עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אפלייה בעבודה על בסיס מראה חיצוני,דת,גזע,מוצא ולאום בעבודה (ערבים, מזרחיים וכו'),שוויון בעבודה הפליה על רקע לאום ומ (עבודה אקדמית מס. 11143)

‏390.00 ₪

 44 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11143

עבודה אקדמית אפלייה בעבודה על בסיס מראה חיצוני,דת,גזע,מוצא ולאום בעבודה (ערבים, מזרחיים וכו

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הזכות לשוויון בעבודה לאור תופעת האפליה על רקע מוצא בדיני עבודה בכלל ובקבלה לעבודה בפרט, בארץ ובעולם? 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

 

שאלת המחקר:. 4

הזכות לשוויון בעבודה. 6

בדין הבין לאומי 6

בדין הישראלי 6

חובת המדינה. 8

אפליה בעבודה בישראל. 9

אפליה על רקע לאומי של ערבים בעבודה. 11

אפליה על רקע עדתי 17

אפליה על רקע עדתי בתהליך הקבלה לעבודה. 19

אפליה על רקע עדתי בקידום בעבודה. 20

שוויון זכויות של אזרחים על בסיס מוצא. 21

אפליה לפי הפסיקה הישראלית. 28

אפליה גלויה וסמויה. 28

הזדמנויות שוות בתעסוקה. 31

סעדים משפטיים לאפליה - ביה"ד לעבודה ובג"צ. 32

העדפה מתקנת בישראל בשל אפליה. 36

משפט משווה. 38

סיכום.. 40

ביבליוגרפיה. 41

 

ישראל עדיין עדתית מאוד והדבר משפיע כמובן על יחסי העבודה ודיני העבודה.

הזכות לשוויון בעבודה היא נגזרת של הזכות הבסיסית לשוויון. זכות זו מוגנת הן בחוק הבינלאומי והן בחוק הישראלי. האו"ם הכיר באופן עקרוני בשוויון העבודה כזכות אדם במסמכיו, אך אמנות ארגון העבודה הבינלאומי העניקו תוכן פרקטי לאותם עקרונות שהניח האו"ם. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 [1]אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת שלל מאפיינים המפורטים בחוק, ובכך להבטיח שוויון הזדמנויות לכל המועמדים.

הטעמים שבגינם מתרחש אפליה לרוב הינם:

א. אפליה על רקע גזע, צבע עור, מוצא לאומי, מקור חברתי.

ב. אפליה על רקע מין, מעמד אישי, הריון ולידה, נטייה מינית, הטרדה מינית.

ג. אפליה על רקע דת והשתייכות מקצועית.

הגדרה מקובלת לאפליה בתעסוקה הינה התייחסות שונה לאנשים שנתוניהם הרלוונטיים זהים, עקב שיוכם לקבוצה כזו או אחרת. אפליה שכזו תיתכן בשלבים שונים של ההתקשרות בין העובד/ת למעסיק, לרבות השכירה, הקידום והפיטורים, ובממדים שונים שלה התקשרות - בשכר, בתנאי העבודה ואף ביחסם של הממונים אל העובד/ת. למרות ההגדרה הפשוטה כביכול, אפליה היא תופעה סבוכה, וישנם הסברים כלכליים וחברתיים מגוונים לקיומה של התייחסות מפלה בשוק העבודה.

מזכות השוויון בעבודה נגזרת חובה של המדינה בשני אופנים. הן על דרך השלילה – להימנע מאפליה בעצמה והן על דרך החיוב – לגבש ולהפעיל מדיניות שתגביר את השוויון בעבודה, לרבות עיגון הזכות לשוויון בעבודה בחוק, ביטול חוקים, תקנות והנחיות היוצרים אפליה ואכיפת איסור האפליה. כמו כן, עליה לנקוט צעדים המקדמים את השוויון ומתקנים אפליות היסטוריות.

העבודה תסקור את נושא האפליה על רקע עדתי. בכדי לרדת לעומקו, תבחן הזכות לשוויון בעבודה, אפליה בעבודה בישראל בכלל ובפריזמה עדתית בפרט. יובאו פסקי דין המעידים על ניסיונות החוק לרסן את התופעה. בנוסף תדון העבודה באפליה גלויה וסמוי, בשוויון הזדמנויות בעבודה ובהעדפה מתקנת בישראל.

כמו כן ייבחנו הסעדים המשפטיים לטיפול באפליה על רקע עדתי: ביה"ד לעבודה ובג"צ.

לבסוף יערך משפט משווה בנושא.

 

שאלת המחקר:

כיצד באה לידי ביטוי הזכות לשוויון בעבודה לאור תופעת האפליה על רקע מוצא בדיני עבודה בכלל ובקבלה לעבודה בפרט, בארץ ובעולם?


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

שוקי הנדלס, סקר מעסיקים: שוויון הזדמנויות בסקטור הפרטי והציבורי, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת

מחקר: שוברים אי-שוויון: התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (מחקר מדיניות 97), ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה

Sharon Rabin Margalioth, "Labor Market Discrimination Against Arab Israeli Citizens: Can Something be Done?”, NYU Journal of International Law and Politics, 36 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות