עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אזהרת רווח,ריגרסיה,גרפים,רגרסיה,השפעת פרסום אזהרת הרווח על תשואה של מניה (עבודה אקדמית מס. 11058)

‏390.00 ₪

29 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11058
עבודה אקדמית אזהרת רווח,ריגרסיה,גרפים,השפעת פרסום אזהרת הרווח על תשואה של מניה


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת פרסום אזהרת הרווח על תשואה של מניה ?

 

תוכן עניינים

מבוא

סקירת ספרות

שיטה

סיכום ודיון

מגבלות המחקר

ביבליוגרפיה

 

בעבודה זו אבקש לבדוק – האם אזהרת רווח משפיעה על מחיר המניות, ביום פרסום אזהרת הרווח ובתקופה שלאחריו; והאם השפעה זו מתווכת על ידי גורמים נוספים.

המונח 'אזהרת רווח' מתייחס להודעה שמוסרת חברה שמניותיה רשומות בבורסה (כלומר, חברה ציבורית), לפיה עלול להיות שינוי לרעה ברווח הצפוי שלה במועד הקרוב; זאת על בסיס אומדנים קודמים. במילים אחרות, הרווח אשר אמור להתממש בפועל נמוך מהרווח אשר חזתה החברה לפני פרסום הדוחות. מסירת הודעת אזהרה היא נוהג של חברות הנסחרות בבורסות בעולם המערבי. הם מפרסמים אותה יחד עם הדוחות הרבעוניים, כתחזית לגבי הרבעון הבא והשנה הקרובה. בדרך כלל מדובר בתחזית הכוללת הערכות לגבי ההכנסות והרווח הנקי של החברה, במסגרת תחום מסוים, בתקופה הקרובה. התחזית מקובלת כגורם מרכזי בהחלטה של משקיע - אם לרכוש את המניה של אותה חברה. אם קיים חשש סביר שהחברה לא תעמוד בתחזית, או שהתוצאות תהיינה בגבול הנמוך שלה, יש לדווח על כך למשקיעים. החובה לדווח על ירידות צפויות ברווחים מעוגנת בחוק.

פעמים רבות, התוצאה של פרסום הודעה שכזאת היא ירידה חדה בשערי המניות (אולם לא תמיד, כפי שיפורט בהמשך). הירידה של מחירי המניות בעקבות אזהרת רווח, וכפועל יוצא מכך גם של התשואות, מובנת על רקע העובדה שפרסום אזהרות רווח נתפס על ידי המשקיעים כ"חדשות רעות"; כמידע שלילי חדש, אשר התקבל בהפתעה ולא נלקח בחשבון בעת עריכת התחזיות והחלטות על ההשקעה בחברה.

 פרסום אזהרת הרווח נובע, כאמור, מירידה עתידית ברמת הרווחיות הצפויה של החברה. ירידה ברמת הרווחיות הצפויה של החברה יכולה להתרחש ממגוון סיבות. למשל, בשל ירידה בביקושים למוצר או עלייה חדה במחירים של גורמי הייצור. דוגמא רלוונטית כיום מתייחסת לעליה במחירי הדלק. עליה במחירי הדלק היא בעייתית מאוד לא רק עבור הצרכן אשר מתדלק את הרכב שלו, אלא בעיקר עבור יצרנים; זאת מכיוון שבמגזרי תעשייה רבים נחשב הדלק לגורם ייצור מרכזי, ולכן גידול במחירו מייקר בהכרח את עלויות הייצור.

המסקנה האינטואיטיבית היא, שפרסום אזהרת רווח יוביל – בהכרח – לירידה בשערי המניות של החברה. אבל, כפי שיפורט ביתר הרחבה בחלק הבא של העבודה, הממצאים המחקריים מראים כי לא כך היא. בכל אופן, לא באופן גורף. חלק מהמחקרים אכן מעלים השפעה שלילית של פרסום אזהרת רווח על מחירי המניות. אבל, לעומתם, מחקרים אחרים לא מצאו השפעה שכזאת. ממצאים אלו מעלים את השאלה – מדוע בחלק מהמקרים אזהרת רווח מובילה להשפעה שלילית על שערי המניות, בעוד שבחלק מהמקרים היא איננה; האם ישנם גורמים מתווכים להשפעה של פרסום אזהרת רווח על שערי המניות. כדי להבין נקודה זו בצורה מפורטת יש להתייחס להיפותזית השוק היעיל ולמשמעויות שלה. 

לאחר מכן יחושב עבור חלון אירוע סביב האירוע הפיננסי ( פרסום המלצה או פרסום הדו"ח) . במהלך חלון זה יחושבו   התשואה העודפת (AR)  ותשואה עודפת מצטברת (CAR)   

 נגדיר:

 

 מהווה את החותך במשוואה זו, והוא מחושב על ידי התשואה חסרת הסיכון במשק.

- שיעור התשואה הצפויה על מניה i .

- תשואת השוק.

התשואה העודפת AR (Abnormal Return) מחושבת באופן הבא: .

- תשואת המניה בפועל. 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

  1. ברגמן, ר. "מחקר: האפקט השלילי של אזהרת רווח נמשך שנה; המשקיעים הישראלים סלחניים יותר כלפי החברות המזהירות". 

Bulkley,  G.  and  Herrerias  R.  Does  the  Precision  of  News  Affect  Market Underreaction?,  Evidence  from  Returns  Following  Two  Classes  of  Profit  Warnings, European Financial Management, 11 – 5, 603


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות