עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בטחון סוציאלי, פיטורי נשים בהיריון, בחינת יישום חוק המגביל פיטורין של אישה הרה, הריוניות בעבודה (עבודה אקדמית מס. 11171)

‏290.00 ₪

33 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11171

עבודה אקדמית בטחון סוציאלי, פיטורי נשים בהיריון, בחינת יישום חוק המגביל פיטורין של אישה הרה, הריוניות בעבודה

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי יישום חוק המגביל פיטורין של אישה הרה?

 

תוכן עניינים

מבוא

חוק שיווי זכויות האישה

חוק עבודת נשים

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

הזדמנויות שוות בתעסוקה בכלל ושל נשים בהריון בפרט

"מחסום הפריון" בעת ניסיונן של נשים להתקבל לעבודה או להתקדם במקומות העבודה

נשים בעבודה - תקרת הזכוכית

אפליית עובדת בהריון

תאוריית הלימת התפקיד של עובדת בהריון

פיטוריו של עובד חולה

משפט משווה

ארה"ב

שוויון האישה העובדת בישראל לעומת אירופה

אכיפת הזכויות למניעת אפליית נשים בעבודה

סיכום

ביבליוגרפיה

 

מעמד האישה בשנים האחרונות הלך והתעצם, נשים הינן חלק מרכזי בשוק העבודה ולרוב מתפקדות בתפקיד כפול, בעבודה מחוץ לבית כמו גם גידול המשפחה.

למרות השאיפה לשוויון נראה כי הלכה למעשה נשים נושאות על כתפיהן עול כפול. כך למרות שעל פניו נשים הינן שוות מעמד לגברים הן מופלות במקום עבודתן הן מבחינת גובה השכר והן בקבלה לעבודה בשל סוגיות של הפליית מין, היריון וכדומה ובד בבד אחראיות על תפקודו התקין של משק הבית.

 

בעבודה הנוכחית אסקור את החוק הנוגע לנשים בשוק התעסוקה אשר מתייחס להגבלת פיטורי נשים עובדות בהריון. כמו כן, אבחן את היישום ואת אי היישום של החוק מהיבטיו השונים, הן מצד הנשים והן מצד מעסיקיהן וגם הרחבה לגבי חוק השוויון כפי שמיושם בהקשר לנשים בהיריון במקום העבודה.

שאלת המחקר: האם וכיצד מיושם החוק הנוגע לעבודת הנשים אשר מתייחס להגבלת פיטורי נשים עובדות בהריון?

העבודה מחולקת לשלושה חלקים עיקריים: (א) האם כבעלת תפקיד כפול נוגד; (ב) חוק השוויון; (ג) חוק עבודת נשים;

 

העבודה מבוססת על סקירת ספרות מגוונת הכוללת מאמרים, מחקרים, חקיקה ופסיקה וכן  ספרים לגבי הנושא הנידון. לדעתי בעקבות ממצאי העבודה חשוב להעמיק את המחקר לגבי אפליית נשים במקום העבודה בשל סוגיות מין והיריון ולהפחית תופעות אלו בעיני החוק והמעסיקים כאחד בעידן המודרני של ימינו.

 

 

בעבודה הנוכחית סקרתי  את החוק הנוגע לנשים בשוק התעסוקה אשר מתייחס להגבלת פיטורי נשים עובדות בהריון.

כמו כן, בחנתי את היישום ואת אי היישום של החוק מהיבטיו השונים, הן מצד הנשים והן מצד מעסיקיהן וגם הרחבה לגבי חוק השוויון כפי שמיושם בהקשר לנשים בהיריון במקום העבודה.

 

לכאורה , על סמך ממצאי עבודתי, אי שוויון תעסוקתי אמור להיות נחלת העבר אך המציאות מציגה תמונה שונה.

אומנם אנו נמצאים בשנת 2012 במקום בו קיימות נשים המועסקות בעמדות מפתח ובתפקידים בכירים, אך קיימים עדיין מעסיקים (אין זה מפתיע כי ברובם גברים) אשר לא מתביישים לפטר עובדות רק מחמת הריונן.

לאור זאת, נראה כי קיים צורך בהרחבת החוק ואולי אף בהגדרת כללי התנהגות ברורים יותר במקרים של עובדות בהריון.

ייתכן כי ריבוי הפיטורים שלא כדיו נובעים מחששו של המעביד להפסדים כלכליים ושינויים בתפיסה, ולכן במקרים אלה כדאי להציע פתרונות כלכליים חדשים שלא ייאלצו את המעסיק לפטר עובדות בהריון.

אינני מתיימרת להיות משפטנית ולכן אין אני מציעה פתרונות יישומיים לשינוי אך לא קשה להבחין כי השינוי מתבקש, עבור שני הצדדים הנוגעים בדבר.

 

לסיכום העבודה כולה, אוכל לומר שהאימהות ניצבות בפני רף דרישות שעליהן לעמוד בפניו ולעיתים הן מתקשות להתמודד עימו ולנתב בין שני העולמות שבהם הן ממלאות תפקיד כפול ויותר מכל: לעמוד בהצלחה בטיפול יעיל במשק הבית ובילדיהן כפי שנדרש מהן לפי מיתוס האימהות.

בשל הציפיות הגבוהות של החברה מתפקודן כאימהות לפי מיתוס האימהות המסורתי, הרי שאימהות רבות נוטלות תחת העול של ביקורת עצמית וסביבתית ובכך מתקשות ליישם בהצלחה טיפול משולב במשק הבית ובילדיהם אל מול קידום קריירה אישית משלהן בשוק העבודה (Douglas, 2004) .

 

כמו כן, ברמה ההצהרתית בתי המשפט נאחזים בשיח השוויון ההורי החדש של ימינו, ועושים בו שימוש כאשר הם נדרשים להתמודד עם סוגיות הנוגעות להורות וטיפול בילדים.

 יחד עם זאת, סוגיית שוויון זו בעייתית בשל שתי סיבות עיקריות: ראשית, הוא מבלבל בין מודל השוויוניות ההורית כאידיאל שראוי להגשימו לבין המציאות החברתית בפועל, שעדיין משקפת חוסר שוויון מהותי בין גברים לנשים בזירה המשפחתית.

שופטים רבים עדיין נכנעים לסטריאוטיפים המגדריים לגבי האישה ותפקיד האימהות כתפקיד האולטימטיבי לנשים, וכך נשים נהיות כפופות למשטרת כללים ביחס להתנהגותן האימהית הראויה בעיני החוק (רימלט).

 

בחרתי בנושא זה כי במקומות עבודה רבים, ביניהם במקום העבודה שלי, עובדות נשים רבות  ואמהות שעל אף תפקידן המשפחתי הכפול הן מביאות תפוקות ותוצאות כלכליות מצוינות לא פחות משאר העובדים, גברים.

אולי ביום מן הימים ישכילו המעסיקים להבין כי עובד המרגיש כי יש המתחשבים בצרכיו האישיים בעבודה יחזיר לעבודתו שבעתיים.

ממקום מושבי,נראה כי האמהות העובדות איתי מחויבות מעל ומעבר לעבודתן, הן מגיעות בשעות מאוד מוקדמות לעבודה, עובדות מהבית ועושות את מירב המאמצים לעמוד במצוינות בדרישות שהוצבו להן, אין ספק שהיחס המתחשב הקיים בעבודה שלי כלפי נשים עושה את העבודה.

אמנם, במקרה זה, המעביד לקח בחשבון את הנטל הכלכלי בזמן בו עובדות אלו היו בהריון אך בראייה ארוכת טווח הוא קיבל עובדות מסורות ומחוייבות ולכך ערך כלכלי גבוה יותר.

 

אוכל להסיק שבעידן המודרני קיימות דרישות בלתי מתפשרות בפני האימא בעידן של ימינו: היא נדרשת ליישם בהצלחה קריירה משלה ובמקביל לטפל ולחנך את ילדיה באופן האופטימאלי ביותר וכן טיפול במשק הבית.

עם חלוף השנים נשים החלו לפתח קריירה ולפעול להגשמה עצמית עבורן בתחומים מנהליים ומכובדים כמו בענף המשפטים והייטק ,במקביל לטיפוח משק הבית וגם כדי  להעניק כוח פרנסה נוסף למשפחתה, בנוסף לגבר המפרנס (Morris) .

 

 יחד עם זאת, אומנם קיימת עלייה בכניסת הנשים לשוק העבודה לאורך השנים, והן מצליחות ליישם בהצלחה טיפול במשק הבית מבחינת: לידה,  הורות ומשפחה  מול פיתוח קריירה והשתלבות בשוק העבודה לאור הממצאים שתוארו בפרק, אך עלייה זו בכניסה לשוק העבודה והשתלבות בתפקידים ניהוליים כולל עלייה בשכר, מתונה יחסית בעשור האחרון לעומת שנים קודמות.

 

לסיכום, העבודה הייתה מעניינת מבחינה אישית ולמדתי המון על ההיבט החוקתי והמשפטי במעמד האישה בעולם העבודה. יחד עם זאת, הייתי ממליצה לתת תשומת לב ממוקדת לשינוי עמדות סטריאוטיפיות כלפי נשים ולגבי מיתוס האימהות הרווח מעידן ועידנים. האישה היא גם אימא לילדיה, אבל היא גם ישות בפני עצמה הזכאית לפתח קריירה מצליחה לא פחות מעמיתיה הגברים בענף התעסוקה ולזכאותה לשוויון מלא מול הגברים ללא הפלייה בשל שכר,מין או היריון. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

השופט מנחם גולדברג, עו"ד נחום פינברג דיני עבודה, הוצאת סדן, מעודכן ספט' 2017

 

שטייר,ח. ולוין, ע. "השפעתה של תעסוקת נשים על עוני בישראל", בטחון סוציאלי, 62: 28-48.

 

Douglas, S. J. The mommy myth: The idealization of motherhood and how it has undermined women. New York: The Free Press.

 תח-8


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות