עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שימוש ביישומים דיגיטליים בארגון לבין רמת מוטיבציה ושביעות רצון של העובד, שיטות מחקר כמותניות ורגרסיה (עבודה אקדמית מס. 11132)

‏390.00 ₪

46 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11132
עבודה אקדמית שימוש ביישומים דיגיטליים בארגון לבין רמת מוטיבציה ושביעות רצון של העובד, שיטות מחקר כמותניות ורגרסיה

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

תקציר

2

תוכן עניינים

3

סקר ספרות

4-6

שיטה

7-11

ממצאים

12-15

דיון ומסקנות

16-18

רשימה ביבליוגרפית

19

 

נספחים

עמוד

נספח 1: שאלון

20-22

נספח 2: בדיקות מהימנות

23-29

נספח 3: ניתוחים סטטיסטים

30-36

 

 

תוכן עניינים – טבלאות ותרשימים

טבלה/תרשים

עמוד

טבלה 1

7

טבלה 2

10

טבלה 3

12

טבלה 4

14

תרשים 1, 2

13

תרשים 3

14

תרשים 5, 6

15

איור 1

17

הגורמים להנעה של בני האדם, הם חידה בת מאות שנים. אחדים מהוגי הדעות בהיסטוריה בתחום ההתנהגות האנושית וביניהם אריסטו, אדם סמית, זיגמונד פרויד ואברהם מאסלו, עשו מאמצים רבים להבנת הסיבות והמניעים, שבגינם אנשים פועלים באופן בו הם פועלים.

ההנחה הרווחת והמקובלת היא, שעובדים שבעי רצון וחדורי מוטיבציה הם בעלי ביצועים טובים יותר ובעלי תרומה רבה לחברה. בהמשך לכך, נשאלת השאלה - מהן הדרכים, אותן ניתן לאמץ, על מנת לעלות שביעות רצון ומוטיבציה של עובדים?

עבודת מחקר זו באה לחקור את אחת הדרכים האפשריות להעלאת מוטיבציה ושביעות רצון בקרב עובדים. המחקר בודק האם קיים קשר בין שימוש ביישומים דיגיטליים בארגון, לבין רמת מוטיבציה ושביעות רצון של העובד. זאת על מנת להביא לשיפור במוטיבציה ועל ידי כך להגביר את תפוקות ורווחיות הארגון.

יישומים דיגיטלים הינם תוכנות יישומיות המאפשרות למשתמש לערוך תוכן, לתקשר עם אחרים ביחידות ובקבוצות, לנהל מידע, להזמין מוצרים באינטרנט ועוד.

מחקרים קודמים מלמדים, ששימוש יעיל ורחב ביישומים דיגיטליים, מאפשר למשתמש יצירה ושיתוף תוכן, המלצות חברתיות, ניהול ידע, אמצעי תקשורת ותהליכי עבודה, גיבוש ידע רלוונטי והפצתו לחברים אחרים בפעילות יומית ובתהליכי העבודה במציאות הארגונית הפיזית. כל זאת תוך יצירה אישית של פיתרונות אפקטיביים נדרשים (Hasgall).

המחקר בוצע על ידי שאלון שבחן האם רמת שביעות הרצון של המשתתפים עלתה, לאחר הניסיון לגרום להעלאת השימוש ביישומים דיגיטליים, והאם רמת שביעות הרצון של קבוצת הביקורת נשארה ללא שינוי.

ממצאי הפרויקט מצביעים על כך שרמת המוטיבציה בשתי הקבוצות נשארה זהה לאחר הניסיון להגברת השימוש ביישומים דיגיטליים. נמצא גם כי לא נעשה כל שינוי בכמות השימוש ביישומים דיגיטליים.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

1.       בר חיים, א, התנהגות ארגונית, תל אביב: בית ההוצאה לאור של     

 האוניברסיטה הפתוחה 

2.       וולץ', ג'.  להוביל ולנצח!. תל-אביב: הוצאת מטר פרק 7- ניהול אנשים   

 

עמ' 87-103 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת