עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שעבוד צף,ההבחנה בין שיעבוד צף לבין שעבוד קבוע,כינוס נכסים,חדלות פרעון (עבודה אקדמית מס. 11122)

‏290.00 ₪

12 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11122
עבודה אקדמית שעבוד צף,ההבחנה בין שיעבוד צף לבין שעבוד קבוע,כינוס נכסים,חדלות פרעון

תוכן עניינים

מבוא

סוגי שעבודים

ההבחנה בין שעבוד צף לשעבוד קבוע:

שעבוד צף/ קבוע בכינוס נכסים

סוגיית המכר החוזר

שעבוד צף/ קבוע בנושא אשראי ספקים

שעבוד צף/ קבוע בנושא המחאת זכויות 

סיכום  

ביבליוגרפיה

 

שעבוד קבוע ניתן לזהות במדוייק את נכסי החברה המשועבדים להבטחת פרעון החוב, שעבוד קבוע הספציפי זה השעבוד הרגיל, הניתן בנכס ספציפי נכסי החברה. שעבוד על מגרש נקרא "משכנתא".

שעבוד קבוע על רכב נקרא "משכון".

 

סעיף 1 מגדיר מהו שעבוד צף:

"שעבוד על כל נכסיה ומפעלה של החברה או על מקצתם אותה שעה, כפי מצבם מזמן לזמן, אך בכפוף לסמכותה של החברה ליצור שעבודים מיוחדים על נכסיה או על מקצתם".

השעבוד הצף  נקלט במשפטנו מן הדין האנגלי. שעבוד צף הינו אחת הדרכים של עסקים חיים לספק בטוחה לגופי אשראי וספקים בכדי לאפשר לחברה לקבל אשראי כנגד העמדת נכסי החברה כבטוחה. אותם עסקים יכולים להעמיד את בטוחה זו מבלי שהדבר ימנע מעסקם מלהמשיך ולסחור באותם נכסים, לרבות מכירתם כחלק ממלאי העסקי של העסק.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ע"א מיראז' נ' בנק הפועלים ואח', פד"י נו(4), 830, 

פרידמן, ד'. מעמדו ותכליתו של רשם החברות ביחס לרישום שעבודים. תאגידים ה/4  העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות