עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בדווים- האמון של האזרח הבדואי בממשל הישראלי לאור המדיניות הציבורית,כמותני על אתר הפסולת ברמת חובב וקרקעות המדינה (עבודה אקדמית מס. 10892)

‏290.00 ₪

33 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10892
עבודה אקדמית בדווים- האמון של האזרח הבדואי בממשל הישראלי לאור המדיניות הציבורית,כמותני על אתר הפסולת ברמת חובב וקרקעות המדינה

שאלת המחקר

מהם המאפיינים של האמון בממסד לאור ההחלטות הללו- של הבדווים בהשוואה ליהודים?

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

 

מבוא. 3

הצגת הנושא. 3

שאלת המחקר. 3

סקירת ספרות. 4

אמון בשירות הציבורי בישראל. 7

אמון בעובדים בשירות הציבור. 11

בעיית הקרקעות בנגב. 13

מקורות הפסולת המוצקה. 16

יחס להגיינה סביבתית באסלאם. 16

הרכב הפסולת המוצקה בישראל 17

תוצאותיהם ההרסניות של הזיהום. 18

ההחלטות לגבי רמת חובב. 18

שיטת המחקר. 21

ממצאים. 22

סיכום. 23

ביבליוגרפיה. 24

נספח א'- השאלון 27

 

שני נושאים עיקריים נדונים בציבור ובממשלה ונוגעים לחיי הבדווים בנגב- הפסולת הרעילה באתר חובב ונושא הקרקעות. בנושא הקרקעות הגיעו להסכמה, יחסית לשביעות רצון התושבים הבדווים כאשר המדינה ויתרה ברוב הנקודות. לעומת זאת בנושא אתר הפסולת הרעילה לא קודמו העניינים לשביעות רצון התושבים והאתר לא הוזז- הוא- והמפעלים סביבו-  עדיין מזהמים

למועצה התעשייתית של אזור התעשייה רמת חובב יש סמכות מוניציפאלית על האזור והיא גם אחראית לפיתוח התשתיות, וגם למתן רישוי לעסקים הנמצאים בשיפוטה. ברמת חובב נמצא אתר ארצי של פסולת רעילה, אליו מגיעים מידי שנה כ-70,000 טון של חומרים מסוכנים, האתר מייצר פסולת אורגנית ולא אורגנית ופסולת מוצקה בתהליכים כימיים ביולוגיים, שריפה והטמנה.לאחר מספר כשלים שבאו לידי ביטוי בתקריות מסוכנות כמו דליפות, פיצוצים ודליקות, הקימה הממשלה  את החברה לשירותי איכות סביבה. תחת פיקוחו של המשרד לאיכות הסביבה משקמת החברה את הפסולת הרעילה שנזרקה במיכלים לא מסומנים במשך שני העשורים הראשונים של אזור התעשייה. בנוסף מרחיבה החברה את השטח לאחסון הפסולת המסוכנת בישראל ההולכת וגדלה עם הזמן.

אנשי שדולה של הבדווים, ובראשם חבר הכנסת טלב א-סנאע, מנסים לפעול בנושא, אולם ללא הצלחה יתירה.שאלת

 

על מנת לבחון את הנושא יערך מחקר בגישה הכמותית בין 100 איש- מחציתם בדווים ומחציתם אחרים (יהודים או ערבים)

 

חשיבות המחקר רבה- הבנת מדד אמון הציבור יכול להוביל לאזרחות טובה על כל המשתמע מכך.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

בר ניר, ש. הקשר בין אקלים ארגוני בית ספרי ומסוגלות עצמית לבין שחיקה בקרב מורים בבתי ספר יסודיים בר אילן, בית הספר לחינוך, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך בבית הספר לחינוך

וולף, רות, אתיקה טובה לעסקים, ראובן מס.

 

Blind, P.K."Building Trust in Government in the Twenty-First Century: Review of Literature and Emerging Issues"


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת