עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה אקדמית עסקאות נוגדות וחוק המתנה, קנין מתנה ותקנת השוק (עבודה אקדמית מס. 10868)


‏290.00 ₪

59 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10868
עבודה אקדמית עסקאות נוגדות וחוק המתנה, קנין מתנה ותקנת השוק

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי עסקאות נוגדות וחוק המתנה?


תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 4

שאלת המחקר. 5

האם התחייבות לעסקת מתנה תגבר על בקשה למימוש משכנתא - עסקאות נוגדות.. 5

מתנה מחמת מיתה- מטרת ההוראה והיקפה.. 8

מתנה או הסכם למשק חקלאי - בן ממשיך. 17

הענקת מתנה - מועד גיבוש המתנה.. 34

הענקת מתנה לאלתר - דרך ההוכחה והיקפה.. 35

יפוי-כוח בלתי-חוזר. 37

סעיף 34 לחוק המכר. 45

תום לב בתקנת השוק. 47

פסק דין משנת 2014 בפרשת פירוק בטר-פלייס, תקנת השוק במכוניות חשמליות ותום הלב. 47

תנאי תקנת השוק במטלטלין 48

תמורה.. 49

פסק הדין החשוב בעניין כנען 49

תום לב. 50

קנייה וקבלת הנכס לחזקת הרוכש.. 51

מכירה ע"י מי שעוסק במכירת נכסים מסוגו של הממכר. 52

סוגיות נוספות – שלוח ושולח.. 53

ניתוח תקנת השוק במיטלטלין מנקודת מבט נוספת.. 55

חוזה מתנה. 57

זכויות.. 58

סיכום.. 59

ביבליוגרפיה  62

 

 

האם התחייבות לעסקת מתנה תגבר על בקשה למימוש משכנתא - עסקאות נוגדות

 

האם התחייבות לעסקת מתנה תגבר על בקשה למימוש משכנתא - עסקאות נוגדות במקרקעין

מימוש משכנתא למרות טענת התחייבות לעסקת מתנה על המקרקעין

 

שני אחים היו בעלי זכויות רשומות בחלקה. במהלך השנים נטלו האחים משכנתאות מבנקים שונים על מנת לבנות נכסים על השטח המוחזק על ידם. אחד האחים לא עמד בפירעון המשכנתא והבנק ביקש להיפרע את חובו מהמשכנתא אשר בידיו. ראש ההוצאה לפועל הוציא צו למימוש המשכנתא, מינה את ב"כ הבנק לשמש ככונס נכסים לחלקו של האח בחלקה והנכס פורסם למכירה.[1]

 

שנתיים לאחר מכן הגיש האח השני תביעה לבית המשפט המחוזי ובמסגרתה טען כי הזכויות בחלקה הועברו לו במתנה כ-19 שנים לפני רישום המשכנתא. אי לכך, ביקש האח תינתן עדיפות למתנה אשר קדמה בזמן למשכנתא. הבנק טען כי האח המבקש את קבלת המתנה נמנע במשך 19 שנה מלרשום את ההעברה במתנה או כל העברה אחרת בגינה בלשכת רישום המקרקעין. כמו כן, נטען כי המבקש לא דיווח על המתנה לרשות כלשהי. [2]

 

בית המשפט המחוזי קבע כי עסקינן בעסקאות נוגדות לפי סעיף 9 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. אי לכך, חלה על בעל העסקה הראשונה חובת תום הלב כלפי בעל העסקה השנייה. כמו כן, נקבע כי בית המשפט יבחן את קיומה של חובת תום הלב גם אם העסקה השנייה לא נסתיימה ברישום, וזאת משום שייתכן נסיבות מסוימות בהן תופר חובה זו אם בעל העסקה הראשונה לא רשם הערת אזהרה למרות שהיה יכול לעשות כן.

 

העדר הרישום, קבע בית המשפט, עלול להביא לכך כי זכותו של האח לאכיפת עסקת המתנה לא תעמוד עוד. כמו כן, נקבע כי למרות שהתחייבות ליתן מתנה במקרקעין מהווה התחייבות לעסקת מקרקעין לפי סעיף 9 לחוק המקרקעין, ההסתמכות והצפיות של מקבל המתנה הינן בעלות משקל נמוך לעומת אלו של זה אשר התקשר בעסקת מקרקעין בחוזה.

 

לאמור, נקודת המוצא בתחרות שבין הנושה לבין מקבל המתנה היא כי יש להעדיף את הנושה והבחינה העיקרית הינה תום ליבו של נותן המתנה. האם המתנה ניתנה על מנת להבריח רכוש או לאו. כמו כן, נבחנת מידת תום ליבו הנושה ומידת ידיעתו על ההתחייבות ליתן מתנה.

 

העדר רישום ושתיקה במשך שנים - תמומש המשכנתא

 

סעיף 5 לחוק המתנה, התשכ"ח-1968 קובע כי כל אימת שעסקת מתנה לא הושלמה ברישום, רשאי נותן המתנה לחזור בו ממנה. בנסיבות אלו, כל עוד מקבל המתנה חשוף לחזרה ממתנתו, וחרף כך הוא אינו פועל לרישומה, יש בכך שיקול נוסף להעדיף את בעל העסקה השנייה – במקרה זה, הבנק.

 

במקרה דנן, בית המשפט ציין כי נותן המתנה נמנה מלהציג לבנק כי נתן חלק מהמקרקעין המשמש כמשכון במתנה לאחיו (וזאת כאשר אין הערת אזהרה לטובת האח על הנכס). בנסיבות העניין, אינטרס ההסתמכות של הבנק גבר על האינטרס של האחים אשר נמנעו מלרשום את עסקת המתנה וזאת אף בהנחה כי יוכח שאכן ניתנה התחייבות בנוגע למתנה.

 

"חוסר תום-ליבו של המבקש בא לידי ביטוי בכך שהאחרון לא דאג לזכויותיהם של מתקשרים פוטנציאליים, כאשר מחדלו באי רישום המקרקעין ולכל הפחות באי רישום הערת אזהרה עלול לגרום להם לנזקים", נכתב בפסק הדין, "כמו כן, לא ביתו של המבקש נמצא על המקרקעין, אלא הוא עושה שימוש בשטח כבחצר. אי לכך, לא מדובר אפוא בפינוי אדם ומשפחתו מדירת מגוריהם".

 


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


י' ויסמן, דיני קניין כרך שלישי- החזקה ושימוש (הוצ' בורסי)

מיגל דויטש פרשנות הקודקס האזרחי כרך א 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)