עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הוראת מתמטיקה מקוונת, סביבה ממוחשבת, סביבה דיגיטלית, למידה משמעותית, מערכת החינוך טכנולוגיה, תיקשוב,עמדות מורים שילוב תקשוב בהוראת המתמטיקה,כמותני (עבודה אקדמית מס. 11080)

‏390.00 ₪

32 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11080

עמדות מורים בבית ספר יסודי כלפי שילוב תקשוב בהוראת המתמטיקה, כמותני

שאלת המחקר

מהן עמדות המורים כלפי הטמעת סביבה דיגיטלית כמעודדת למידה משמעותית בהוראה?

תוכן עניינים

מבוא

  1. סקירת ספרות:
  2. טכנולוגיה וחינוך
  3. שילוב תקשוב בהוראה
  4. הגורמים המשפיעים על אופן שילוב התקשוב אצל מורים

2.3 שילוב הוראת המתמטיקה עם משחקים דיגיטליים

 3. שיטת המחקר                                                                               

 3.1 כלי המחקר                                                                                 

 3.2 אוכלוסיית המחקר                                                                    

 3.3 מגבלות כלי המחקר                                                                   

 3.4 מטרת הניתוח                                                                 

 3.5 מודל המחקר                                                                  

 3.6 הליך המחקר                                                                  

 3.7 השערות המחקר

4. ממצאים

5. דיון וסיכום

 ביבליוגרפיה

נספחים: השאלון

 

השיח הציבורי בשנים האחרונות טוען שהדור הצעיר הנו מגזר חברתי תרבותי שונה מהותית מהמוכר והצפוי מקדמת דנה, והוא ניחן בתכונות אחרות, ומכאן גם, הנורמות התרבותיות חברתיות הקיימות אינן חלות –עליהם. שיח זה עודד תפיסות של "ילידים דיגיטאליים" נאורים מפותחים קוגניטיבית, רוחנית ורגשית בהרבה, שלא זקוקים כלל לתיווך חינוכי חברתי ותרבותי של הוריהם.

יחד עם זאת טאפסקוט טוען כי התפיסה שהטכנולוגיה היא אמצעי שמהווה תחליף, או לפחות אמצעי עיקרי "עוקף מורה", והתלמיד יכול לרכוש הבנה ומיומנויות למידה אישיות, רק תוך כדי הפעלת כלים שונים, שונתה והתייחסות למורה כמנהיג ומוביל החינוך, והגורם המרכזי לאיכות החינוך, תופסת יותר ויותר מקום.

בעשור האחרון חייהם של צעירים הופכים ליותר ויותר דיגיטליים, ופעילויות היום-יום מאופיינות בשימוש מרובה במכשירים מתוחכמים וביצירת אינטראקציות באינטרנט. וצפוי כי עתידם של הצעירים יערב בתוכו סביבות עבודה דיגיטליות ללא קשר לסוג המקצוע אליו יגיעו התלמידים. ככל שעובר הזמן הופכים הצעירים ליותר מרק "משתמשים" בטכנולוגיה, הם חיים את הטכנולוגיה ולעתים גם משפיעים על עיצובה. מחקרים קודמים הראו כי שימוש במשחקים דיגיטליים ככלי לימודי יכול להיות דרך חדשנית ומקורית להקניית מיומנויות החשיבה הגבוהה.

הדעה הרווחת היא כי משחק מתאים לשעות הפנאי, ובבית הספר לומדים ולא משחקים, אך מחקרים מצביעים כי קיימים יתרונות רבים הן ברמה הפסיכולוגית והן ברמה הקוגניטיבית והחברתית לסביבה המשחקית הרי בגילאים צעירים, מאחר ורוב הלמידה נעשית תוך כדי משחק (ויצמן וברוזה).

במחקר זה אבקש לבחון מהן עמדות המורים כלפי שילוב תקשוב בהוראת המתמטיקה?

כלי המחקר הוא שאלון ייעודי שחובר עבור המחקר.

במחקר זה נעשה שימוש בשיטת הסולם (סקאלה), המובעת הסכמה מוחלטת עם הנאמר בשאלה בקצה האחד של הסולם וחוסר הסכמה מוחלט בקצהו השני. השאלה נוסחה כאמירה ולא כשאלה והסולם נע בין 5 תשובות אפשריות.

השאלות בשאלון נוסחו באופן הברור ביותר לנחקרים (המורים) . כמו כן, הובהר לנחקרים כי בשאלות אלו קוטב אחד של הסולם הינו התנגדות מוחלטת והשני – הסכמה מוחלטת. בהסבר שלפני השאלות, הובהר לנחקרים כי 5 למשל, משמעותו מסכים במידה רבה מאוד, 4 משמעותו מסכים במידה רבה , 3 משמעותו מסכים במידה בינונית, 2 משמעותו מסכים במידה מועטה ו 1- כלל לא מסכים.

שולבו במחקר מספר סוגי שאלות, כדי לקבל את התמונה השלמה במחקר. בנוסף לכך, את ה"שאלות הדמוגרפיות" רשמנו כשאלות בעלות מספר אופציות. מטרתן של שאלות אלו לעזור לנו מקד את ממצאי המחקר וניתוחו.

איסוף הנתונים: המחקר התבצע במשך מספר ימים בהם הגענו פיזית לנחקרים השייכים למסגרת בית הספר "אופק" את השאלונים שהתבקשו למלא.

דרך עיבוד השאלונים: נעשתה ע"י תוכנת ה-spss, תוך עיבוד סטטיסטי של ממוצעים, סטיות תקן, חלוקה מספרית וחלוקה באחוזים, כמו כן, גם להצלבה של נתונים שונים כדי להגיע על ידי ניתוח אותם נתונים שהצלבנו, ולמסקנות הנובעות מהמחקר. לפיכך, בדקנו את הקשר (קורלציות) שבין הנתונים השונים ומה שניתן היה להפיק מכך.

תיאור דמוגרפי של הנבדקים: כוללת 21 מורים (נשים וגברים) מחתך גילאים שבין 30-65.

המורים הם מורים בתחום הריאלי- מקצועות מדעים מדוייקים, מתמטיקה, מחשבים, ביולוגיה, פיסיקה וכד'.

מטרת הניתוח לבדוק קריטריונים שונים והשפעתם על עמדות מורים בבית ספר יסודי כלפי שילוב משחקים דיגיטליים בהוראת המתמטיקה.

אגיע פיזית לבית הספר על מנת להעביר את השאלונים, כאשר ממצאי שאלון עמדות מורים כלפי שילוב משחקים דיגיטליים בהוראת המתמטיקה, יהוו רקע ובסיס למחקר זה.

השערות המחקר

השערה מספר 1: מורים "צעירים" יטענו כי שימוש במשחקים דיגיטאליים בהוראת המתמטיקה מגביר את יעילות וניצול זמן הלמידה.

השערה מספר 2 : מורים ממין נקבה יטענו כי שימוש במשחקים דיגיטאליים כאמצעי למידה, מגביר את מוטיבציית התלמיד.

מצגת רפרט תקשוב מתימטיקה פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ברוזה, א' וברזילי, ש'."כשמתמטיקה של חיי היום -יום פוגשת את בית הספר: משחקים ולומדים באתר "איפה הכסף' ". בתוך: עשת- אלקלעי י', כספי א', וגרי נ' (עורכים) האדם הלומד בעידן הדיגיטלי.

כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה , עמ' 92 – 100 . רעננה. האוניברסיטה הפתוחה.

ג', ש'. הטכנולוגיה בשירות הפדגוגיה. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל–אביב.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות