עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון חוק המאבק בארגוני פשיעה, פשע מאורגן, כלי אדם, משפט משווה: ארה"ב, ניו זילנד, קנדה (עבודה אקדמית מס. 1088)

‏290.00 ₪

30 עמ'.

סמינריון חוק המאבק בארגוני פשיעה, פשע מאורגן, כלי אדם, משפט משווה: ארה"ב, ניו זילנד, קנדה

 

שאלת המחקר 

 

מהו המצב המשפטי בישראל לאחר חקיקת חוק המאבק בארגוני פשיעה, וכיצד מיושם חוק זה הלכה למעשה?

 

תוכן עניינים 

 

מבוא. 3

שאלת המחקר. 3

פרק 1- הרקע לחקיקת חוק המאבק בארגוני פשיעה. 4

פרק 2-המצב המשפטי בישראל טרם חקיקת חוק המאבק בארגוני פשיעה. 9

פרק 3: יישום חוק המאבק בארגוני פשיעה במשפט הישראלי:. 25

פרק 4- משפט משווה. 30

ארה"ב:. 30

חילוט:. 30

ניו זילנד. 31

קנדה. 32

סיכום. 33

ביבליוגרפיה. 35

 

עם התקדמות הטכנולוגיה, המסחר והעולם כולו, כך גם הפשע התקדם והתפתח. בעולם היו ערים לסכנה שאורבת כתוצאה מהתפתחות זו ומשכך התאימו את שיטות המשפט למצב הקיים.

למצער, בדומה לשאר העולם גם בישראל עולם הפשע "תפס תאוצה" ולכן המדינה נדרשה להתאים את המצב המשפטי בישראל לסוגי הפשע הקיימים.

במשך שנים רבות היה ספק רב באשר לשאלה האם קיימים ארגוני פשיעה בישראל. עם זאת, לא היה ניתן להתעלם מהעובדה שבמרוצת השנים ישנה עלייה ברמת הפשיעה ובד בבד התרחבות של ארגוני פשיעה היררכיים והמאפיין אותם הוא ביצוע עבירות רבות ומתמשכות באופן שיטתי.

ארגוני הפשיעה כאמור זרעו פחד בקרב הרשויות והציבור, שמא צבירת הכוח שלהם תוביל לפגיעה בשלטון, ברשויות המדינה ובציבור.

מציאות זו חייבה את ישראל להכיר בעובדה שאכן קיימים ארגוני פשיעה בישראל ובצורך להתאים את החקיקה באופן שייתן מענה לביצוע עבירות מסוג זה,  לאחר מספר וועדות שהוקמו ולאחר מספר דו"חות שנכתבו ואחרי אינספור מקרים בהם ביהמ"ש נאלץ להתמודד עם סוגיה זו ע"י דוקטרינות שונות נחקק חוק "חוק המאבק בארגוני פשיעה".

ארגוני הפשיעה הינה תופעה הפוקדת את העולם כולו, ועל מנת למגר תופעה זו חוקקו חוקים במדינות שונות  נחתמה באיטליה "אמנת פלרמו" העוסקת במאבק הבינלאומי בפשיעה מאורגנת.

ישראל הצטרפה לאמנה זו ואשררה אותה שש שנים מאוחר יותר.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ- 35  מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 

שניאור זלמן פלר, "אחריות פלילית ללא מעשה, על סמך מה?", הפרקליט כט , 19; שניאור זלמן פלר, יסודות בדיני עונשין (ירושלים, כרך ב, ), 363-350,

מרדכי קרמניצר, "תיקון 39 לחוק העונשין – חמש שנים לחקיקתו", שם, 55, עמ' 81-80;

גבריאל הלוי "השותפות לדבר עבירה", התשס"ח-, (הוצאת הקריה האקדמית אונו,עמוד 437.)

 

ORGANIZED CRIME: UNCERTAINTIES AND DILEMMAS (Chicago, Einstein & Amir eds., U. of Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of

Terrorism Suppression Act, section 22

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות