ותרבותיים. לצד מערכת זו, ניצבת מערכת בעלת יכולת השפעה גם היא- התקשורת. המחקר המוצע בוחן את שתי המערכות הללו ואת שילובן זו בזו בתוך אותה חברה- החברה הישראלית.

אין ספק כי קיימות בעיות בסיקור פלילים והליכים משפטיים בתקשורת. הבעיות נובעות ברובן מן הפער שקיים בין התקשורת לבין מערכת המשפט. פער זה נובע מהנטייה הבסיסית של התקשורת לייצר מניפולציות ולפשט את ההליכים המשפטיים כדי שיהיו מובנים לכל. החוקרים טוענים אף כי קיים שיח שונה בין שתי המערכות הכה חשובות הללו ולכן הן אינן מקיימות ביניהן שיח משותף.

בין היתר המחקר יעסוק בהשלכות של הסיקור של עדות ילדים בהיבט של התפיסות התרבותיות והחברתיות לגבי מקומם של הילדים בחברה הישראלית בכלל ועל אודות התעללות בילדים בפרט.

מחקר זה יתבסס על תיאוריות מתחום הסוציולוגיה של המשפט וכן על תיאוריות בתקשורת הבוחנות את האמצעים שבהם תקשורת ההמונים משמרת ומעצבת תפיסות חברתיות, בייחוד לגבי ילדים.

חוקרים רבים מציעים נקודות מבט שונות וזוויות הסתכלות על הסיקור של הליכים משפטיים בתקשורת. בסקירת הספרות אציג את התיאוריות המוצעות על ידי חוקרים אלו, ואציג את היחסים בין התקשורת החברה והמשפט.

לבסוף יתבצע מחקר כמותי בו השערת המחקר היא שפרסום פרטי קטין בעתונות (כאשר צווי פרסום מופרים באינטרנט חדשות לבקרים) יהיה רב יותר מאשר בתחילת שנות האלפיים.

שיטה: השוואת פרסום פרטי קטין בעתונות (כאשר צווי פרסום מופרים באינטרנט חדשות לבקרים) לעומת קטעי עיתונות ישנים (דוגמא ראה בנספחים) 

שאלת המחקר:

כיצד משתקפת עדות ילדים במשפט ובתקשורת לאור פרסום פרטי קטין בעתונות היום (כאשר צווי פרסום מופרים באינטרנט חדשות לבקרים) לעומת העבר?

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

גלעד נוה ‏צווי איסור פרסום, פרסומי הכנסת - הלשכה המשפטית

להב, ה'. "מקרה מזעזע": סיקור תקשורתי של תקיפות מיניות בישראל. מכון חיים הרצוג ואוניברסיטת תל אביב

Gies, L. Law and the media: The future of an uneasy relationship. Abingdon :Routledge-Cavendish 

תגיות:

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות