עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מיצוי זכויות סוציאליות,ביטחון סוציאלי,לבנת פורן,זכותי,ביטוח לאומי,תביעות נכות (עבודה אקדמית מס. 10901)

‏290.00 ₪

14 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10901

עבודה אקדמית מיצוי זכויות סוציאליות,ביטחון סוציאלי,לבנת פורן,זכותי,ביטוח לאומי,תביעות נכות

שאלת המחקר

האם אוכלוסיות זכאי הזכויות הסוציאליות והנכים אכן מממשת , הלכה למעשה , את זכויותיהם ומקבלת את הסיוע להם הם זקוקים ? 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 3

מהו מיצוי / אי מיצוי זכויות.. 3

גורמים לאי מיצוי זכויות.. 6

חשיבות מיצוי הזכויות.. 7

נכות – סוגי נכות , שירותים המתלווים לקצבה זו 8

דיון וסיכום.. 12

ביבליוגרפיה.. 14

 

חדשות לבקרים אנו שומעים פרסומות ל"לבנת פורן" / "זכותי" הקוראות לנו לממש זכויות רפואיות. הקריין בסוף מדגיש שזה לא שירות משפטי וזאת לאור החלטת בג"צ בנושא שהגישה לשכת עורכי הדין נגד חברות אלו. מיצוי זכויות פירושו עמידה וקבלת הזכויות הסוציאליות המגיעות לפרט מסויים בשל מצבו הרפואי.

הזכויות הרפואיות בישראל כוללות:

זכויות במוסד לביטוח לאומי:

ענף ביטוח נכות של המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבת נכות לתושב ישראל שמצבו הבריאותי פוגע ביכולתו להתפרנס.‏

ענף ביטוח נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי משלם דמי פגיעה למי שנפגע מעבודה, וכאשר הפגיעה גורמת לנכות, משלם קצבת נכות מעבודה.‏ (גל, שלו, אייזנשטדט)

ענף ביטוח תאונות של המוסד לביטוח לאומי מזכה בתשלום את מי שנפגע בתאונה ועקב כך איבד את כושרו לתפקד, ואין מקור אחר המשלם לו בתקופה זו.

מי שליקויים ברגליו מגבילים אותו בניידות זכאי להטבות ניידות מהמוסד לביטוח לאומי, ובהן קצבת ניידות חודשית וסיוע ברכישת רכב ואבזרים מיוחדים לרכב.‏

תושב ישראל הזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיוצא בזה), או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו, זכאי לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.

תושב ישראל שלקה בישראל במחלת שיתוק ילדים זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.‏

זכויות בקופת חולים:

תושב ישראל הזקוק לטיפול רפואי הנכלל בסל הבריאות זכאי לקבלו באמצעות קופת חולים שבה הוא חבר, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. לחייל ניתן טיפול רפואי באמצעות מערכת הרפואה של צה"ל. 

ביטוח משלים (שב"ן - שירותי בריאות נוספים), בקופת חולים, מקנה זכויות לטיפולים שאינם נכללים בסל הבריאות. 

זכויות במקום העבודה:

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה זכאי לדמי מחלה ממעסיקו, בהתאם לחוק דמי מחלה או בהתאם למקור אחר, כגון צו הרחבה או הסכם קיבוצי. זכות לדמי מחלה ניתנת גם בעת מחלה של קרוב משפחה (בן זוג, הורה או ילד).

חוק עבודת נשים מקנה לעובדת ההרה זכות להיעדר בתשלום מעבודתה לשם בדיקות רפואיות הקשורות בהיריון. טיפול פוריות מקנה אף הוא זכות להיעדרות בתשלום מהעבודה, וכן מקנה הגנה מפני פיטורים. בן זוג של אישה הרה זכאי להיעדר בתשלום על מנת ללוותה בבדיקות אלה או בעת הלידה.

בהתאם לחוק עובדים זרים חייב מעסיקו של עובד זר לבטחו בביטוח רפואי.

זכויות בחברת ביטוח:

ביטוח בריאות בחברת ביטוח מקנה זכויות לטיפולים שאינם נכללים בסל הבריאות ובביוח המשלים של קופות החולים, וכולל לעתים גם זכות לפיצוי כספי. ענף נפרד של ביטוחי הבריאות הפרטיים הוא ביטוח שיניים.

אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (פלת"ד).

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה וביטוח פנסיוני מקנים תשלום חודשי למבוטח שכושר עבודתו נפגע.

ביטוח תאונות אישיות מקנה פיצוי כספי למבוטח בנפגע בתאונה.

ביטוח סיעוד, הנרכש במסגרת קופות החולים וחברות הביטוח, מעניק גמלה חודשית למבוטח הזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום.

מרכיב עיקרי בביטוח נסיעות לחו"ל הוא הזכות לטיפול רפואי במימון חברת הביטוח במקרה של מחלה או פציעה הפוקדים מבוטח בעת שהייתו בחו"ל. (גל, שלו, אייזנשטדט)

נכה צה"ל, שהוא אדם שבריאותו נפגעה עקב שירותו בצה"ל או בגוף אחר של מערכת הביטחון הישראלית, זכאי לפיצוי כספי או לקצבה חודשית מהמדינה ולסיוע בשיקום, בהתאם לחוק הנכים (תגמולים ושיקום). נפגע פעולת איבה זכאי לזכויות דומות בהתאם לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

(רימרמן, שוורץ, לי-אור). הקלות מס:

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור גבוה ממס הכנסה למי שנקבעה לו נכות של 100%.

סעיף 44 לפקודה מעניק זיכוי בעד הוצאות רפואיות מיוחדות.

סעיף 45 לפקודה מעניק שתי נקודות זיכוי לתושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או שהיה לבן זוגו ילד כאמור.

בכל הזכויות הללו, הזכות נובעת רק ממצבו הרפואי של האדם וממעמדו (כתושב ישראל, כעובד, כחייל). שונה המצב בתביעות עקב רשלנות רפואית, שבהן בנוסף להוכחת המצב הרפואי יש להראות שמצב זה נגרם עקב התנהגות הנתבע (רופא, בית חולים וכדומה), גם אם למזיק לא הייתה כוונה לפגוע. (ואן-אורשוט)

לעתים אירוע מסוים עשוי להקנות יותר מאשר זכות אחת, ועל האדם לבחור איזה זכות לממש (או לשלב בין הזכויות, כאשר הדבר אפשרי). דוגמה: אדם שנפגע בתאונת דרכים בדרכו לעבודתו זכאי לפיצוי מענף נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי ומחברת הביטוח בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

בנוסף לזכויות הללו, שמרכיב עיקרי בהן הוא זכות לכסף או לשווה כסף (טיפול רפואי, שיקום וכדומה), ישנן גם זכויות לא כספיות:

חוק זכויות החולה הוא חוק שמטרתו לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו.

חוק החולה הנוטה למות נועד לאפשר לאדם לצוות שלא יאריכו באופן מלאכותי את חייו כאשר יהיה נוטה למות.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אוסר להפלות אדם עקב מוגבלותו, מעניק העדפה מתקנת לנכים, ודורש מהמעסיק לפעול למען מתן ייצוג הולם בקרב עובדיו לאנשים עם מוגבלות. 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-15 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

קופ, י. מגמות בהתפתחות השרותים הסוציאליים האישיים. עמ' 207-232 בתוך הקצאת משאבים לשירותים חברתיים . ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

גל, ג'. שלו, מ. אייזנשטדט, מ. בזכות האוניברסאליות? מיצוי זכויות אוניברסאליות במערכת הביטחון הסוציאלי בישראל.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות